groot lg


Op deze pagina volgt u het actuele nieuws op het gebied van echtscheiding / alimentatie / verdeling van oudersdomspensioen etc.


Man vaker in schulden na scheiding

Telegraaf maandag 20 februari 2017

Mannen komen sneller in de schulden te zitten dan vrouwen na een scheiding, ondanks dat zij dan een betere inkomenspositie hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de inkomenspositie van mannen en vrouwen tussen 2004 en 2014 onder de loep nam.

Tussen 2012 en 2014 is bijna 10% van de mannen in de schulden terechtgekomen tegen 6% van de vrouwen. Het is vooral de eigen woning die mannen in de rode cijfers duwt. Mannen blijven na de scheiding veel vaker in de koopwoning achter, 83 versus 60%. Door de hypohteekschuld en het uitkopen van de ex-partner komt de achterblijver met een negatief vermogen te zitten.

Als de eigen woning buiten beschouwing wordt gelaten, is het verschil in schulden een stuk kleiner. Dan komen de mannen met schulden net boven de 2% uit waar vrouwen net onder de 2% blijven.

Economische zelfstandigheid

Door hun sterk toegenomen economische zelfstandigheid lopen vrouwen nu minder risico in armoede te geraken dan tien jaar geleden. Dat neemt niet weg dat hun koopkracht met 25% sterk daalt na de scheiding. Ook mannen krijgen na de scheiding te maken met koopkrachtverlies, maar met 0,2% gaat het om een lichte daling. Eerder hadden mannen juist meer te besteden na een scheiding. Hun inkomenspositie blijft beter dan die van vrouwen na het beëindigen van het huwelijk.


Pensioen verdelen na scheiding'

01 NOV 2016         

Patricia Boon

AMSTERDAM - Bij een derde van de scheidingen komt het verdelen van het pensioen niet aan de orde. Dit terwijl de wet stelt dat het pensioen evenredig dient te worden verdeeld bij een relatiebreuk.Dat blijkt uit de Pensioenmonitor van Wijzer in geldzaken die vandaag wordt gepresenteerd.

Belangrijkste reden is dat (ex)partners niet op de hoogte zijn van regels omtrent pensioenverevening. Sterker nog, veel mensen weten niet wat het inhoudt. Pensioenverevening betekent dat allebei de partners in basis recht hebben op de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Verband

Veel mensen zien het verband echter niet tussen hun scheiding en pensioen. Bij een hele grote groep komt het helemaal niet ter sprake", aldus Olaf Simonse, hoofd programmabureau van Wijzer in geldzaken. "Advocaten en mediators hebben het er vaak niet over."

Online scheidingen

Belangrijke reden daarvoor is dat er steeds meer online platforms bestaan die goedkope scheidingen aanbieden. "Die wildgroei van mogelijkheden om te scheiden maakt de kwaliteit er niet beter op. Helaas scheiden steeds meer mensen op deze manier en wordt het pensioen vergeten”, aldus Marjet van Yperen-Groenleer, advocaat en mediator bij GMW advocaten.

Ze raadt de consument dan ook aan om via een specialist te scheiden en niet bij elke willekeurige mediator die zich als financieel deskundige presenteert of bij sites die adverteren voor scheidingen van €400 euro. „Ga voor kwaliteit en dan wordt het pensioen besproken. Dan heb ik het nog niet eens over het nabestaandenpensioen, dat naast verdeling van ouderdomspensioen aandacht verdient bij echtscheiding. Ook daarover worden helaas maar al te vaak geen afspraken gemaakt.”

Verantwoordelijk

De consument heeft inderdaad een eigen verantwoordelijkheid, maar het mag ook wel een stuk eenvoudiger worden gemaakt, vindt Simonse. "Om het pensioen te verdelen, dient een formulier te worden ingevuld. Dat is geen eenvoudige opgave. En het zou al een stuk schelen wanneer pensioenfondsen een brief sturen nadat bekend is geworden dat partners uit elkaar zijn gegaan: dat wordt immers doorgegeven aan de fondsen."

Het recht op een deel van het pensioen van de ex-partner blijft overigens wel bestaan. Sinonse: "Een gang naar de rechter is dan het enige wat rest. Hoewel je altijd in het gelijk wordt gesteld, is dat vaak wel een heel gedoe. Beter is het om het gelijk te regelen."


do 20-10-2016 ANP

Je ex zwartmaken in het bijzijn van je kind: hoe slecht is dat?

Een Italiaanse vrouw die haar ex zwartmaakte in het bijzijn van haar kind, is beboet met 30.000 euro. Is dat terecht? Hoeveel kwaad kan het voor kinderen om je ex-geliefde naar beneden te halen?

Veel kwaad, zegt scheidingsonderzoeker Ed Spruijt, van de site scheidingskinderen.nl. "De grootste risicofactor voor latere problemen bij kinderen zijn langdurige ruzies tussen ouders. En kwaadspreken over je ex-partner is een vorm van ruziemaken. Het kan een keertje gebeuren en dat is niet erg, maar als het structureel voorkomt wel."

