groot lg


Wat kunt u van ons verwachten

Verantwoord Scheiden werkt middels discrete huisbezoeken. Dit heeft als voordeel dat u geen vrij hoeft te nemen, u in uw vertrouwde omgeving bent en dat u veel benodigde gegevens direct bij de hand heeft. Indien gewenst vinden de gesprekken met beide partners afzonderlijk plaats.Het huisbezoek vindt plaats op de door u gewenste tijdstippen en uiteraard hoeft u niet bang te zijn dat van een met reclame bestickerd voertuig gebruik wordt gemaakt. Dit geldt ook voor de correspondentie, welke zonder opzichtige reclame, geheel neutraal wordt toegezonden. De gehele procedure verloopt derhalve 100% discreet.

Indien u er de voorkeur aan geeft om op een neutrale lokatie af te spreken, samen met uw partner of alleen, dan wordt er uitgeweken naar een kantoor in Alkmaar. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht. Het kantoor bevindt zich in het Smart Business Center, gevestigd aan de Comeniusstraat 2a te Alkmaar.

Allereerst zullen wij een geheel vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek met u voeren om uw persoonlijke situatie te inventariseren. Op basis van dit gesprek kunnen we vaststellen wat er in uw specifieke situatie allemaal geregeld moet worden. Op basis van het intake-gesprek plannen we een aantal vervolggesprekken om alles duidelijk en inzichtelijk te maken en stap voor stap te realiseren.

Wij zorgen dat u beide overeenstemming bereikt over tal van onderwerpen en belichten de belangrijke consequenties die aan uw beslissing om te scheiden verbonden zijn. In onderling overleg zullen we een goed en gedegen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opstellen dat later door de rechter bekrachtigd wordt en waar u op terug kunt vallen.

De juridische procedure

Het via een advocaat aanbrengen van uw scheidingsvoorstel bij de rechtbank regelen wij voor u. Wij doen dit via ons vaste advocatenkantoor, SOM advocatuur, te Volendam. Het maakt voor een echtscheiding niet uit welke advocaat het scheidingsvoorstel bij de rechtbank aanbrengt of waar het advocatenkantoor is gevestigd. Ook hoeft u niet aanwezig te zijn op de rechtbank waar uw scheiding behandeld wordt. Het voldoen van de griffiekosten en de inschrijving in het registers van de Burgerlijke Stand worden ook door Verantwoord Scheiden geregeld.

U ontvangt beide achteraf de schriftelijk overeengekomen afspraken in een keurig ingebonden convenant en/of ouderschapsplan, alsmede de schriftelijke uitspraak van de rechter en het inschrijvingsbewijs in het register van de Burgerlijke Stand.Zo wordt uw hele scheiding persoonlijk begeleid en heeft u beide gedurende de gehele procedure maar met één aanspreekpunt te maken.

Daarnaast kunnen wij via ons netwerk tevens voorzien in begeleiding bij uw financiële zaken middels een uitstekend financieel planner of, indien gewenst doorverwijzing naar de meer gespecialiseerde dienstverlening zoals een gezins- of kinderpsycholoog.

Privacy

Privacy is in het algemeen, maar zeker in geval van een echtscheiding, een belangrijk onderwerp. Uw privacy wordt bij Verantwoord Scheiden ten volle gerespecteerd. Wij zullen de door u verstrekte gegevens slechts gebruiken om uw scheiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Wij gaan zorgvuldig met de door u verstrekte gegevens om en zullen deze nimmer aan derden verstrekken.

Houdt u er echter wel rekening mee dat uw gegevens door Verantwoord Scheiden aan de advocaat worden verstrekt die uw scheiding bij de rechtbank aanbrengt en aan de financieel planner en/of overige specialistische dienstverleners als u daar om verzoekt.