nlenfrde

Maandag, 19 oktober 2020, werd ik onaangenaam verrast; blijkbaar is er een inhoud gepubliceerd, in strijd met de richtlijnen van Facebook.

“Als dit nog een keer gebeurt, kan de groep worden uitgeschakeld”

 

Dus ik klik op ‘details’ … Inzake gevaarlijke personen en organisaties?! Maar wat is er dan op Facebook gezet, dat het daglicht niet kan verdragen?

Hoort er niet eerst een hoor-wederhoor te zijn? Liefst helemaal transparant, door aan te geven wie welke content bij Facebook heeft gerapporteerd, die dus nu het voortbestaan van de pagina bedreigd?!

Facebook is niet bereikbaar, ik kan nergens navraag doen. Ergo, als ik niet weet wat onacceptabel is in de ogen van de beheerders/community richtlijnen, dan kan het zo dus zijn dat de groep wordt uitgeschakeld! 

Er is dus iemand die het nodig vond om content bij Facebook te rapporteren! Met welk doel, anders dan te proberen dat onze boodschap niet gehoord wordt door ouders?

Is dit wederom een paniekreactie van diegenen die de sociale misdaden tegen de mensheid verdedigen en beschermen? De belangen belangrijker vinden dan effectief op te treden tegen ouderverstoting?

Of is het een wraakzuchtige ex, die niet wil dat de verantwoorde ouder , met onze informatie, eenzijdig de waanzin en strijd beëindigt? 

Hoe moet ik deze dreiging zien in verhouding tot bijvoorbeeld een twitter account en Website van een groep wetenschappers (wie-o- wie, want niet 1 universiteit schaart zich achter deze club) die anoniem gif mogen verspreiden, een complete hetze tegen de vader, en dit mogen presenteren als zogenaamd wetenschappelijke kennis!

Daarbij komt, ons werk zit er bijna op! De kaarten zijn geschud.

Wij hebben van de Divorce Challenge tot aan het Platform Scheiden zonder Schade tot en met het Expertteam Ouderverstoting overal aan bijgedragen. 

Wij hebben deelgenomen aan de diverse focusgroepen. In het leven geroepen naar aanleiding van diverse moties. Wij hebben gesproken met alle bepalende spelers, waaronder ook de rechtspraak.

Wij hebben bijgedragen door wetenschappelijk gevalideerde onderzoeken en methodes aan te dragen, die bewust en opzichtig zijn genegeerd. Op bevel van het Ministerie JenV!

De échte wetenschappers of experts zijn bewust buiten alle onderzoeken en beleid gehouden, sterker nog, een ware cancel cultuur tegen degenen die het aandurven de misstanden openbaar te bespreken.

Als wij iets hebben aan kunnen tonen is het wel het huidige landschap , de huidige mores, de belangen, de verwevenheid met de familierechtspraak, de totale waanzin die ouders overkomt wanneer zij bij die 15% complexe scheidingen horen.

Zoals ik ook tegen het Expertteam Ouderverstoting heb gezegd “Het is wat het is, dit is dus de puinzooi! Geschiedenis doet er nu niet meer toe. Wat gaan jullie doen om ouderverstoting onmogelijk te maken?!”

Er is een totale onwil. Punt. Moties worden geheel anders uitgevoerd, dan in eerste instantie de bedoeling was. Sander Dekker,(Minister JenV) vertelt het in een ‘matter of fact’ manier, maar hoe kan het zijn dat er een rapport komt, waar de instanties uiteraard aan hebben meegewerkt, om te voorkomen dat er zo ‘makkelijk’ klachten indien kunnen worden.

Als je dan bij de politici vraagt wat zij van het uitvoeren van de motie vinden, blijft het stil.

Het zelfde rondom waarheidsvinding. Onbegrijpelijk dat de bijdragen van de ouders niet leiden tot feitelijke waarheidsvinding, in plaats van het verzamelen van meningen, opinies, vermoedens , waarbij menig instantie (school, arts) de wet overtreedt.

Hoe kan het zijn dat er geen kamervragen volgen?!

Het is ronduit vreselijk en stuitend dat wij het afgelopen jaar zijn getrakteerd op handreikingen, richtlijnen, (WODC) rapporten, die allen naar de opdrachtgever toe zijn geschreven, waarbij dus onze aangereikte informatie niet is meegenomen.

Onze kinderen kunnen gerust bevraagd worden door kinderbehartigers, rechters, jeugdprofessionals etc. Terwijl allen niet de juiste scholing hebben genoten om dit aan te gaan. Dat wordt openbaar toegegeven.

Maar wat idioter is dat ‘onze’ kinderen wel verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun gedrag en woorden, deze hersenen zijn wel volgroeid. Vergelijk dat eens met het strafrecht.

Misschien nog wel het meest aanstootgevende is de Herziene richtlijn Scheiding en jeugdigen, waar Ed Spruijt nog steeds een prominente invloed heeft. De bedenker/verzinner van de Koninklijke weg (het Verdeelde Kind 2002).

Niet alleen zijn zijn boeken nog steeds lesmateriaal, in deze richtlijn wordt nog steeds pathogeen ouderschap niet echt onderkend. Wordt er ruiterlijk toegegeven niet de juiste scholing te hebben.

Ja, natuurlijk, de samenstellers konden er niet meer om heen; voor de sociale-, emotionele-,  identiteitsontwikkeling zijn beide ouders van begin af aan gelijkwaardig in het leven van het kind het beste… Maar eenmaal in jouw leven, eigenen zij zich het recht toe de regie over te nemen, naasten te bevragen en als de jeugdprofessional het allemaal maar te onrustig vindt (!) kan die de omgangsregeling wijzigen en/of stoppen!