Kwaadspreken over je ex-partner zorgt volgens Spruijt bij kinderen voor veel stress, depressieve gevoelens en een negatief zelfbeeld. "Uit onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders dubbel zo veel problemen hebben als kinderen van wie de ouders bij elkaar blijven. Dat aantal is nog hoger voor kinderen van wie de ouders veelvuldig ruziemaken." Elk jaar komen er minstens 70.000 nieuwe scheidingskinderen bij, die op dat moment nog thuis wonen. Een derde hiervan heeft na de scheiding - soms levenslang - problemen. 

Vaker agressief

Volgens de scheidingsonderzoeker hebben ze daarnaast vaak last van 'externaliserende problemen'. Zo vertonen ze vaker agressief gedrag of maken ze zich schuldig aan vandalisme. Ze hebben vaak sociale problemen, lagere schoolprestaties en meer slechte gewoonten zoals drinken, roken en blowen.

"Als ouder moet je je bedenken dat je kind er niet voor heeft gekozen dat zijn ouders gaan scheiden", zegt Spruijt. "Het is logisch dat je ruzie hebt, anders was je niet gaan scheiden. Maar doe het achter gesloten deuren en niet waar je kind bij is. Je moet ervoor zorgen dat je kind er zo min mogelijk last van heeft. Houd respect voor elkaar en blijf zo goed mogelijk samen ouder van je kind. Maak duidelijke afspraken. Wanneer is het kind bij de één en wanneer bij de ander? Structuur is voor kinderen heel belangrijk." 

Maak er een feestje van

Zelf scheidde Spruijt in 1980 en heeft hij destijds ook fouten gemaakt. "Mijn ex en ik hadden bijvoorbeeld allebei een eigen advocaat, terwijl het veel beter is om één advocaat te nemen. Je moet ervoor zorgen dat je er samen zo goed mogelijk uitkomt en niet het conflict verhoogt."

De scheidingsonderzoeker adviseert ouders om vlak na het krijgen van een kind een ouderschapsplan op te stellen. "Maak er een feestje van. Het moet geen rampenplan worden, maar gewoon een plan waarin je zegt hoe je je kind wilt opvoeden en wat je belangrijk vindt aan de opvoeding. Mocht je dan gaan scheiden, dan kun je daar op teruggrijpen."

Je bent niet jezelf

"Bedenk ook dat als je in scheiding ligt je niet helemaal jezelf bent en dat je er dus minder goed voor je kind kunt zijn dan normaal." Spruijt heeft daarom als tip aan ouders om hun kinderen tijdens de scheiding te laten begeleiden door een orthopedagoog. "In Nederland heb je daar programma's voor, zoals KIES, !Jes  en Villa Pinedo. Hierdoor leren kinderen met de scheiding om te gaan."

Of Spruijt de Italiaanse maatregel begrijpt? "In eerste instantie wel, maar het is natuurlijk een idioot hoog bedrag. Daarnaast heeft bestraffen eigenlijk geen zin, want wat heeft het kind daaraan? Bestraffen maakt de verhoudingen tussen ouders niet beter. In Nederland ligt de nadruk op bemiddeling bij conflicten en het voorkomen van problemen. Dat is een stuk nuttiger."


Voor een ondernemer is een echtscheiding vaak extra ingewikkeld. De breuk heeft bijna onvermijdelijk ook gevolgen voor de zaak. Waar moet je zoal rekening mee houden?

AUTEUR:Daan de Winter

PUBLICATIEDATUM: 29 sep 2016, 14.40 uur

Een groot deel van de huwelijken die in Nederland worden gesloten, houdt helaas niet voor eeuwig stand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eindigt ongeveer 40 procent in een scheiding, wat neerkomt op ruim 30.000 gestrande huwelijken per jaar. Tegelijkertijd telt ons land steeds meer ondernemers. Logisch gevolg is dat er ook steeds meer ondernemers gaan scheiden.

Van wie is de zaak?Voor een ondernemer is een scheiding even vervelend als voor ieder ander mens. Ondernemers hebben ook veelal dezelfde emoties, rechten en plichten, zowel tijdens als na een scheidingsprocedure. Een eigen bedrijf brengt echter ook andere vraagstukken met zich mee. Want van wie is de zaak eigenlijk? En krijgt de andere partner ook een deel van de onderneming of een vergoeding?

Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden, omdat elke situatie toch net even anders is. Maar na het lezen van dit artikel heb je wel een goed beeld van de mogelijke impact van een scheiding op jouw bedrijf. 

1. HuwelijksvormAls jij en je ex in gemeenschap van goederen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben zonder voorwaarden, is de kans groot dat jullie bedrijf volledig onder het te verdelen vermogen valt. Dit hangt ook af van de bedrijfsvorm. Zijn jullie wel (huwelijkse) voorwaarden overeengekomen, dan is het bedrijf vaak het eigendom van een van beiden. 

