Het is een kleine wereld, de wereld die ouderverstoting heet.

Ondanks het feit dat jaarlijks 16.000 kinderen het contact verliezen met de uitwonende ouder, wiens ouderschap niet ter discussie stond voordat die ouders uit elkaar gingen en vaak ook een lange tijd daarna niet. Er is genoeg nagedacht, gediscussieerd, opgelegd en boven alles, wij zijn natuurlijk niet gek! Ook wij kunnen lezen, op zoek gaan naar antwoorden. Sterker nog, dat is onze grondwettelijke zorgplicht.

Wij, ouders, zijn allen net zo goed verantwoordelijk voor het vinden van antwoorden tegen deze vreselijke kindermishandeling en ex-partner geweld. We zullen wel moeten! Dus dat hebben we gedaan en we hebben antwoorden gevonden. Oplossingen ook!

We hebben op onze eigen kosten een symposium georganiseerd, terwijl er 4,5 miljoen op de plank ligt ter bestrijding van complexe scheidingen. In onze ogen wordt deze 4,5 miljoen aangewend tot het in stand houden van de bestaande destructieve situatie.

Toch, ons netwerk groeit en er zijn heel wat professionals, rechters en wetenschappers die blij met ons zijn, ons (in)formeel informeren, ons steunen.

Dat onze oplossingen ten koste gaan van het verdienmodel is duidelijk. Dat wij kwaliteit eisen en om een keurmerk vragen met betrekking tot professionals die zich met ons willen bemoeien is niet meer dan normaal. Dat wij iedereen de maat nemen, die denkt weg te kunnen komen met onzin, opinies en meningen omvormen in zogenaamde wetenschap, waarvan het de lopende WODC affaire een goed voorbeeld is (WODC 18.01.19: Naleven omgang na scheiding), wat ten koste gaat van goed werkende oplossingen, is ons goed recht.

Wij zijn geïntimideerd, vervolgd, weggezet als gekkies en toch… het gaat 'hun' niet lukken, want wij hebben het gelijk aan onze kant. Wij staan aan de goede kant. Dus wat doe je dan? Ja, wat doe je dan?

Nou dan formeer je een clubje, of was het een eenmansactie en doe je alsof je een clubje bent. Dan plak en knip je van alles bij elkaar, met name verouderde literatuur, want die is welgevallig voor het verdienmodel. Voortschrijdend inzicht is voor deze club, zoals gebruikelijk in die kringen, een brug te ver. Dan maak je een twitter account aan, een e-mailadres, je geeft jezelf een naampje en je gaat een zogenaamd ‘wetenschappelijk’ rapport voor waarheid ANONIEM verspreiden.

In twee talen nog wel! 

Je stuurt het naar iedereen in het veld, behalve Herken Ouderverstoting of die mensen waarvan je zeker weet dat die er aanstoot aan zouden gaan nemen en je hoopt (?) dat dit rapport als waarheid wordt gehanteerd. Tja, dan rekenen ze natuurlijk niet op ons informele netwerk waarvan ik de bronnen altijd zal beschermen. Dus beste mensen, voor iedereen; dit gebeurt als er zogenaamde professionals en wetenschappers zijn die zich belaagd voelen, die op de inhoud de discussie niet durven/kunnen aangaan:

Van: CSMS Group [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Datum: 1 juni 2019
Aan: CSMS Group
Onderwerp: The truth about high conflict divorces, De Waarheid over vechtscheidingen

In English: On behalf of the working group on complex divorce-multidisciplinary collaboration (CSMS), I am sending you the book "It won't stop, until you protect the victims. Complex divorces and suspicions/allegations of domestic violence'. This book discusses the scientific findings on domestic violence in a context of complex separation. We assume that this book will be of interest to you. Please also read our attached press release “A group of scientists makes a shocking discovery and sends out an urgent message! The truth about high conflict divorces”.

