Onderwerp: Vragen over de onpartijdigheid van Tuchtrecht procedures bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd ("SKJ")
Datum: 21 mei 2019 
Aan: Dhr R.S. Hageraats | Bestuursvoorzitter van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopie: <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>, <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Geachte heer Hageraats,

De afgelopen maanden heeft dhr H. Berndsen van Stichting KOG tevergeefs geprobeerd om een afspraak met u te maken over de klachten die wij krijgen m.b.t. de procedures bij het SKJ. Wij betreuren dit ten zeerste. Bijgaand een overzicht van goed gedocumenteerde klachten die er allemaal op wijzen, dat de klachtenprocedures bij het SKJ alles behalve op neutrale en onpartijdige wijze worden afgehandeld. De klachten zien o.a. op het gegeven, dat:

  1. de kwaliteitseisen die aan individuele jeugdprofessionals worden gesteld opvallen laag zijn: men hoeft slechts te blijven “binnen de grenzen” van een “redelijk bekwaam” beroepsbeoefenaar;
  2. de leden van het Tuchtcollege in meerderheid bestaan uit “vakgenoten”, waarbij dan nog moet worden opgemerkt, dat de ander leden (de zgn “juristen”) veelal gespecialiseerd zijn in het verdedigen van jeugdprofessionals en/of (in-)direct werken bij of voor de juridische afdelingen van de betrokken uitvoerende organisaties (Veilig Thuis, de Raad, of de GI’s);
  3. het wrakingsrecht gefrustreerd wordt, doordat het SKJ niet garant staat voor de lijst van (neven-)functies die u op uw website publiceert;
  4. het recht van wederhoor zwaar onder druk staat;

Deze en andere klachten zijn nader uitgewerkt in de bijlage.

Gezien de ernst van bovenstaande feiten, de schade die dit toebrengt aan het vertrouwen in de betreffende jeugdprofessionals en het (SKJ) tuchtrecht, verzoeken wij dringend om een gesprek met het bestuur.

Hoogachtend,

mr Alfred G.M. Groenen, MCL/MBA/MBI
Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg