Ouderverstoting staat nu wel op de kaart, als ook de algemene onvrede over het functioneren van de jeugdbeschermingsketen. Niet alleen als iets waar ouders tegen ageren, maar blijkbaar nu ook opgemerkt door de politiek en instanties zelf. Nu zou je zeggen; eenmaal bewust gaan we alles op alles zetten het beter te gaan doen en ja, dat is dus anders werken, wellicht een 180 graden draai… Maar dat is voor velen een brug te ver. 

Er worden congressen en bijeenkomsten gehouden, waar men hetzelfde geluid laat horen, vaak op basis van opinies en meningen, naar de mond van de opdrachtgever toegesproken. Er worden zogenaamd wetenschappelijke rapporten geschreven, die rammelen aan alle kanten, waarbij selectief is geshopt tussen onderzoeken die nog niet eens wetenschappelijk verantwoord zijn. Ook weer naar de opdrachtgever toegeschreven. Bijt niet in de hand die je voedt.

Sinds de Divorce Challenge is het steeds meer 'in' om ook werkconferenties, werkgroepen samen te stellen, waarbij ouders of andere ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd om mee te denken, werken aan een oplossing. Een goed voorbeeld is het hele verhaal rondom 'waarheidsvinding' de motie van Bergkamp/van der Staaij. Ook nu weer proeven wij, ouders, dat de uitkomst al vaststaat en voelen wij ons niet serieus genomen. Maar goed, we hebben onze stem kunnen laten horen, kunnen er over schrijven en de rest van Nederland bewust maken dat onze waanzin heus wel bekend is. 

Wat nu? Nou dan weer je gewoon mensen, betrokken ouders, omdat hetgeen deze ouders vertellen niet welkom is, niet gehoord mag worden. Ook al is die ouder de uitgelezen persoon om een positief verschil te maken, ego’s, individuen, houden de boodschap tegen. Gelukkig dat Herken Ouderverstoting deel uit maakt van een samenwerkingsverband en houden wij elkaar op de hoogte. Dat bespaart ook tijd, want als wij alle bijeenkomsten af zouden lopen, zijn we daar alle tijd aan kwijt. Wat een waanzin.

Het gedrag van het Ministerie van JenV is tekenend. Tot op de dag van vandaag houdt de heer Rouvoet met zijn platform Scheiden Zonder Schade elk inhoudelijk gesprek af. Onze boodschap, de realiteit, mag niet gehoord worden, laat staan passende oplossingen. We hebben ons maar neer te leggen bij de lange adem en worden nog steeds op de grote hoop gegooid.

Gelukkig hebben we nu het expertteam complexe scheidingen. Dan kan dat platform zich bezig houden met die 85%. Maar blijkbaar is het loslaten van onze doelgroep nog een dingetje… Zo is het samenstellen van een constructieve werkgroep gecensureerd, door dit keer het ministerie van JenV. Dus wordt het grootste ouderplatform 25 november mede vertegenwoordigd door twee leden van het Samenwerkingsverband. Met de toezegging dat de volgende keer de 'opdrachtgevers' zich niet meer bemoeien met wie de afgevaardigden zijn van de ouderplatforms. De volgende keer… 


Mail 15 november naar mevrouw Westhout, ministerie van JenV

Geachte mevrouw Westhout,

Het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg probeert op constructieve wijze mee te denken over verbeteringen in de jeugdzorg. Als zodanig zijn we uitermate selectief in het opnemen van nieuwe participanten binnen het SWV. We hebben reeds meer partijen afgewezen dan toegelaten.

Onze mening en visie is goed onderbouwd en goed gedocumenteerd. In ons Alternatieve Verbeterplan Feitenonderzoek hebben we op zeer bondige wijze de hoofdpunten van ons streven uiteengezet. Onze leden zijn zeer kundig en ervaren. Hierdoor kan het voorkomen, dat anderen zich overvleugeld voelen. Dat is echter niet onze bedoeling. Wij willen kennis delen, doch dat kan alleen als we daartoe in staat worden gesteld.

Recent zijn twee vertegenwoordigers van het SWV afgewezen. Ik ben van mening dat dit niet kan. Als SWV willen wij zelf bepalen wie ons bij welk evenement vertegenwoordigd. In een casus was het de medewerkster van het NJI die ver over de schreef is gegaan. Nadat zij ’s morgens een uitnodiging had bevestigd, ontkende ze ’s middags de uitnodiging ooit te hebben verstrekt. Toen duidelijk werd, dat de toezegging was opgenomen, werd de betreffende medewerkster van het NJI verbaal agressief en verbrak tot drie maal toe de verbinding. Wij vinden dat dàt niet kan. Voor de goede orde: het staat iedere burger vrij om opnames te maken van gesprekken waaraan hij/zij zelf deelneemt.

Ik ben penvoerder van het SWV en bekleed bij geen enkele vereniging/stichting een bestuursfunctie. Indien u klachten of opmerkingen heeft over participanten uit het SWV dan verneem ik dat graag. Wij zullen er alles aan doen, om de communicatie altijd zakelijk, beleefd, en constructief te laten verlopen.

Hoogachtend,

mr Alfred G.M. Groenen, MCL/MBA/MBI

Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg:


Goedemiddag mevrouw Westhout,

Graag wil ik van u vernemen wat de bezwaren zijn tegen mijn deelname aan de werkconferentie.

Ik mag er toch vanuit gaan dat de intentie van de werkconferentie integer is en het best werkbare resultaat wil behalen. Als geen ander kan ik daar inhoudelijk aan bijdragen en dat is algemeen erkend. De boodschap is niet altijd welkom, maar nog nooit heb ik waar dan ook mijn stem hoeven te verheffen om gehoord te worden. Niet voor niets is Herken Ouderverstoting zo succesvol.

Daarbij komt het gegeven dat er nu het Expertteam Complexe Scheidingen in het leven is geroepen.

Als het werkelijk de intentie is om de keten te verbeteren, ga dan in gesprek met criticasters, die geen eigen agenda hebben. Dan selecteert u niet vooraf.

In afwachting op een reply.

Vriendelijke groet, 

Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade