Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS
Onderwerp: Antw: Brief Desiree Doremalen
Datum: 2 november 2020 om 14:06:45 CET
Aan: PvdKb <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Waar zijn jullie mee bezig? Gaan “wij’ dus werkelijk energie verliezen in onderling gedoe, waardoor het groter geheel uit het oog wordt verloren?

Ik in ieder geval al niet. Zoals gezegd, zo krijg je mij niet mee en dat is op zich jammer, maar als ik verkapte beschuldigingen kan lezen, die onze integriteit ter discussie stellen, dan haak ik af.
Daar steek ik geen energie is. Nog te veel werk; zoals de jeugdwet, die in de tweede kamer ligt <https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/tweede-kamer/811-consultatie-zorg-voor-jeugd-zomer-2020>. Zoals de voorspelde uitkomst van het Expertteam ouderverstoting <https://herkenouderverstoting.nl/ministeries-en-politiek/scheiden-zonder-schade/825-verslag-webinar-ochtend-van-de-scheiding-5-oktober-2020>. Zoals de gecorrumpeerde rechtspraak <https://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/rechtspraak/815-geen-onafhankelijke-familierechtspraak-in-nederland>.

Besef dat ik geen energie ga steken in een partij die denkt met deze beschuldigingen groepen te verenigen: "Wat niemand voor mogelijk heeft gehouden, is dat zelfs de ouder support verenigingen niet zijn wat zij lijken. Veel ouder support verenigingen of losse aanvoerders zijn niet zuiver. Zij zijn geïnfiltreerd door de lange arm van J&V en VWS. Zij helpen ouders maar tot op zekere hoogte. Zij verenigen ouders niet en zetten hen niet in hun kracht. Integendeel. Zij verdelen de ouders en zetten hen tegen elkaar op, en zij maken hen angstig. Sommige organisaties staan in verband met elkaar of met Desiree van Doremalen of met andere personen vanuit VWS en/of J&W. Velen van hen misleiden de ouders – bijvoorbeeld door te zwijgen over de foprechtspraak van willekeur, over fopadvocaten, over fopjurisprudentie - en houden hen op hun plaats. Zij zetten ouders aan het werk en geven hen valse hoop dat zij, met de juiste medewerking, met de juiste rapportages, met het juiste verhaal bij de rechter toch nog een serieuze kans maken. Terwijl het gaat om willekeur, geluk en het gunnen van succesjes aan bevriende relaties. Velen hebben een ANBI-status, maar geen geld op de balans. Hoe de geldstromen dan wel gaan is onduidelijk. Als er geen geldstromen zijn, is de ANBI-status onduidelijk. Er klopt helemaal niets van. De rechtspraak werkt hieraan mee om de illusie in stand te houden."

Zoals als altijd ga ik door, met de focus op wat wij voor onze niche markt , de verantwoorde ouder (!) Wij vertegenwoordigen ‘maar’ 10 % van de kinderen die mishandeld worden . Aanwijsbaar verantwoorde ouders worden systematisch uitgebannen, Kinderen groeien op in een pathogene situatie, met een pathogene ouder…Daar worden tig hulpverleners op losgelaten... Een niche markt. Want in het woord ‘verantwoorde ouder’ ligt de oplossing en dus staat dus veel op het spel . 60 % van het jeugdzorgbudget gaat op aan deze kinderen. Het piept en het kraakt.

Dat gaande weg steeds meer spelers misstanden willen adresseren is prima! Succes! Met sommige werk ik graag samen, zoals het zo uitkomt. Met sommigen ga ik zeker niet aan tafel zitten, zonde van mijn tijd en energie .

Op het eind zien we vanzelf wel wie aan de juiste kant van de streep staat.

Voor onze ’niche’ markt, de verantwoorde ouder, is namelijk de boodschap ontstellend simpel;

MITS GEEN BEWEZEN GEVAAR VOOR HET KIND KAN NIEMAND JOU HET OUDERSCHAP ONTZEGGEN. Met alles wat nu voorhanden voor handen is, zie website, <https://herkenouderverstoting.nl/> kunnen verantwoorde ouders zelf een einde maken aan de waanzin! Wijzend op oa Het beste besluit voor het kind <https://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/wat-is-het/de-half-duistere-wereld-van-het-kind/623-het-beste-besluit-voor-het-kind>!
Verantwoorde ouders kunnen/moeten zelf alles in het vrijwillig kader beëindigen, wetende dat de gehele keten bewust , openbaar toegegeven, handelingsonbekwaam is. <https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/handreikingen-richtlijnen-wodc-rapporten/744-herziene-richtlijn-schaamteloos-en-destructief> Een rechter die een verantwoorde ouder en kind terug verwijst naar die keten maakt zich schuldig aan misdaden tegen de mensheid <https://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/rechtspraak/808-open-brief-rechtspraak-11-augustus-2020>. Echter hoeveel ouders zijn zo moedig en klaar met alles dat zij zelf de waanzin stoppen?!

Beroepend op de zorgplicht kan elke verantwoorde ouder 50% parallel ouderschap, <https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/divers/400-parallel-ouderschap> ons ouderschapsplan <https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/divers/590-verplicht-ouderschapsplan> , duidelijk sancties /consequenties voor de ouder die , de afspraken negeert.
Ouders horen te weten dat zij zij daar expliciet om kunnen vragen /eisen, bij dus elke rechter die dan ook voorhanden is <https://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/de-overheid/wetgeving/826-rechter-kan-wel-degelijk-middelen-inzetten-om-omgangsregeling-af-te-dwingen>.
Verantwoorde ouders kunnen gemotiveerd verdere inmenging van die keten weigeren. Met parallel ouderschap! Eindelijk die rust! En geen extra trauma door de keten!

