groot lg

Wat Kost Scheiden, Kosten Scheiden, Kosten echtscheiding, Echtscheidingskosten, Kosten scheiden Amsterdam, Kosten Scheiden Noord-Holland


Kosten verbonden aan de scheidingsprocedure

Scheiden is al vervelend genoeg en daarom kunnen wij ons goed voorstellen dat u uw scheiding geregeld wilt hebben maar vooraf graag wilt weten wat uw echtscheiding u uiteindelijk gaat kosten. Verantwoord Scheiden hanteert daarom 100% transparante tarieven die wij ook gewoon op onze site laten zien.  U wordt later dus nooit geconfronteerd met een hoger bedrag.

Hieronder vindt u de tarieven zoals deze door Verantwoord Scheiden worden gehanteerd. Laat u niet afschrikken door deze bedragen, Verantwoord Scheiden hanteert echt de allerlaagste tarieven. Zo kunt u direct zien hoeveel kosten er uiteindelijk aan uw gehele echtscheidingsprocedure zijn verbonden zonder dat u achteraf geconfronteerd wordt met onverwachte bijkomende kosten.


Procedure rechtbank (1)                                                
vastrecht en griffiekosten  
Indienen echtscheidingsverzoekschrift  
Opstellen akte van berusting  
Inschrijving in register van de burgerlijke stand                                    €  865,-  
 
Begeleiding scheiding zonder kinderen (2)  
Mediation (bemiddelingsgesprekken)  
Echtscheidingsconvenant  
Inclusief alimentatieberekening                                                              € 1850,-  
 
Begeleiding scheiding met kinderen (3)  
Mediation (bemiddelingsgesprekken)  
Echtscheidingsconvenant  
Ouderschapsplan  
Inclusief alimentatieberekening                                                               € 2030,-  
 
Additionele kosten (uitzonderlijke situaties)  
Indien één van de partijen een eigen bedrijf heeft €  225,-  
 
Losse alimentatieberekening of herberekening indien gewenst
€  210,-                            

Rekenvoorbeeld

U bent gehuwd in gemeenschap van goederen en u heeft 2 kinderen. U besluit uw scheiding geheel door Verantwoord Scheiden te laten regelen. Na alle begeleidende gesprekken, ongeacht hoeveel, worden de afspraken tussen uw beide vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan.  Ook laat u een uitgebreide alimentatieberekening maken voor partner en kinderalimentatie. Als de gehele procedure is voltooid en uw scheiding is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand heeft uw scheiding u in totaal het volgende gekost:

Procedure rechtbank

€    865,-

Begeleiding scheiding met  kinderen 

€  2030,-

Totaal

€  2895,-

Scheiden is dus duur. Het kost u veel geld. Mediation bespaart u echter veel kosten als u dit vergelijkt met een echtscheiding op tegenspraak (1 of 2 gekozen advocaten).

U kunt met Verantwoord Scheiden altijd vooraf afspraken maken over termijnbetalingen of andere betaalwijze.

Wij hopen u vooraf een zo volledig mogelijk inzicht te hebben gegeven met betrekking tot de kosten die aan uw echtscheiding zijn verbonden.