Van: Marieke van Woerkom
Onderwerp: Multidisciplinair onderzoek naar de civiele procespositie van minderjarigen
Datum: 28 oktober 2019 om 21:07:13 CET
Aan: Professor Bruning

Geachte Professor Bruning,

Via het Ministerie van Justitie zijn wij geattendeerd op het bovenstaande onderzoek. 

Onze stichting houdt zich actief bezig met de bestrijding van ‘ouderverstoting’ waarbij de stem van het kind van essentieel belang is. Belangrijk in die mate, dat juist bij ‘ouderverstoting’ de stem van het kind niet gehoord dient te worden.

Rond de 16.000 kinderen raken jaarlijks betrokken bij een complexe scheiding1. Zij verbreken het contact met een van de ouders, onder zwaar manipulatieve druk van de andere ouder. De gevolgen zijn desastreus. Het kind en de verstoten ouder raken mentaal zwaar beschadigd, waarbij de ouder die verstoot geen kans krijgt om aan zich zelf te werken.

Voor dit fenomeen, in de volksmond ‘oudersverstoting’ genoemd, maar binnen de psychologie o.a. omschreven als a cross generational coalition with emotional cut off, bestaat een oplossing. Dr. Craig Childress PsyD praktiserend klinisch psycholoog in de USA zet zich al jaren lang belangeloos in om een ieder te wijzen op de oplossing die te verkrijgen is vanuit de gevestigde psychologie. Zie in de bijlage zijn statement aan de APA, waarin zijn uitleg staat. Daarnaast de diagnostische checklist en de ouderschapsvragenlijst die hij hanteert om tot de diagnose te komen.

Aanvullend heeft hij een stuk geschreven over de stem van het kind, dat onlangs vertaald is door Drs. Ad Oud.

Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend,  om deze wetenschappelijke kennis mee te nemen in uw onderzoek naar de civiele rechtspositie van minderjarigen. Handelingsonbekwaamheid op dit gebied binnen het civiel recht, Raad voor Kinderbescherming en de diverse GI’s,  heeft de afgelopen decennia tot enorm veel schade geleid bij kinderen betrokken bij een complexe scheiding. 

De impact van opgroeien onder een narcistische of psychopathische ouder is groot. De psychische en emotionele (en soms fysieke en seksuele) mishandeling laat diepe sporen na. Dit blijkt ook steeds meer uit onderzoek

Daarnaast is uit onderzoek van het CBS/UvA gebleken, dat van de scheidingskinderen van de generatie 1971-1991; 1 op de 5 kinderen zijn/haar vader niet meer ziet. Een enorm grote groep volwassenen heeft hierdoor trauma opgelopen.. https://academic.oup.com/esr/article-abstract/34/4/452/5035097  Hier moet een einde aan komen, willen we voorkomen dat een steeds groter deel van onze bevolking zwaar getraumatiseerd raakt, met alle gevolgen van dien.

Graag ontvangen wij uw reactie.

Bij voorbaat vriendelijk dank.

1 Bij een complexe scheiding heeft, over het algemeen, een ouder een hoog conflict persoonlijkheid. Deze ouder vertoont kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis. Processtapeling en ‘ouderverstoting’ / a cross generational coalition with emotional cut off zijn het gevolg. 

Met vriendelijke groet,

Marieke van Woerkom
Secretaris