De crux zit in de ouder zelf en vervolgens de rechtspraak. Door de zorgplicht centraal te stellen, hoort elke verantwoorde ouder zich te realiseren, dat die verantwoorde ouder, hoe dan ook de eerst volgende rechtszaak kan zeggen, deze waanzin stopt.

Als er iets moet gebeuren; anamnese  <https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/masic-methode>en vervolgens juist diagnoses door capabele professionals <https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/diagnostiseren/hoe-kom-je-tot-de-juiste-vorm-van-diagnosticeren> die zich bedienen met wetenschappelijk bewezen, gevalideerde kind vriendelijke onderzoeksmethodes!
Geen vermoedens, ‘waarheidsvinding' door de instanties <https://herkenouderverstoting.nl/kennis-macht/onderzoek/818-veilig-thuis-interviews-niet-aan-de-wetenschappelijke-maat>, projectie , kansencirkels, valse beschuldigingen , geen rapporten door zogenaamde professionals, die de regie overnemen en ouders overleveren aan een Kafka verhaal.
Overal zijn de ouders zelf bij! Dus wijzen als verantwoorde ouder/ individu , terwijl ,die nog onder een vergrootglas ligt van die keten, is ronduit onverstandig, het brengt zeker niet jouw kind terug in jouw leven.
Ouders die zich verliezen in klachten, in instanties ‘onderrichten’, die zich profileren, worden niet beloond met wat belangrijk is; 50% parallel ouderschap.

Verantwoorde ouders laten in gedrag zien dat zij dat ook zijn, bij alles denkend of dit/dat nou zo handig is om 50% parallel ouderschap te krijgen. Zit jouw kind te wachten op derden, die het kind in een loyaliteitsconflict trekken? Een verantwoorde ouder beseft dat inmenging van de keten destructief is en gaat niet mee in het zoveelste traject, OTS of wat dan ook; Want is er een Bewezen gevaar!? Nee, dan gelijkwaardig ouderschap!

Ik ben en blijf van mening dat wij ouders, die nog alles te verliezen hebben, het is nou eenmaal, als individu gaat die dat nooit winnen, het is zoals het is, wetende wat die hoort te weten, in gedrag zal moeten laten zien een verantwoorde ouder te zijn.
Dus niet wijzen, maar de zaken voor elkaar; Dus niet bezig houden met ex, hooguit alle valse beschuldigingen adresseren <https://herkenouderverstoting.nl/info-ouders/wat-te-doen/564-wat-te-doen-tegen-valse-beschuldigingen>, een eigen tactiek; zorgplicht!
Niet gaan babbelen, alle (mondelinge) intiemming en/of toestemming intrekken. 
Scholen constructief informeren. Woning, werk, sociale omgeving uiteraard op orde!! Terwijl je met instanties te maken hebt, weten wat te doen om de schade zo veel mogelijk te beperken!

Protesteren, uit zogenaamde solidariteit, dient deze ouders niet! Sterker nog; ik adviseer alle ouders dus goed na te denken, hoe die zich profileert! Waar dan ook, dus ook jouw Facebook profiel.

Zorg dat dus die rechter en niet omheen kan!

Dat staat in schril contrast tot de verdere slachtoffers van het systeem. Focus dus. Is de rechtspraak gecorrumpeerd? Door daar wat mee, maar betrek ouders niet in een strijd die ze gaan verliezen. Ouders die niets te verliezen hebben, prima, maar kom bij mij niet aan dat ouders die het lot in eigen handen hebben, zich zodanig moeten profileren, dat het kind de dupe is/wordt.

Realiteit is; gelijk hebben of krijgen zijn andere werelden, dit wetende wat doe jij daar als verantwoorde ouder aan?

Er ligt een jeugdwet in de tweede kamer, bestrijdt dat inhoudelijk, want wat ons betreft; met 50% parallel ouderschap kunnen wij die keten uitsluiten. Dus dit is voor die 90% andere kinderen…

Onze, verantwoorde ouders, horen geen martelaar te zijn. Die moeten zo snel mogelijk, beroepend op allerlei wetten en verdragen, sowieso inmenging van de keten eindigen.

Dat is dus geen valse hoop bieden! Maar ouders wijzen op de realiteit! Procederen, de keten toelaten, vrijwillig kader? NEE

Wat valse hoop betreft: jullie partij. Succes om het succes te verkrijgen, binnen het systeem wat jullie zo uitdrukkelijk verfoeien. Er is veel mis met jeugdzorg. Als jullie werkelijk ouders en kinderen willen vertegenwoordigen, doe dat dan en misbruik ouders die nog veel te verliezen hebben niet.

Groet,


Op 1 nov. 2020, om 08:53 heeft PvdKb <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> het volgende geschreven:

Beste dames en heren,

U heeft afgelopen week van Desiree van Doremalen een mail ontvangen over onder andere mij, lijsttrekker Henriette Nakad en onze lijstduwer Bryan Roy.

Hier willen wij als partij op reageren. Onze reactie is te lezen via: 

Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht en zijn bereid antwoorden te geven op eventuele vragen. Open en transparant!

Met vriendelijke groet,

Henriette Nakad en Bryan Roy