nlenfrde

Beste lezers/ouders, ook al probeert de gevestigde markt weg te kijken en liefst alles bij het oude en vertrouwde te houden, waardoor duizenden kinderen per jaar het contact verliezen met een liefhebbende ouder, er is nu zo veel bekend rondom het fenomeen 'ouderverstoting' en vooral over de schadelijke gevolgen voor het kind, maar ook de doel ouder/de (te) verstoten ouder en diens achterban, dat je nu iedereen op basis van inzichten en feiten tot de orde kunt roepen.

Daarbij kan jij je beroepen op jouw grondwettelijke zorgplicht. Daarbij komt, jij hoeft je niet te laten mishandelen, zeker niet door mensen/professionals die beter zouden weten en handelen.

Doe een beroep op de ethiek en integriteit van ieder die strepen door levens denkt te kunnen halen.

Bijgaand twee belangrijke PDF’s die jou de onderbouwing geven om ieder aan te spreken en klachten in te dienen, je te verweren. Het originele stuk, uiteraard in het Engels (Amerikaans), want weer moeten we het helaas van ver halen. Maar goed, ouderverstoting is een wereldwijd probleem en Nederland loopt weer eens achter. Geeft niet, daarom zijn wij er. Dus hebben wij de tekst voor jullie vertaald.

Geef deze tekst aan jouw advocaat als je die nog hebt. Dien het in als processtuk en bevraag de familierechter of hij/zij het stuk heeft gelezen. Schrijf de president van de rechtbank aan, als jouw Familierechter dit schrijven wenst te negeren en dien meteen digitaal een klacht in tegen deze rechter. Denk ook aan oproep 14
Geef deze tekst aan iedere professional in de keten die zich met jouw situatie bemoeit. De raadsonderzoeker, de gedragsdeskundigen, de orthopedagogen, bijzonder curatoren, psychologen (NIP), de jeugdbeschermers, de ouderschapsbemiddelaars, coaches; iedereen die een baan heeft als gevolg van, of geld verdient aan ons leed. Dat ze ergens voor betaald worden is prima, maar dan moeten ze hun werk wel goed doen; zet deze woorden centraal: ethiek en integriteit.
 
Er moet nu een shift komen in Nederland. Het is te gek voor woorden dat deze verschuiving nog steeds niet heeft plaatsgevonden en dat ouders nog steeds worden uitgebannen, waardoor kinderen juist in een mishandelende situatie achter blijven. De tijd van handelingsverlegenheid door bewust handelingsonbekwaamheid moet nu voor bij zijn en daar zijn wij allen bij; de burgers/ouders/diens achterban en (volwassen) kinderen die slachtoffer zijn. 
Bij seksueel misbruik, fysieke mishandeling en zelfs verwaarlozing (soms erg subjectief) grijpt men, als het goed is, in door het kind uit die situatie te bevrijden. Maar men laat het kind wel achter bij de pathogene ouder en dwingt ons om ons over/uit te leveren aan jarenlange contra productieve trajecten, terwijl passende oplossingen voorhanden zijn.
En het erge is, nog van onze eigen (belasting) centen ook nog! 
 
Wees dus niet bang, laat je door niemand intimideren. Heb geen valse hoop. Jouw kind wordt mishandeld. Daar moet op worden ingegrepen en het is jouw goed recht om alles op alles te zetten opdat jouw kind niet langer mishandeld wordt. Waarbij het een feit is dat tijd jouw grootste vijand is. Waarbij het een feit is dat kinderen niet om deze situatie gevraagd hebben. Waarbij het een feit is dat kinderen van nature loyaal zijn naar beide ouders en beide ouders nodig hebben voor een gezonde sociale, emotionele en identiteitsontwikkeling, mits er dus geen sprake is van mishandeling door 1 of beide ouders. 
 
Wij kunnen ons niet voorstellen dat de professionals zich nu zo prettig voelen met hun werk. Daarom doen wij een dringend beroep: maak die 180 graden draai. Redt niet alleen die kinderen die zich nu in een vreselijke situatie bevinden, maar heb ook een antwoord klaar. Stop energie in hereniging van het kind met de (te) verstoten ouder. Op elk leeftijdsniveau en dring erop aan dat de wetenschap concreet aan de slag gaat met 'de authentieke stem van het kind'. Denk aan psychische ondersteuning voor de verstotende/pathogene ouder, daar hij/zij niet alleen tegen zichzelf beschermd hoort te worden, maar ook dat deze ouder aan zichzelf kan werken in een vrijwillig kader. Zoals bekend gaat ouderverstoting als een epidemie van generatie op generatie. Met inzichten over hun eigen verleden, kan men werken aan de toekomst. Hopelijk is er dan ook weer een rol voor de ouder die aan zichzelf gewerkt heeft, daar een kind beide ouders nodig heeft!
 
Dus stop met het uitbannen van de gezonde ouder, de (te) verstoten ouder, de doel-ouder, vaak de uitwonende ouder en diens achterban. Stop met uitgummen. Stop met het inzetten van tig hulpverleners op een pathogene gezinssituatie, want jullie houden mishandeling in stand en kunnen/zullen hierop aangesproken worden.