Namens de ervaringsdeskundigen /deelnemers aan de focusgroep is deze verklaring gestuurd naar het NJI .
 
Niet dat het enige indruk maakt. Tot op de dag van vandaag zijn er sessies, focusgroepjes en wordt gewerkt naar de voor hun gunstige weg.
 

Focusgroep ‘waarheidsvinding’ is misleid en schaamteloos geschoffeerd!

Wanneer is het genoeg? Wanneer stapt 1 persoon in de keten naar voren en spreekt die zich uit tegen de waanzin, de spelletjes, tactieken door de instanties, met name door het NJI, in opdracht van de ministerie Jen V en VWS?

Te meer daar de burgers nu met het zoveelste rapport zit, dat naar de opdrachtgever toegeschreven is, waarbij de belangen van de jeugdbeschermingsketen voorop staan en zeer zeker niet die van (biologische) ouders en kinderen. 

Wij maken deel uit van een SamenWerkingsVerband. Zo kunnen wij de taken verdelen. Naar aanleiding van de motie Bergkamp/van der Staaij moest er nu eindelijk werk gemaakt worden van de ‘waarheidsvinding’ want te veel ouders worden buiten spel gezet op basis van vermoedens, framing, opinies/meningen etc.

Die motie kwam er niet voor niets. De weerstand vanuit ouders wordt groter en groter, sociale media doet de rest, ouders verenigen zich, spreken de Tweede Kamer aan, maken de verantwoordelijken bewust en tja, dan zullen ze er toch aan moeten geloven… Er werd een focusgroep ‘waarheidsvinding’ opgezet, in opdracht van die motie; ervaringsdeskundigen moeten betrokken zijn en dat is nu precies wat het NJI en mevrouw Rijbroek kunnen zeggen;

“Ja, we hebben gehoor gegeven aan de motie, ervaringsdeskundigen betrokken!”

Wat het NJI niet zal vertellen en zeker mevrouw Rijbroek niet, is: 

“We hebben van hen de uitpraktijk gerelateerde adviezen zes donderdagen in Utrecht aangehoord, we hebben gevalideerde wetenschappelijke bijdragen tot ons genomen. Maar we hebben alles terzijde geschoven en genegeerd!”

Dit is precies wat ouders herhaaldelijk overkomt. Moedige ouders, want eenmaal in de kijker, zullen ze nog harder moeten knokken om hun kind terug te krijgen of veilig te houden. Deze ouders worden als het ware gesmoord! Denken gehoord te worden, investeren en komen deze ouders er vervolgens achter dat het allemaal voor de bühne was. Een groep ouders is zes donderdagen naar Utrecht getogen, hebben vrij genomen van hun werk. Om positief bij te dragen en deze mensen worden schaamteloos geschoffeerd.

Sterker nog, zij zijn voor de gek gehouden, want nu blijkt in één keer dat mevrouw Brigitte Rijbroek dit rapport gebruikt om te promoveren, bij de Erasmus Universiteit!

Kan dat? Horen deelnemers aan een promovendus onderzoek niet op voorhand geïnformeerd te worden? En kan dus zo’n dame de constructieve bijdragen van de ervaringsdeskundigen zo negeren? Kan deze dame met dit rapport een hogere titel bekomen en zo onderdeel uit maken van de toch al gecorrumpeerde, gesubsidieerde maatschappelijke middenklasse?

Kijk even op bladzijde 43... wel erg mager na zes weken aanwezigheid!

Dit keer laten de ouders zich niet uitspelen. Diverse groepen hebben gereageerd op de handelswijze richting het NJI. Daarbij wordt gelukkig ook de Tweede Kamer geïnformeerd, daar de burger nu met het zoveelste malafide rapport zit, dat ouderschap en de mogelijkheid tot gelijkwaardig opvoeden, zonder inmenging van de keten, onmogelijk zal maken. Weer een stapje dichter bij de ‘named person’.

