nlenfrde
Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS
Onderwerp: T.a.v. mevr M kalverboer
Datum: 4 december 2019 
Aan: Secretariaat De Kinderombudsman 

Geachte mevrouw Kalverboer,

Herken ouderverstoting is niet altijd aardig voor u geweest. In de loop der jaren hebben wij vaak kritisch gereageerd en herhaalde malen aandacht gevraagd voor onze problematiek
 
Dat er blijkbaar 86.000 kinderen jaarlijks betrokken zijn bij een scheiding. Dat daarvan jaarlijks 16.000 kinderen betrokken raken bij een complexe scheiding (heel iets anders dan een vechtscheiding) en dat er van die 16.000 kinderen er jaarlijks 9000 het contact verliezen met de uitwonende ouder, wiens ouderschap niet ter discussie stond voor de scheiding. Met deze cijfers kwam Marsha Pinedo tijdens het webinar voor professionals op 4 oktober 2019
 
Sta een stil bij het leed dat daar achter zit, te meer daar deze , in verhouding, kleine groep kinderen,  60% van het jeugdzorg budget opsnoept, zonder enig goed resultaat. Ouders raken letterlijk en figuurlijk alles kwijt.
Maar ook hadden wij graag een meer uitgesproken mening van u willen horen over de misstanden in de jeugdbeschermingsketen. 
 
Heel goed dat u nu opkomt voor de dakloze jongeren, maar liever zien wij dat u de bron aanpakt; het gros van deze jongeren heeft een verleden met de jeugdbescherming. Met 18 jaar worden zij over de schutting gekieperd, op naar de volwassen GGZ/hulpverlening, rugzakjes goed gevuld.
 
Maar dit alles ligt nogal gevoelig, dat begrijpen wij ook wel. Wat zeg ik, wij ondervinden dagelijks de tegenwerking van mensen die bij machte zijn dit gegeven te doorbreken. Een kwestie van willen en doen….
Ik hoef maar te verwijzen naar het rapport van uw organisatie uit 2014. Wij denken dat dit rapport heeft bijgedragen aan het vertrek van de heer Dullaert.
 
Daarom deze mail, om u te bedanken en vooral te complimenteren. Hoe kan u langs alle zuiltjes heeft kunnen werken en ons allemaal verblijdt met ‘Het beste besluit voor het kind’.
Een 7 stappen plan met een toolkit. Vragen die gesteld moeten worden om tot het juiste besluit te komen, op basis van de Rechten van het Kind. 
Wie kan daar nu op tegen zijn? 
  • De rechter kan in het vervolg vragen of alle stappen doorlopen zijn, door de juiste professionals, op het juiste moment.  Een vraag niet beantwoord, is het advies afwijzen en er voor zorgen dat die vraag eerst wordt beantwoord, voordat de rechter besluit. Hoe goed is dat?!
  • De professionals worden zo gedwongen uniform te werken en subjectiviteit los te laten.
  • Ouders kunnen ten alle tijde wijzen op dit besluit en aan de hand van de 7 stappen kijken of het onderzoek, wat tot het besluit leidt, goed is uitgevoerd. Zo komt onze zorgplicht tot zijn recht.
Herken Ouderverstoting zal Het beste besluit voor het kind niet alleen steunen, nee, wij gaan het promoten, daar elke ouder met dit 7 stappenplan er voor kan zorgen dat de juiste professionals uniform de basis vragen kunnen stellen om werkelijk het belang van het kind veilig te stellen.
 
Vriendelijke groet,
Annemarie van Mackelenbergh