In het Nederlands (in Dutch): Namens de werkgroep complexe scheidingen-multidisciplinaire samenwerking (CSMS) stuur ik u het boek “Het houdt niet op, totdat je de slachtoffers beschermt. Complexe scheidingen en vermoedens/beschuldigingen van huiselijk geweld”. In dit boek worden de wetenschappelijke bevindingen over huiselijk geweld in een context van complexe scheidingen besproken. We gaan ervan uit dat dit boek uw belangstelling zal hebben. Leest u alstublieft ook ons bijgevoegd persbericht “Groep wetenschappers doet een schokkende ontdekking en plaatst een NOODKREET! De Waarheid over vechtscheidingen”.

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

twitter: @CSMSgroup, https://twitter.com/CSMSgroup

Download link English version: http://ge.tt/2xXrYNw2

Download link Nederlandse versie (Dutch version): http://ge.tt/2oGfYNw2 

Natuurlijk hebben wij ons door 150 bladzijden knip en plakwerk geworsteld en dit zijn onze bevindingen:

 • Cijfermatig klopt het niet, wat betreft aantallen kinderen die het contact verliezen;
 • Onjuiste omschrijving complexe scheiding;
 • Cherry picking onderzoek Kalmijn; men ‘vergeet’ dat 25% huidige volwassenen één ouder niet meer ziet; 
 • Vaag verhaal over zorgverdeling, doet niet terzake;
 • Men stelt dat het moeilijk (?!) is om een valse aangifte doen (p 18)
 • Gardner wordt negatief belicht; hij doet überhaupt niet meer te zake (p34)
 • Veroorzaken ruis (p 36 en 37)
 • De man wordt negatief belicht;
 • Omgang met beide ouders is mogelijk; als er vooraf maar een diagnose gesteld is; p51
 • Feitelijk bewijs is niet nodig p62
 • Negatief over jeugdzorg p62
 • Kritiek KUK p76
 • Kritiek Raad p 96
 • Op de inhoud zijn er opvallend veel overeenkomsten met onze visies. Het grote verschil is het startpunt voor het daderschap. Wij zien als startpunt voor daderschap het niet nakomen van (een gerechtelijke) omgangsregelingen. De slachtoffer-ouder komt daar tegenop/ vindt daar terecht wat van. Csms gaat er kennelijk vanuit dat overal waar sprake is van het ‘oudervervreemding/-verstoting dit komt door huiselijk geweld van de andere ouder/de vader. Wij weten dat dat zelden het geval is en nooithet verbreken van alle contact rechtvaardigt.
 • Het lijkt wel een déjà vu; de gelijkenissen met het WODC rapport ""Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief”, zijn opmerkelijk.
 • Ook nu weer wordt de inzet van de politie aan de voorkant, waarheidsvinding aan de voorzijde en de inzet van het strafrecht niet wenselijk geacht, waardoor de unaniem aangenomen motie 5 juli 2018 van Michel van Nispen cs (SP) door het ministerie VenJ, bij monde van onze minister Sander Dekker terzijde is geschoven. Logisch, want dat scheelt heel wat handelingsverlegen en onbekwame professionals in ons leven, maar ja, dat verdienmodel…
 • In het CSMS rapport "De Waarheid over Vechtscheidingen" heeft men de prachtige term gelanceerd: "De Beschermende ouder."

Dit is kennelijk hoe deze wetenschappers zich zelf zien en hoe ze hun positie willen verdedigen. Echter, bij grondig onderzoek (maar dat wil men niet) is juist deze beschermende ouder vaak de ouder die de kinderen in strafrechtelijke zin, onttrekt aan het gezag van de andere ouder. 

Deze wetenschappers gaan nog harder roepen dat een melding "huiselijk geweld" eigenlijk altijd maar als waar moet worden aangenomen, maar dat er geen onderzoek moet worden gedaan naar het onttrekken aan het ouderlijk gezag en het daaraan gerelateerde oudervervreemding/verstoting. 

 • Het rapport lijkt dus op een noodkreet van wetenschappers wiens spel langzaam doorzien wordt en die nu als het kat in het nauw, rare sprongen maakt. 