Dan mag onze minister Hugo de Jonge (VWS) wel ‘landelijk’ afstand hebben genomen van GIRFEC, door een eventuele implementatie ervan bij de verantwoordelijkheid van de gemeenten te laten, waardoor ouders worden geprofileerd naar aanleiding van kansencirkels door zogenaamde professionals die daar totaal niet zijn voor bevoegd, laat staan opgeleid, waarbij dus de intergenerationele overdracht juist door de keten wordt omarmt (waar rook is, is vuur, kinderen zijn al voor de geboorte geoormerkt), maar dus adequate, feitelijke waarheidsvinding door de keten uit de weg wordt gegaan, zullen in de toekomst nog meer verantwoorde ouders uitgebannen worden. 

De jeugdbeschermingsketen maakt van hun beleid geen geheim. Ouders zouden inmenging van die keten moeten kunnen weigeren, het gebeurt toch in een vrijwillig kader?! Door weer een rapport te omarmen, dat alle rechten van de mens en het kind schendt (wederom kan dit allemaal wel, grondwettelijk?) kunnen verantwoorde ouders nog makkelijker buitenspel worden gezet.  

Ons wordt het opvoeden onmogelijk gemaakt als wij moeten voldoen aan de normen en waarden, opinies en meningen van jeugdprofessionals, die toegegeven niet de juiste kennis in huis hebben om met psychopathologie om te gaan. 
Zeker als in expliciete opdracht van het ministerie JenV en VWS bewust anamnese, diagnose en dan pas handelen uit de weg wordt gegaan. Door niet te willen onderkennen, ondanks alle aangedragen gevalideerde wetenschappelijke onderzoeken, dat huiselijk geweld genderneutraal is en er altijd sprake is van psychopathie, een cirkel die doorbroken moet worden door de huidige generatie, zullen er nog meer slachtoffers vallen en de kosten onbetaalbaar voor de maatschappij! Terwijl het echt anders en beter kan.

De kindermishandeling en het ex-partnergeweld zal nog meer toenemen.

Als dan ook nog eens derden zich in het gezag kunnen mengen, terwijl het biologisch ouderschap bij wet nog niet eens is geborgdzullen met de toekomstige Wet deelgezag, nog meer ouders en kinderen die onterecht worden gescheiden. Te meer daar de misstanden juist bij de jeugdbeschermingsketen niet worden aangepakt, maar juist via handreikingen, richtlijnen, WODC rapporten etc worden gelegitimeerd, in opdracht van de ministeries JenV en VWS en de VNG. 

Saillant detail: Hugo de Jonge, destijds in de functie wethouder te Rotterdam en Sander Dekker, destijds in de functie Staatssecretaris Onderwijs, zijn met nog wat notabelen (D66) naar Schotland geweest en hebben GIRFEC, ondanks de wetenschap dat deze profilering al zwaar ter discussie stond in de UK, naar Nederland gehaald. In Tilburg, Rotterdam en Haarlem lopen nu drie pilots en het NJI promoot de malafide kansencirkels. In plaats van lesgeven worden nu kinderen gemonitord door onderwijzers…

Kinderen, die nu in aanraking komen met de keten, worden geoormerkt. Ook al gaat er gigantisch veel mis, juist door de keten, zij kijken wel uit om klachten in te dienen! Immers, dan vallen ze op! Daarmee lopen ze kans dan hun toekomstig kind al gevolgd wordt (geprofileerd wordt, intergenerationele overdracht) voordat het geboren is…

De campagne Huiselijk geweld in corona tijden completeert het verhaal; meld vermoedens, we doen niet aan waarheidsvinding, zoals het zou moeten, dus kom maar op met de valse meldingen etc, wij helpen je wel bij het uitbannen van de verantwoorde ouder en diens achterban.


Van: Vertegenwoordiger SWV
Onderwerp: RE: Rapporten NJI re jeugdzorg
Datum: 12 mei 2020 om 07:37:58 CEST
Aan: "'Rijbroek, Brigit'", "'Rutger Hageraats'" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Kopie: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, "'Leertouwer G.'" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, 

Geachte mevrouw Rijbroek,
 
Helaas heeft u niet alleen tot het laatste moment gewacht met het vrijgeven van uw rapport, maar ook heeft u ouders en jeugdigen slechts één week de tijd gegeven om te reageren. Wij verwerpen deze ongehoorde deadline die ons is opgedrongen.
 
