Er wordt weleens gezegd dat het geen zin heeft om aangifte te doen van onttrekking ouderlijk gezag. Vanaf 2008 zijn er echter een aantal mensen veroordeeld tot in totaal 45 jaar (544 maanden) gevangenisstraf, en in totaal 105.952 euro schadevergoeding. Hierbij valt het op dat er steeds meer mensen veroordeeld worden, en dat vooral mannen veroordeeld worden.

De uitspraken

2020:
ECLI:NL:RBMNE:2020:768 This guy sent to jail for 24 months, and 8502 euro's in damages.

2019:
ECLI:NL:GHDHA:2019:3154 This guy was sent to jail for 42 months, and 15332 euro's in damages.
ECLI:NL:RBNHO:2019:8401 This guy was sent to jail for 60 months, and 25000 euro's in damages.
ECLI:NL:RBAMS:2019:4951 This guy was send to jail for 36 months, and 21758 euro's in damages.
ECLI:NL:GHARL:2019:5406 This guy was send to jail for 5 months
ECLI:NL:RBZWB:2019:1186 This woman was sentenced to perform 200 hours of community service
ECLI:NL:RBOVE:2019:504 This guy was send to jail for 13 months, and 1000 euro's in damages.

2018:
ECLI:NL:RBAMS:2018:6619 This guy was sentenced to perform 120 hours of community service
ECLI:NL:RBDHA:2018:11091 This guy was sentenced to perform 200 hours of community service
ECLI:NL:GHARL:2018:4322 This guy was send to jail for 36 months, and 5872 euro's in damages.
ECLI:NL:RBGEL:2018:75 This guy was send to jail for 12 months

2017:
ECLI:NL:RBOVE:2017:4737 This guy was send to jail for 12 months, and 4937 euro's in damages.
ECLI:NL:RBOVE:2017:4338 This guy was send to jail for 18 days

2016:
ECLI:NL:RBOBR:2016:7222 This guy was fined 10000 euro's.
ECLI:NL:RBOBR:2016:7223 This woman was fined 10000 euro's.
ECLI:NL:RBOBR:2016:2790 This guy was send to jail for 1 month, and 500 euro's in damages.

2015:
ECLI:NL:RBNNE:2015:2057 This woman was sentenced to perform 54 hours of community service

2014:
ECLI:NL:RBMNE:2014:2345 This guy was send to jail for 24 months, and 10789 euro's in damages.

2013:
ECLI:NL:RBOVE:2013:3372 This guy was send to jail for 5 months, and 2632 euro's in damages.
ECLI:NL:GHDHA:2013:2520 This guy was send to jail for 24 months, and 5818 euro's in damages.
ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ2744 This woman was send to jail for 15 days and to perform 150 hours of community service

2012:
ECLI:NL:RBZLY:2012:BY5497 This guy was send to jail for 18 months, and 2159 euro's in damages.
ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1613 This guy was send to jail for 84 months.
ECLI:NL:RBUTR:2012:BX4041 This guy was send to jail for 1 month, and 1650 euro's in damages.
ECLI:NL:RBALK:2012:BW2171 This guy was send to jail for 36 months

2011:
ECLI:NL:RBSGR:2011:BT6889 This guy was send to jail for 20 months

2010:
ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8403 This guy was send to jail for 16 months

2009:
ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2027 This woman was sentenced to perform 60 hours of community service

2008:
ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6499 This guy was send to jail for 6 months
ECLI:NL:RBUTR:2008:BG0146 This guy was send to jail for 60 months
ECLI:NL:RBASS:2008:BF3563 This guy was send to jail for 9 months

Vindplaats:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=279+onttrekking+ouderlijk+gezag&zt[0][fi]=AlleVelden&zt[0][ft]=Alle+velden&so=UitspraakDatumDesc&ps[]=ps1