Onderwerp: Re: Dossier kenmerk XXX
Datum: 22 mei 2019

Goedendag,

Dank voor uw tegenbericht.

De beschermingstafel heeft kennisgenomen van mijn zorgen en navraag gedaan op school. Gezien de berichten van de leerkrachten dat de kinderen het "goed" doen op school is er voor de beschermingstafel onvoldoende reden om verder onderzoek te doen bij de kinderen.

Ik heb contact gehad met Veilig Thuis, zij adviseren net als u een gang naar de rechtbank.

Met uw advies om een gang naar de rechtbank te nemen geeft u aan geen enkel benul te hebben van de dynamiek welke er speelt bij ouderverstoting. Eigenlijk wist ik dat al maar ik had, naar aanleiding van de berichtgeving op de internet site van de Raad, de hoop dat dit niet het geval was. Tijdens uw onderzoek heeft u al blijk gegeven geen idee te hebben van de splijtende houding (splitting) van de moeder van mijn kinderen en de loyaliteit van de kinderen voor de dominante ouder (alignment). Met uw rapport heeft u bijgedragen aan verdere verwijdering tussen de kinderen en hun vader. 

Indien ik een gang maak naar de rechter dan zal dat door de moeder van de kinderen als volgt worden uitgelegd: zie je wel je vader gaat naar de rechter, zie je wel hoe slecht hij is....

Daar ga ik mijn kinderen dus NIET mee helpen, alleen mijn eigen frustratie voor de onmogelijke situatie waarin ik en mijn kinderen zich bevinden. 

De enige manier waarop mijn kinderen geholpen kunnen worden is als een onafhankelijke partij interesse in hun toont, dat betekent dus dat u geen dossiers kunt sluiten. Als de gang via de rechter de enige mogelijkheid is in uw ogen wil ik u vragen om contact op te nemen met de rechter? 

Hartelijke groet, 

Een bezorgde vader


Onderwerp: RE: Dossier kenmerk XXX
Datum: 20 mei 2019 

Goedendag, 

wij hebben je bericht en verzoek ontvangen, waarvoor dank.

Graag zou je zien dat de Raad een onderzoek gaat heropenen. Helaas kan dit niet op deze wijze. 

De Raad kan niet vanuit eigen initiatief een gezag/en of omgangsonderzoek heropenen. De wegen hier naar toe zijn via de rechtbank, Veilig Thuis of via de beschermingstafel. Mogelijk kan hier nog iets aangereikt worden in de meest aansluitende vorm van hulpverlening, waarin je je geholpen weet.

Wij wensen je alle goeds  en sterkte toe in deze situatie!

Met vriendelijke groet, 

Raad voor de Kinderbescherming


Van: Een bezorgde vader
Onderwerp: Dossier kenmerk XXX
Datum: 18 mei 2019

Geachte mevrouw Gubbels en van der Veldt,

Naar aanleiding van de volgende internet link: https://www.kinderbescherming.nl/actueel/nieuws/2019/05/16/bijeenkomst-landelijke-clientenraad-voorkomen-van-ouderverstoting-oudervervreemding benader ik u. 

Ik ben blij om te lezen dat de RvK serieus een verbetertraject op gaat starten om ouderverstoting te voorkomen. Feit dat een verbetertraject nodig is toont ook aan dat de RvK tekortgeschoten is in het belang van kinderen in echtscheidingssituatie ’s in het verleden. Zo ook in mijn gezin. Ondanks jullie inventarisatie en een begeleidingstraject “Ouderschap blijft” via Lindenhout kon het gebeuren dat 2 van mijn 3 kinderen volledig het contact met mij hebben verbroken. Duidelijk is dat het systeem van ouders, rechter, RvK en Lindenhout gefaald hebben. 

Nu duidelijk is dat ook binnen de RvK is doorgedrongen dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt met desastreuse gevolgen voor kinderen doe ik een beroep op jullie om alsnog onderstaand dossier te openen, de kinderen uit te nodigen en gepaste interventie toe te passen. 

Dossier kenmerk XXX

Ik stuurde een copy van deze mail via het contactformulier van de RvK.

Hartelijke groet, 

Een bezorgde vader