Het piept en het kraakt! Gelukkig geven 'ze' het zelf toe; het huidige aanbod aan (GGZ) psychologen is handelingsonbekwaam.
Een verantwoorde ouder hoort dit te weten en kan derhalve, vanuit de zorgplicht, dit soort 'professionals' weigeren.
Immers, een operatie assistent is geen chirurg... Dus als zo iemand aan jouw bed zou staan, zou je die ook weigeren, toch?!
Een verantwoorde ouder beseft dus ook dat die beter aangifte van mishandeling bij de politie kan doen, dan klachten indienen. Immers, de overkoepelende organisatie (NIP, SKJ) keuren hun eigen vlees en zijn net zo goed handelingsonbekwaam.
Een ieder die jou afschrijft, zonder eigenlijk bevoegd te zijn om zulke levensbepalende conclusies te stellen, begaat misdaden tegen de mensheid.