nlenfrde
Datum: 28 september 2020 om 16:52:33 CEST
Aan: "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Kopie: "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
 
Geachte heer Blokhuis,
 
Per 25 sept. heeft u de jeugdportefeuille onder uw hoede gekregen en hiermee bent u niet benijdenswaardig gezien de vele misstanden in Jeugdzorg en het Familie(on)recht.
Waarschijnlijk hebt u maanden nodig om alle relevante aan Hugo de Jonge gestuurde mails, ook met wetenschappelijke stukken, ingediende verbeterpunten en Kamervragen door te nemen.
 
Op de site van de Rijksoverheid schrijft u: ‘Ik vind het belangrijk dat we in onze samenleving omzien naar elkaar….’
Hopelijk valt hier ook onder dat kinderen en hun biologische ouder(s) recht hebben op elkaar, om te zien naar elkaar.
 
U en ik hebben diverse gemeenschappelijkheden: politiek betrokken (ben ik geweest bij de gemeentepolitiek), christelijk (Doopsgezind), ouder van 4 kinderen (zonen), een kind verloren aan een ziekte en misschien nog wel meer. Daarnaast ben ik grootmoeder van 7 kleinkinderen.
 
Maar …..  Jeugdzorg en het Familierecht hebben mijn leven veranderd, mijn vertrouwen in de alom door politici geprezen NL rechtsstaat weggevaagd en mijn vertrouwen in de politiek ernstig geschaad. Eén kleinkind is onterecht en onrechtmatig uit zijn veilige huis bij zijn vader op een bewezen valse melding weggehaald en ik was getuige van deze traumatische gebeurtenis. En erger, de vader is daarna langzamerhand op valse gronden de omgang en het gezag ontnomen, terwijl er 100% niets onrechtmatigs heeft plaatsgevonden tussen vader en zoon; terwijl er vele getuigenverklaringen liggen, ook van de ouders en zus van zijn ex, van de buurt e.a. dat juist de vader zo een goede betrokken vader was. Niets getoetst, geen feiten. En dit kan iedere liefhebbende ouder overkomen in NL.
 
Wat er allemaal de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden door jeugdzorgwerkers, door de rechters, past absoluut niet in een democratische rechtsstaat. Zoals een Poolse rechter onlangs treffend gesteld heeft is ons systeem barbaars, inhumaan en niet onafhankelijk.
Door mijn ervaringen kwalificeer ik het familierecht dan ook als een theekransje met roddel en achterklap. De meeste rechters in het familierecht kiezen blind partij voor de jeugdzorgwerker, die niets hoeft aan te tonen, maar alleen hoeft te komen met inhoudsloze kreten als ‘grote zorgen’, ‘ontwikkelingsbedreigend’, ‘onveilig’.  De Jeugdwet is aanstootgevend, een beschaafd land onwaardig en onchristelijk. Het kind, de kwetsbare, heeft geen rechten door dit systeem.  Jeugdzorgwerkers en rechters hoeven zich niet aan (Europese) wetten en rechten te houden; er is geen bewijsrecht in het familierecht en de rechter heeft een vrije rol. Daarnaast is de zitting besloten en zonder eed.
 
Beschamend, zeer beschadigend en mishandelend, dat hierdoor duizenden kinderen onterecht bij hun ouder(s) weggehaald zijn en nog steeds worden, zonder deskundig onderzoek vooraf of erna. Kunt u zich voorstellen dat dit u en uw kinderen was overkomen, of uw kinderen dit als ouder overkomen gaat? Een valse melding kan n.l. iedereen overkomen en politie en jeugdzorgerkers nemen zo het kind mee, soms maanden naar een geheim adres.
En de Staat legt steeds meer beslag op onze kinderen, zie GIRFEC, want ouders worden bij voorbaat niet geschikt als verzorger en opvoeder gekwalificeerd. Ook wordt het melden op ‘een vermoeden’ sterk aangemoedigd met desastreuze gevolgen.
 
NL koploper uithuisplaatsingen, een hoge plaats op de pedofilieladder…
 
Hopelijk kunt u een belangrijke bijdrage leveren, alhoewel ik niet weet welke opdrachten en beperkingen u mee krijgt, om kinderen en hun ouders wel hun rechten te geven, om oudervervreemding en ouderverstoting te stoppen, om het Familierecht en de Jeugdzorg te hervormen. Er liggen veel verbetervoorstellen, door deskundigen en belangengroepen ingediend, op het Ministerie van VWS en van J & V.
Zet u zich in voor het onmogelijk maken van onterechte uithuisplaatsingen, het vervreemden van kinderen van hun ouder(s), het onteigenen van kinderen en voor het terugplaatsen van kinderen bij bewezen onterechte wegplaatsingen van hun ouder(s)? 
 
Stopt u de institutionele kindermishandeling?
 
Ik wens u veel wijsheid, oprechtheid en Gods zegen toe hierbij,
 
Hoogachtend,
 
Henny Oussoren-Stöve