groot lg

Scheiden, Scheiding, echtscheiding


Scheidingsmediation of twee advocaten?

Als u en uw partner hebben besloten uit elkaar te gaan moet er heel wat worden geregeld. Wie gaat waar wonen? Hoe verdelen we het ouderschap over de kinderen? Hoe wordt het gezamelijk vermogen verdeeld? Bij de beantwoording van deze en andere vragen bent u op zoek naar een deskundige die u kan bijstaan en adviseren.

Besluit u een scheidingsprocedure te starten, dan heeft u de keuze uit twee trajecten: mediation of twee gekozen advocaten.

Mediation

Tijdens de mediationgesprekken tracht u in onderling overleg, begeleid door de mediator, tot overeenstemming te komen over alles wat moet worden geregeld. U wordt zowel op juridisch als op relationeel en emotioneel gebied begeleid. Bij dit laatste moet u denken aan het op gang brengen van de verwerking en het ontwikkelen van een nieuw communicatiemodel. De scheidingsmediator houdt, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog.

Geen mediation

Is het niet mogelijk of niet wenselijk om de scheidingsprocedure via mediation tot een goed einde te brengen? Dan schakelen u en uw partner allebei een eigen advocaat in. We praten dan over een echtscheidingsprocedure ‘op tegenspraak’.

U bespreekt met uw advocaat wat de gewenste situatie ná de scheiding is. Uw advocaat neemt vervolgens contact op met de advocaat van uw partner om te kijken hoe er tot overeenstemming kan worden gekomen

Indien u heeft gekozen voor mediation

Als u eenmaal heeft besloten dat u gaat scheiden zult u merken dat er heel veel zaken op u af komen waar u concreet mee aan de slag moet.

Afhankelijk van uw specifieke situatie zullen er tal van zaken geregeld dienen te worden voordat u uw scheidingsvoorstel kunt voorleggen aan de rechter.

Het maakt verschil of u kinderen hebt, of u beiden een inkomen geniet, een eigen woning hebt en op welke voorwaarden u destijds bent gehuwd.

Ook nu zal u voor het eerst stilstaan bij het opgebouwde pensioen en hoe deze verdeling  naar de toekomst toe zal moeten plaatsvinden.

Indien er kinderen in het spel zijn vereist de rechter dat u vooraf goede afspraken maakt over het voortzetten van het ouderschap, in welke vorm dan ook.

U zal dus concreet met al deze zaken aan de slag moeten gaan om hier gezamelijk overeenstemming over te bereiken. Dat is geen onmogelijke maar ook geen gemakkelijke opgave.

Het kan zelfs voorkomen dat u in de situatie bent gekomen dat praten met elkaar al niet meer lijkt te lukken. Dat is niet handig als u belangrijke beslissingen moet nemen. Verantwoord Scheiden helpt u om dit proces op gang te houden.

Persoonlijke begeleiding

Wij kunnen het ons goed voorstellen als u door de bomen het bos niet meer ziet.

Verantwoord Scheiden kan u tal van zaken uit handen nemen en rust en overzicht brengen in de situatie door deze processen persoonlijk te begeleiden.

Zo heeft u beide steeds maar één aanspreekpunt welke uw beider belangen weet te behartigen.

Schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen. Het zal u tijd en kosten besparen.