In de voorwaarden kan dan bijvoorbeeld een verrekenbeding zijn opgenomen. Dat is een afspraak om inkomsten en/of vermogen met elkaar te verrekenen. Wat er met het bedrijf gebeurt, wordt niet voor niets als een van de belangrijkste huwelijkse voorwaarden gezien.

2. BedrijfsvormHeb je een eenmanszaak en ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is het bedrijf van zowel jou als je ex en zal de (waarde van de) onderneming bij de scheiding dus ook verdeeld moeten worden. Dit geldt ook als jullie samen een vof hebben en er geen andere firmanten zijn. Als die er wel zijn, wordt alleen jullie deel van de vof verdeeld.

Een andere optie is dat jullie samen een b.v. hebben. In dat geval kunnen de aandelen in twee gelijke delen gesplitst worden of kan de ene partner de ander uitkopen. Bij een b.v. spelen soms ook andere factoren een rol, zoals het belang van andere aandeelhouders.

3. Waarde van het bedrijfMeestal wordt het bedrijf zelf niet verdeeld bij een scheiding, maar de waarde ervan wel. De waardebepaling is een complexe berekening die gebaseerd is op onder andere schulden en bezittingen, jaarcijfers, marktomstandigheden en toekomstverwachtingen. De ex-partners kunnen het regelmatig niet direct eens worden over de waardebepaling.

Er is dan sprake van botsende belangen: de ondernemer wil dat zijn zaak zo laag mogelijk gewaardeerd wordt, terwijl de ex het tegenovergestelde voor ogen heeft. Veel stellen die in scheiding liggen, schakelen voor de waardebepaling daarom een objectieve partij in.

4. Continuïteit van het bedrijf

De emoties kunnen tijdens een echtscheidingsprocedure hoog oplopen. Het bedrijf wordt dan soms gebruikt als pressiemiddel en om zoveel mogelijk geld aan de ander te onttrekken. Maar niemand heeft er belang bij als de zaak failliet gaat en de inkomsten wegvallen. Voor de rechter staat de continuïteit van de onderneming dan ook voorop.

Een onderneming mag dus door een scheiding niet in financieel zwaar weer komen, ook niet als de helft van de waarde aan de andere partner toebehoort. Er zullen dan andere afspraken gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld over een afbetaling op de lange termijn.

5. AlimentatieHet alimentatiebedrag is afhankelijk van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Bij een ondernemer is het bepalen van die draagkracht soms lastig, omdat niet altijd duidelijk is hoeveel inkomsten hij of zij heeft. Maar in ieder geval heeft het geen zin om als partner het onderste uit de kan te eisen.

Als de zaak na een betaling aan de andere partner geen reserves meer heeft en in de problemen komt, pakt dit ook voor je ex verkeerd uit. Een failliete ondernemer kan immers geen alimentatie betalen. Het is dus voor iedereen goed als het bedrijf winstgevend blijft.

6. Samen eigenaar of meewerkende partnerZijn jullie samen eigenaar van de zaak of is een van jullie bij de ander in dienst? Misschien is de liefdeskoek na al die jaren op, maar kunnen jullie zakelijk nog prima met elkaar door één deur. Dan is het een idee om in goed overleg uit elkaar te gaan, wat dankzij nieuwe digitale initiatieven steeds makkelijker is. Zo blijven de gevolgen voor het bedrijf beperkt.

In de praktijk blijkt helaas ook vaak dat de onderlinge verhoudingen dusdanig verstoord zijn dat een vruchtbare samenwerking volgens een van de twee of beide partners niet meer mogelijk is. Regelmatig mondt zo’n conflict uit in een gang naar de rechter.

7. Pensioen

De ex-partner van een ondernemer heeft recht op de helft van de pensioenrechten die tijdens het huwelijk in eigen beheer zijn opgebouwd, tenzij het tegendeel specifiek in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant is opgenomen. En na de echtscheiding moeten de pensioenrechten worden afgestort bij een pensioenverzekeraar.

Deze verplichte afstorting slaat een flink gat in de begroting van je onderneming, maar je kunt er weinig tegen beginnen. Als het voortbestaan van het bedrijf er aantoonbaar door in gevaar komt, kan er eventueel wel een uitzondering op deze regel worden gemaakt.


vr 19 jun 2015, 14:06 (Telegraaf)

 

 

Partneralimentatie moet omlaag 

Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 wil dat de partneralimentatie omlaag gaat.

En de twaalf jaar dat ex-partners geld ontvangen, moet volgens hen ook drastisch naar beneden. Een uitzondering wordt gemaakt voor ex-partners die binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereiken. Staat u achter dit wetsvoorstel?

Binnen de nieuwe wet wordt ook een uitzondering gemaakt voor ex-partners die langer dan vijftien jaar getrouwd waren. Als het huwelijk korter duurde dan drie jaar, hoeft niets meer te worden overgemaakt.
Ook ex-partners die het grootste deel van de zorg voor kinderen op zich nemen, krijgen langer alimentatie. In deze gevallen duurt dit tot het jongste kind twaalf jaar is.