Saillant detail: de term ‘beschermende ouder’. Deze term wordt gebezigd in de 'Methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen' van Jeugdzorg Nederland en komt van drs. Liesbeth Groenhuijsen (2011), ‘eigenaar’ van het 'theoretisch fundament bij de aanpak van complexe scheidingen’.

Conclusie en laat iedereen in Nederland hier heel goed van doordrongen zijn:

Anonieme ‘publicaties’ hebben geen waarde en bestaan niet binnen de wetenschap. Als zodanig is dit rapport een zinloze actie.

Dat dit rapport wordt gepubliceerd als "De waarheid is over vechtscheidingen" is onacceptabel. Het is hun waarheid en hun beleving, maar niet DE WAARHEID. 

Ons inziens valt dit rapport niet onder de noemer van de vrijheid van meningen, daar dit rapport pretendeert wetenschappelijk te zijn, dan leg je netjes verantwoording af en ben je aanspreekbaar op de inhoud! Persoonlijk vind ik het namelijk een vorm van "intellectuele valsheid in geschrifte", namelijk het beïnvloeden van mensen met halve waarheden, omdat dit jou beter uitkomt, het andere belangrijke deel weglaten. 

Het feit dat het 'rapport' anoniem is maakt het al waardeloos van kwaliteit. Een echte wetenschapper staat achter zijn onderzoek, en kan dit beargumenteerd onderbouwen. Echte professionals, zoals Marga Akkerman, Ad Oud, Justine van Lawick en Elisabeth van der Heide behoren dit broddelwerk te negeren.

Zij behoren beter te weten en horen zich slechts te richten op hetgeen wat binnen de bestaande psychologie algemeen vastligt. De Gardner theorie valt hiermee af, deze is niet algemeen erkend. Daarnaast is het aan de professionals, zoals onder andere hierboven vernoemd, om de diverse soorten van geweld te kunnen diagnosticeren; zij zijn hier voor opgeleid en behoren dit te kunnen.

Alle meningen en opinies horen zij terzijde te leggen, zolang deze niet algemeen erkend zijn. Dit hele flut rapport heeft geen wetenschappelijke waarde.


Triest dat een club die zegt op te komen voor kinderbelangen waarde hecht aan een anoniem bericht.

  


Wie zijn dan de professionals, de wetenschappers die aan dit anonieme rapport hebben bijgedragen?

Prof. Corine de Ruiter is het zeer zeker niet. Heeft nog wel gemaild om te vragen wie dit gepubliceerd heeft, zoals meerdere wetenschappers en professionals in de keten, maar geen reactie.

Ook de Universiteit Amsterdam en Utrecht ontkennen elke betrokkenheid.

Geachte mevrouw Van Mackelenbergh,

Ik heb de volgende reactie ontvangen van de persvoorlichter van Sociale Wetenschappen:

“Zoals waarschijnlijk duidelijk is, is dit niet een persbericht verzonden vanuit de Universiteit Utrecht. We hebben hier dan ook niets mee te maken. Daarnaast wordt nergens duidelijk wie met welk onderzoek betrokken zou zijn bij dit document. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat een wetenschapper van onze faculteit op enigerlei wijze bij dit werk betrokken is.”

Helaas kunnen wij u dus niet helpen aan contactpersonen binnen deze werkgroep.

Vriendelijke groet,

Saskia Hagen


Dag mevrouw van Mackelenbergh,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Een vraag voordat ik dit uitzet in de organisatie; waar (op welke bladzijde) kwam u de UvA tegen dat de UvA heeft bijgedragen? Ik kon het zo snel niet vinden, maar het zijn ook bijna 150 bladzijden dus het helpt mij als u concreet kunt zijn. En u bedoelt dan niet de referenties (verwijzing naar eerdere publicaties)?

Ik lees dat er staat dat er in het boek bewust geen namen worden genoemd, dat is vreemd, onze onderzoekers publiceren –bij mijn weten- nooit anoniem. Eventueel neem ik contact op met deze organisatie.

Met vriendelijke groet,

Annelies van Dijk

Universiteit van Amsterdam
Bureau Communicatie