Bijgaand de initiële reactie van vier deelnemers aan de focusgroepen (inclusief de feedback van een van de twee jeugdigen) en het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg. Net als alle andere ouders die aan de focusgroepen hebben deelgenomen zijn wij geschokt over de inhoud(sloosheid) van het rapport.
 
Hoogachtend,
 
Alfred Groenen
 
Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg èn Daniël de Jong:
•       Belangenvereiging IKZ, t.a.v. mevr Vera Hooglugt (voorz.), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
•       Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind, mevr D. v Doremalen, Weerdsingel OZ 31, 3514 AB Utrecht;
•       ME/CVS Vereniging, mevr A. Noorlander, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
•       Stichting Ècht Scheiden Zonder Schade, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
•       Stichting KOG, t.a.v. secretariaat KOG, Koninginneweg 90, 2012 GR Haarlem, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
•       Stichting Passage, dhr Sipke Baarsma, Muzenplein 113, Den Haag, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
•       Stichting Vader Kennis Centrum, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 

Van: Deelnemer Focusgroep Waarheidsvinding’ 
Onderwerp: Reactie rapport 'Samen werken aan Feitenonderzoek
Datum: 11 mei 2020 om 16:06:52 CEST
Aan: Rijbroek, Brigit, Damman, Jeannette

Geachte mevrouw Rijbroek,
 
Wij distantiëren ons van het onderzoeksrapport 'Samen werken aan Feitenonderzoek'. Hierbij zend ik u de gezamenlijke reactie namens de participerende ouder-/kindorganisaties aan de focusgroepen.

Het is zeer spijtig dat ons als belangenbehartigers zeer kort de gelegenheid is gegeven om onze achterban te raadplegen en het rapport voor te leggen. Hiermee voelen we ons niet serieus genomen. Vandaar deze korte reactie. Verder verwijs ik u naar de bijlage.
 
Met vriendelijke groet,
 
T.J. Strubbe
Y. Fiege
D. de Jong
L. Bruil
H-J Oussoren
 

Van: info | SOS Jeugdzorg 
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 13:31
Aan: Damman, Jeannette 
CC: Rijbroek, Brigit 
Onderwerp: Re: Rapport 'Samen werken aan feitenonderzoek': Deadline voor aanleveren reactie verlengd tot 11 mei

Beste Jeannette en Birgit,
 
Helaas was ik niet in de gelegenheid deel te nemen gisteren, maar ik vrees dat ik weinig gemist heb.
 
Over het rapport kan ik kort zijn: 
Mijn reactie is dat het qua lay-out een mooi rapport is maar qua inhoud toegeschreven is naar een conclusie en die is: alles blijft zoals het is, we gaan ingesleten patronen niet verbeteren/veranderen en we doen niets om de rechtspositie van ouders en hun kinderen te verbeteren.
Gelijkwaardigheid op de oude voorwaarden en ingesleten patronen van jeugdzorg is geen gelijkwaardigheid. Niets over normenkaders en of toetsingskaders, geen sancties voor jeugdzorg. Het zijn wederom de ouders die moeten bewegen en wel richting jeugdzorg. 
 
Wie helpt wie hier nu eigenlijk?
Verder sluit ik mij volledig aan bij de reactie van Peter Prinsen (zie bijlage)  en zullen wij als stichting SOS-Jeugdzorg afstand nemen van het rapport, zoals dit is opgesteld.
 
Groet, 
 
Yvonne Fiege 

Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS 
Onderwerp: Antw: Gezamenlijke reactie Rapport 'samen werken aan feitenonderzoek
Datum: 11 mei 2020 om 11:10:24 CEST
Aan: De deelnemers van de Focusgroep ‘waarheidsvinding'

Aan de deelnemers van de focus groep waarheidsvinding,
 
Ik kan mij voorstellen dat ik mij ontzettend genaaid zou voelen. Na 6 weken jullie uiterste best te doen om onderlinge geschillen, niet de aangedragen ervaringen en oplossingen in de weg te laten staan, probeert het NJI jullie nu door een nog hogere hoepel te laten springen.
 
