nlenfrde

Rechtbank tikt advocaten op de vingers: de-escalatie heeft prioriteit

Advocaten moeten partijen in een alimentatiezaak – ook gelet op het belang van de kinderen – zodanig begeleiden dat zij ‘eventuele breekpunten en conflicten op constructieve wijzer en in overleg op kunnen lossen’. Het voorkomen van escalaties en een langdurige juridische strijd behoort hierbij prioriteit te hebben, aldus de rechtbank Noord-Holland, die er fijntjes op wijst dat de beide advocaten lid zijn van de vFAS.

De in december 2018 gepubliceerde uitspraak telt maar liefst 22 pagina’s. Die lengte is mede te wijten aan de opstelling van de advocaten, zo blijkt uit een overweging ten overvloede. ‘Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat de communicatie tussen partijen slecht verloopt en dat er nog veel spanningen zijn. Door de advocaat van de man is ter zitting naar voren gebracht dat hij sinds oktober 2017 van de advocaat van de vrouw geen inhoudelijke terugkoppeling heeft ontvangen van de door de vrouw (blijkbaar) gesignaleerde complicaties bij de uitvoering van de zorgregeling in de afgelopen maanden. Dit acht de rechtbank niet in het belang van de kinderen.’

De rechtbank wijst er op dat beide advocaten lid zijn van de vFAS, waarbij ‘de basishouding volgens de eigen gedragscode behoort te zijn die van probleemoplosser en bruggenbouwer’. De rechtbank spreekt de verwachting uit dat beide advocaten partijen zodanig kunnen en zullen begeleiden dat zij eventuele bespreekpunten en conflicten op constructieve wijze en in overleg op kunnen lossen. ‘Doel is immers te streven naar een nieuw en houdbaar evenwicht tussen ouders, waarbij het familierechtelijk geschil op een voor alle betrokken partijen, en met name voor de kinderen, op aanvaardbare wijze wordt geregeld. Het voorkomen van escalaties en een langdurige juridische strijd behoort hierbij prioriteit te hebben.’

Bron: www.advocatie.nl 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:10119&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBNHO%3a2018%3a10119?

Met bovenstaande uitspraak heb je nog meer munitie om af te rekenen met ‘foute’ advocaten. Advocaten die de strijd gaande houden. Advocaten die extra kolen op het vuur gooien. Advocaten die keihard liegen in de rechtbank, omdat er toch niet onder ede wordt gehoord. Advocaten die jou financieel leegtrekken omdat ze , achter jou rug om, eindeloos met elkaar heen en weer mailen/telefoneren/brieven schrijven en zo jouw deposito leeg trekken. Maar ook advocaten die handje klap doen en niet gemotiveerd zijn zich voor jou hard te maken, omdat ze anders geen toevoegingen meer krijgen of toch niet genoeg aan jou kunnen verdienen. Advocaten die jou verkeerd adviseren, jou opstoken. Advocaten die die indruk wekken er voor de familie te zijn, maar in werkelijkheid iets heel anders laten zien (vFAS)

Pak de erbij. Ook zij hebben zelfs een eed af moeten leggen. 

Dus ga je de orde van advocaten aanschrijven en deze advocaat voor het tuchtcollege brengen

Wat je moet doen? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-een-klacht-indienen-over-een-advocaat

Begin hier maar eens mee! En schrijf de nationale plus Kinderombudsman aan, plus de gemeente, want die betalen vaak de toevoeging. Die mogen dus ook weten aan wie ze dat doen en zich afvragen of dat nou wel zo verstandig is. Het is toch ons gemeenschapsgeld.