Zie hier het spelletje dat het LOC met 'ons' speelt. De motie is duidelijk en spreekt voor zich. Maar wie zitten er nu in die werkgroep? De kritische, opbouwende, ervaren burger is niet welkom. Ouders worden wederom tegen elkaar uitgespeeld en het LOC gaat zogenaamd het wiel opnieuw uitvinden terwijl er genoeg ligt zoals hetgeen wat eigenlijk 10 november 2017 gepresenteerd had moeten worden, waaraan de Erasmus Universiteit keihard heeft mee gewerkt. Dat is toen door het ministerie tegen gehouden. Want oplossingen, nou nee, liever niet. 

Dus wordt de burger weer aan het lijntje gehouden en verandert het NJI gewoon de datum… Omdat het kan!


Onderwerp: FW: Weigering van NJI en LOC om motie Bergkamp/v.d. Staaij (Kamerstuk Kamerstuk 33 836) uit te voeren - verbetering feitenonderzoek
Datum: 15 mei 2019

Geachte mevr Rijbroek,

Reeds op 8 en 10 mei j.l. hebben wij ernstig bezwaar gemaakt tegen de door het NJI en LOC gevolgde procedure bij de uitvoering van de motie Bergkamp/Van der Staaij.

Op grond van onderstaande e-mail begrijpen wij thans, dat u reeds na één bijeenkomst de procedure regels (nogmaals) substantieel wilt wijzigen. Dit keer wilt u o.a. de vaste vergaderdatum veranderen van maandag naar donderdag, de vervanging van deelnemers blokkeren, en het maken van opnames verbieden. Wij vinden deze wijzigingen volstrekt onacceptabel en in strijd met de regels van transparant, navolgbaar, en zorgvuldig onderzoek. Zie de bijlage voor een nadere toelichting op onze bezwaren.

Met betrekking tot de verandering van de vergaderdatums: een aantal mensen van onze achterban heeft niet op de uitnodiging gereageerd, omdat zij volgens hun weekagenda op maandag standaard verhinderd zijn, terwijl zij op donderdag wel beschikbaar zijn. Wij zijn van mening, dat deze mensen hierdoor zijn misleid en ten onrechte buitenspel zijn gezet.

Gelukkig heeft slechts één van de zes bijeenkomsten plaatsgevonden. Mede gezien onze eerdere bezwaren, zijn wij van mening dat niemand akkoord kan gaan met deze wijziging zonder de aanmeldingsprocedure in zijn geheel over te doen. Beter na 17% gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Bij het overdoen van de aanmeldingsprocedure verzoeken wij u rekening te houden met de reeds op 8 en 10 mei verstrekte feedback, en de voorgestelde procedure op correcte wijze te beschrijven en vast te leggen.

Hoogachtend,

mr Alfred G.M. Groenen, MCL/MBA/MBI

Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg

Het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg

  • Stichting KOG, t.a.v. secretariaat KOG, Koninginneweg 90, 2012 GR Haarlem, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Passage, t.a.v. dhr Sipke Baarsma, Muzenplein 113, 2511 GJ Den Haag
  • BVIKZ, t.a.v. mevr Vera Hooglugt (voorz.), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Stichting Vader Kennis Centrum, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind, mevr D. v Doremalen, Weerdsingel OZ 31, 3514 AB Utrecht
  • Stichting Herkenouderverstoting, Zaltbommelstraat 40, 5036XJ Tilburg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cc: Pers / Wetenschap / Cliëntenraden / LOC / NJI / Leden van de 2de Kamer


Onderwerp: Overzicht data alle focusgroepen 
Datum: 14 mei 2019 
Van: "Rijbroek, Brigit" 

Beste Allemaal,

Heel hartelijk dank voor de inspirerende bijeenkomst van gisteren. We hebben een mooie start gemaakt.

Op verzoek van een aantal mensen stuur ik hier nog even het overzicht van alle data. LET OP: door personeelsomstandigheden heb ik de bijeenkomsten vanaf juli moeten wijzigen van de maandag naar de donderdag.

Alle bijeenkomsten zijn van 15-17 uur . We streven ernaar zo veel mogelijk gebruik te maken van dezelfde locatie. In de programma mail ontvangen jullie daar meer informatie over.

Focusgroep 2: Donderdag 13 juni
Focusgroep 3: Donderdag 18 juli
Focusgroep 4: Donderdag 22 augustus
Focusgroep 5: Donderdag 12 september
Focusgroep 6: Donderdag 17 oktober

Tot slot wil ik nog even bevestigen dat je bij mij kan afmelden voor een focusgroep. Je hoeft geen vervanging te regelen. We zijn een gesloten focusgroep, dat betekent steeds dezelfde mensen. Dit doen we zodat we elke keer een stapje kunnen uitdiepen.

Dat betekent dat alleen de aangemelde personen deelnemen. Afgelopen keer hebben we als groep besloten om een aantal mensen, die als vervanger waren afgereisd toe te laten, maar in het vervolg zal ik alleen de aangemelde personen deel laten nemen aan de focusgroep.

Mocht je afzien van verdere deelname aan de focusgroep of het informed consent niet willen tekenen, dan wil ik je vragen mij dat zo snel mogelijk te mailen zodat ik de eerst volgende geïnteresseerde kan laten instromen.

Wij zien uit naar de volgende ontmoeting.

Hartelijke groet,
Brigit Rijbroek, MSc
Senior Adviseur Veilig Opgroeien


Onderwerp: Weigering van NJI en LOC om motie Bergkamp/v.d. Staaij (Kamerstuk Kamerstuk 33 836) uit te voeren - verbetering feitenonderzoek
Datum: 8 mei 2019
Aan: Bergkamp en Van der Staaij 

Geachte mevrouw Bergkamp en meneer Van der Staaij,

Middels bijgaand schrijven willen wij u erop attenderen, dat het NJI en het LOC het project “Waarheidsvinding” / “Verbetering feitenonderzoek” (wederom) bewust frustreren. Op dit moment handelen zij zelfs flagrant in strijd met inhoud, doel, èn strekking van uw gewijzigde motie d.d. 15 maart jl (Kamerstuk 33 836).

Wij waren en zijn van mening, dat door basaal feitenonderzoek vele gedwongen/ingrijpende jeugdzorgbeslissingen onnodig worden.

De weigering om aan adequaat feitenonderzoek te doen wordt uitsluitend gedreven door het verdienmodel van de uitvoerende instanties: zie onze brief d.d. 14 juni 2018.

Geld is niet de oplossing!

Hoogachtend,

mr Alfred G.M. Groenen, MCL/MBA/MBI

Namens het SamenWerkingsVerband Jeugdzorg