Schaamteloos! Grenzenloos, je moet maar durven! Laat je niet tegen elkaar uitspelen! Dit is exact hun tactiek! Dat jullie je verliezen in kleine details, zoals een reactie terug op een door hun gestelde termijn. Spring dit keer niet door hun hoepel. Ik heb de verklaring van Mr Prinsen gelezen . Sommigen zeggen dat dit een inhoudelijke reactie is, ik vind van niet. Het is meer een verklaring, uitleg waarom jullie je geschoffeerd voelen.
Ook al was ik er niet bij, inhoudelijk kan ik mij vinden in de verklaring. Die jullie dus openbaar delen. Niet alleen richting het NJI, maar de Tweede kamer Commissies, de GI’s, de ministers, jullie email bestand, de gemeenten , meteen informeert! Maak het groot, met de boodschap ‘wij spelen jullie spel niet meer mee, dit is onze boodschap’  en dan nu aan de slag om het NJI (en aanverwanten) in hun eigen kuil te laten lopen:
 
Pak die Rijbroek aan. Zij mag niet promoveren op dit rapport. Zij heeft diverse wetenschappelijke voorwaarden geschonden. Zoek uit hoe dat precies zit, schrijf 1 unanieme brief, enkel de deelnemers en stuur die naar de universiteit. Maak dit wederom groot! Als Rijbroek hier niet op mag promoveren (en dat mag ze dus niet) moet dit rapport door de shredder en hebben wij weer een groot bewijs over netwerkcorruptie ! 
 
Als je dit effectief aanpakt heb je dit binnen 2 a 3 dagen voor elkaar en laat jij je verder niet afleiden van wat er werkelijk op het spel staat; de toekomst van onze kinderen en toekomstige klein kinderen.
 
Ook dit rapport, als de Herziene richtlijn, de handreikingen, de WODC rapporten, de pilots, de instructie om huiselijk geweld  NIET hetzelfde aan te pakken als in de somatische geneeskunde (anamnese - diagnose- handelen) laten zien dat onze gesubsidieerde maatschappelijke clubs enkel en alleen bezig zijn het ouderschap te ondermijnen. Biologisch ouderschap is nog steeds niet bij wet geregeld. Jeugdbeschermingsketen voegt enorm veel trauma toe, kost bakken met geld etc, we weten het allemaal! Erger, ze maken van hun beleid geen geheim, alles staat openbaar; eenmaal in jullie leven, nemen wij de regie over.
 
Als dan de Wet deelgezag, zonder weerstand en het bewust maken van de vreselijke gevolgen als die wet wordt aangenomen, een feit is, is de ’named person’ voor de keten zo geregeld. Kansen cirkels maken het compleet en onze toekomstige kleinkinderen zijn al geoormerkt voordat ze geboren zijn, daar onze kinderen opgeslokt zijn in de jeugdbeschermingsdketen (waar wij, als verantwoorde ouders bij waren, nota bene)  en dus voor de rest van hun leven waakzaam moeten zijn om de keten uit hun leven te houden.
Daar deze keten selectief geshopt heeft in de door ons aangeboden wetenschappelijk gevalideerde kennis; huiselijk geweld is intergenerationeel! 
 
Daar hoort dus elke burger nu bewust van te zijn daar 1 op de 9 kinderen in aanraking komt met die keten. Dus focus!!!! Laat ons, verantwoorde, liefdevolle ouders, zonder inmenging van die keten ouder zijn en opvoeden, mits wij geen bewezen gevaar zijn voor ons kind.
 
Stem NEE en informeer jullie achterban. Dat rapport, is maar 1 onderdeeltje in het spel, het gaat om een groter iets! Zie die wet deelgezag…
 
 
Laten we nu 1 blok vormen, want als we dat niet doen, is het einde zoek. 

Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter 
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
 

Van: "Tj. Strubbe 
Onderwerp: Antw: Gezamenlijke reactie Rapport 'samen werken aan feitenonderzoek
Datum: 11 mei 2020 om 12:13:19 CEST
Aan: Annemarie van Mackelenbergh OVS 
 
Gegroet,

Het is lastig met ouderorganisaties om gezamenlijkheid te krijgen bij bewuste individuen die doorzetters zijn. Dat is al een kwart eeuw mijn ervaring. Die gezamenlijkheid in één overkoepelende reactie komt er niet. Het worden er hopelijk max. twee.

