groot lg

Alles over alimentatie

Over alimentatie is heel veel informatie te vinden. Daarom vindt u onderaan deze pagina een drietal brochures die u kunt bekijken, van kinderalimentatie tot partneralimentatie. Daarnaast kunt u via onderstaande link naar het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) navigeren waar u alle gewenste informatie kunt vinden. 

 

 Unknown

 

Hoe hoog is het bedrag aan partneralimentatie of kinderalimentatie?

Als u een idee wilt hebben hoeveel u straks aan alimentatie zal ontvangen of hoeveel u straks aan partneralimentatie zal moeten betalen, kunt u via onderstaande link zelf een berekening maken.

Let op!

Bij een alimentatieberekening wordt rekening gehouden met de draagkracht van de partner.

Deze draagkrachtberekening wordt gemaakt volgens de tremanormen.

Dit is geen eenvoudige berekeningsmethode en de ervaring leert dat de online zelf gemaakte berekeningen vaak niet kloppen. De uitkomst van uw eigen berekening kan u dus op het verkeerde been zetten hetgeen achteraf leidt tot teleurstelling.

U kunt uw alimentatieberekening ook door Verantwoord Scheiden laten verzorgen voor een bedrag van € 207,50 inclusief btw.

Indien u daarna uw scheiding door Verantwoord Scheiden laat begeleiden worden deze kosten op de eindfactuur in mindering gebracht.

Voor een eigen berekening klikt u op onderstaande link.   

 

start 


 

Klik op onderstaande afbeelding om de gewenste brochure te downloaden

 

 Alimentatie                    Internationale alimentatie                   LBIO Alimentatie