Het gaat niet om wat het NJI bagatelliserend doet, maar het rapport "Samen  werken aan Feitenonderzoek" gaat naar de politiek (tussen Samen en werken staat twee spaties!), en die politici moeten zien dat ouders het er niet mee eens zijn, èn er wordt een proefschrift geschreven, met dus valse axioma's. Wie is de promotor?

Naast de gezamenlijke reactie(s) mogen er dus ook die invulformulieren individueel ingezonden worden, en die zijn ook best onderbouwd als bewijs naar de politiek.  Lastig is dat de jeugdzorglobby het imago van ouders zo aantast, ook in die eerste zin. Ongedefinieerde 'vrijheid' wordt neergezet als basis van de codificatie om kinderen weg te nemen, niet om ouders voor te lichten met alternatieven waar mogelijk hulp nodig is. In alle 6 sessies heb ik IVRK24 lid 1 ingebracht. Het is verstopt achter het woordje Essentieel in die wolk.

Bij het concept wetsvoorstel 'Wet Deelgezag' heb ik als inbreng geschreven:

Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE

Deze Wet Deelgezag kan soms oplossingen bieden, bij bijv. LVG-ouders of na scheiding zonder jeugdzorginmenging.  Er kunnen wel grote problemen ontstaan, nu scheidende ouders vaan met omgangssabotage te maken krijgen door het lage niveau van niet-juist-en-niet-breed voorlichtende 'jeugdzorg', dat zonder zorg is i.t.t. de jeugdgezòndheidszorg (met hoogwaardigere beroepscodes).

Jeugdzorgwerkers als persoon en werkende voor of gewerkt hebbende voor de jeugdbeschermingsketen moeten op voorhand uitgesloten worden.

Dit, omdat de in Groot Brittannië door het hoogste gerechtshof veroordeelde GIRFEC-methode (met andere namen in Nederland zoals Kansencirkel ofzo; https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/girfec-contra-wetenschap/ ) in Nederland stiekem via school en gemeente wordt ingevoegd. Het NJi heeft wetenschappelijke bevindingen ontvangen dat dit zeer schadelijk zal zijn in de meeste gevallen waar het kindobject in beheer wordt genomen door de zogenaamde beschermingsketen van jeugdbescherming. Doch het NJi (Nederl. Jeugd-instituut) wil zich niet richten op wereldwijd aanvaarde wetenschap doch op die die aan de jeugdzorg is gelieerd, dus zonder valide nulmeting (zoals: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/valse-stemvankind, hier met wat er misleidend in staat, dit tegenover https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschapvoorbeleid).

De jeugdbescherming kent een zeer vrij en ongesanctioneerde methode van (niet-diagnostisch) 'feitenonderzoek'. Daarbij mogen naast dubieuze 'feiten' ook meningen en verwachtingen staan, van het niveau waarvan Cora Bartelink in haar proefschrift schreef dat die voornamelijk beïnvloed worden door eigen jeugdervaringen van de jeugdzorgwerker.  Dat is geen valide meten. Dit niveau van jeugdbescherming adviseert de rechter die geen orthopedagoog is.  Daarop volgt dat de kinderrechter aan zeer vrije rechtsvinding doet, waar artikel 3.3 van de Jeugdwet hem aangeeft dat hij de jeugdbeschermingsrapportage als waar moet aannemen, en dus niet verder hoeft te lezen of ouders te horen naar hun bewijs en diagnostischer alternatieven. Dit kan ondanks de uitspraak van de CRvB in LJN BD1113.  Mr. Gerard Wiarda (https://jeugdbescherming.jimdofree.com/wetten-en-regelgeving/rechtsvinding-motiveren/) schreef dat er bij vrije rechtsvinding een groot waarschuwingsbord moet staan; bij jeugdbeschermingszaken is het vrij onderzoek en dan vrije rechtsvinding, zonder dat ouders hun bewijs mogen leveren, nogwel achter gesloten deuren ter rechtszitting, waar de deskundigen van ouders door de jeugdbescherming worden geweigerd.

Waar de jeugdzorgwerker c.q. gezinsvoogd of raadsmedewerker middels de GIRFEC-methode reeds drangzorg heeft ingezet onder afdreiging dat anders er een uithuisplaatsing komt, kan deze werker zich als deelgezagsdrager opdringen, met gechanteerde toestemming van ouders. Dus moeten deze werkers uitgesloten worden van deelgezagsdrager te mogen zijn.

In de GIRFEC wordt "open met ouders gesproken", zo heet het, doch de praktijk in Nederland is met afdreiging, intimidatie, bespeling; en dan die keten van zeer vrij onderzoek, dubieus rapportarend adviseren naar de kinderrechter, en vrije rechtsvinding, veelal bij ontsteltenis van een deskundige van de ouders zelf. -------------

Ook daar is inbreng nodig om geen vrijbaan voor de Named Person met jeugdzorgwerkers te geven.
Zeker, die promotie zou een ramp zijn waarop de jeugdzorg zich gaat baseren tegen de wetenschap in.
Niet die 'open gesprekken' met gemaakt respect en participatie doen er toe, doch wat op papier komt te staan, zonder respect etc..
Ik hoop op vele druppels die de emmer doen overlopen.

Is het biologisch ouderschap of eerder identiteitsfase van opgroeiende. Prof. Hoksbergen is duidelijk: het van belang zijnde recht op beide ouders te kennen. En bij evt. onderzoek 'gelijke monniken gelijke kappen', niet één ouder verplichten tot door de mangel halen.

Tot/met 12 mei, dat is al snel, is de cursus ofwel training gratis voor ouders die voor 13 mei dus een account moeten aanmaken, en daarna mogen ze er zo lang over doen als ze willen: https://training.villapinedo.nl/ .

Mvg,   TjS


Van: Deelnemer focusgroep waarheidsvinding
Onderwerp: Antw: reactie op rapport 'Samen werken aan feitenonderzoek'
Datum: 20 mei 2020 om 09:24:22 CEST
Aan: "Damman, Jeannette" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, "Rijbroek, Brigit" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
 
Beste mevrouw Damman en Rijbroek,
 
Dank voor uw mail. De namens de belangenbehartigers gestuurde bijlage bij de reactie mag integraal bijgevoegd worden. Wel gaan we er vanuit dat het distantiëren van het rapport door belangenbehartigers die de mail ondertekend hebben in het gestelde hoofdstuk verwerkt zal worden.
 
Voor de goede orde betrof de reactie niet een persoonlijke maar een reactie van de belangenbehartigers van ouders en kinderen. Ik ga er dan ook vanuit dat dit als zodanig vermeld zal worden.
 
Persoonlijk lijkt het mij zeer verstandig om een paar casu te bekijken en dat over de uitkomsten van het rapport te leggen om zo de 'blinde vlek' van het onderzoek te tonen. Hiermee wordt meteen duidelijk waarom de belangenbehartigers zich distantiëren. Dit zou kunnen leiden tot een breed gedragen uitkomst van het rapport en daarmee een zeer goed advies aan alle instanties en politiek.
 
Ik wil mijn medewerking verlenen indien dat gewenst is. We kunnen van A tot Z de casu doornemen en zo de vinger op de zere plek voor o.a. feitenonderzoek leggen. Daarmee komt er meteen 'samen werken' aan een oplossing voor de problematiek.
 
Met vriendelijke groet,
 
De belangenbehartigers van ouders en kinderen

Van: Damman, Jeannette <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Verzonden: maandag 18 mei 2020 17:36
Aan: De belangenbehartigers van ouders en kinderen
Onderwerp: reactie op rapport 'Samen werken aan feitenonderzoek'
 
Beste, 
 
Wij hebben je reactie op ons rapport Samen werken aan feitenonderzoek in goede orde ontvangen. Dank daarvoor! 
 
Momenteel zijn wij hard aan het werk om de verzamelde reacties samen te vatten en op te nemen in een apart hoofdstuk in het rapport.

Daarnaast willen wij je in de gelegenheid stellen, jouw reactie als integrale bijlage bij het rapport opgenomen te zien.

Wij horen graag van je of je hiervan gebruik wil maken.

Gezien de snelheid waarmee wij het rapport via de website openbaar willen maken, zie ik graag je reactie tegemoet uiterlijk woensdag 20 mei om 13.uur.

 
Met hartelijke groet,
Jeannette Damman Klappe
Projectassistent
Actuele informatie over opvoeden en opgroeien in tijden van corona is te vinden op www.nji.nl/coronavirus