Even hadden we hoop op het Expertteam Ouderverstoting. Echter zien wij het expertteam een kant op bewegen die ronduit desastreus is voor ouders en kinderenOuders worden tegen elkaar uitgespeeld en Cees van leuven blijft maar shoppen om uiteindelijk naar ‘zijn oplossing’ toe te werken. In feite is dit expertteam gewoon een soort Scheiden zonder Schade 2.0!

Hoe dan ook moet er werk blijven voor die talloze bedrijfjes (6000!) die zijn ontstaan na 2015. Ook al zijn de interventies, trajecten, therapieën, onderzoeksmethoden ,  etc contra productief, onwetenschappelijk en kind onvriendelijk

Terwijl de oplossingen voorhanden zijn!

Toch zijn er lichtpuntjes en wellicht is dat de reden waarom ons geluid niet gehoord mag worden?

Op onze website staan diverse onderzoeken, onderzoeksmethodes die wél meteen uitnodigen tot de juiste anamnese en diagnose. (Dan pas kan je goed handelen, zoals in de somatische zorg)

Een verantwoorde ouder leest zich in en draagt dit aan. Een verantwoorde ouder gaat niet babbelen, wijzen, laat geen niet goed genoeg geschoolde (jeugd) professionals toe, beëindigt zelf alles wat via de gemeente loopt. Het zogenaamde vrijwillig kader, wetende dat juist een onschuldige hulpvraag kan leiden tot complete uitbanning van de verantwoorde ouder. Daarbij komt; ‘vrijwillig’ kan nooit leiden tot dwang en drang!

Een verantwoorde ouder reageert niet op de ex, gaat de strijd niet aan met de instanties. Die weet dat dit tijd kost (jouw ergste vijand) en dat jij er enkel de regie mee verliest.

Een verantwoorde ouder laat in gedrag zien dat dan ook te zijn.

Natuurlijk zijn een woning, werk en de sociale omgeving belangrijk. En ja, als je dus bij die 15% hoort, des te meer. Het is niet anders.

Een verantwoorde ouder heeft zich goed voorbereid, het verplichte ouderschapsplan gedownload en desnoods aan de jeugdprofessional (als je nog een OTS hebt) gegeven; “hier mag je naar toe werken”. Verder trekt de verantwoorde ouder alle (mondelinge) instemming en toestemming in om te praten met derden.  

Een verantwoorde ouder eist de eerst komende rechtszaak 50% parallel ouderschap. Zeker 50%, voor het juiste tegenwicht! Parallel waardoor alle klemcriteria (zoals moeten kunnen communiceren) vervallen!

Een verantwoorde ouder staat op in de rechtbank en eist dat de waanzin stopt. Immers; geen bewezen gevaar! Bewezen!

Een verantwoorde ouder zorgt dat er werkelijk rust komt voor het kind, door strikte afspraken, vastgelegd in de beschikking.

Een verantwoorde ouder weet dat een rechter veel meer kan uitspreken om een beschikking van waarde te laten zijn en wijst de rechter daarop .

Een verantwoorde ouder stuurt het inlegvel betreffende rechten en grondverdragen in als processtuk om de rechter in een zelfgeschreven pleitnota daarop te wijzen.

Een verantwoorde ouder sluit de gehele jeugdbeschermingsketen uit en kan dat motiveren, door de rechter alles aan te reiken, wat op onze website staat.

Een verantwoorde ouder wéét dat strijden tegen een pathogene ex leidt tot onnodig trauma.

Een verantwoorde ouder kijkt vooruit en stelt de zorgplicht centraal.

Een verantwoorde ouder bepaalt zijn/haar eigen tactiek/plan. Neemt daarin zijn/haar eindverantwoordelijkheid en verlaat zich niet op advocaten, immers wie betaalt, bepaalt !

Een verantwoorde ouder verliest zichzelf niet in de strijd tegen instanties of personen, die mede door eigen toedoen zich met zaken willen bemoeien, waar ze geen verstand van hebben

Een verantwoorde ouder heeft maar 1 missie; scheiden met behoud van kinderen en dus geen handelingsonbekwame keten toelaten . De verantwoorde ouder gebruikt dus niet derden om een punt te maken richting de ex.

Een verantwoorde ouder zorgt ervoor dat er afgerekend is met de valse beschuldigingen en beschermd de ex tegen zichzelf door af te rekenen met pathogeen ouderschap, de leugens, vermoedens, de drama

Een verantwoorde ouder denkt bij alles wat hij/zij doet of dit bijdraagt tot een goede relatie met het kind.

Het is niet anders, het is zoals het is. Wij komen er niet doorheen, de onwil is te groot.

Als we 1 ding hebben aangetoond, is dat het wel. Dat wetende zou de verantwoorde ouder maar 1 missie moeten hebben; 50% (voor het gezonde tegenwicht) parallel ouderschap en de uitsluiting van eenieder die nu een graantje mee wil pikken van jouw leed.

Wellicht is dat de reden waarom ons geluid niet uitkomt. Echter, onze boodschap is al lang geland en er zijn genoeg ouders die deze boodschap verder uitdragen.

Dus nee, ik ga mij verder niet druk maken of onze Facebook pagina nog kan blijven bestaan. Wij hebben nog genoeg andere sociale media kanalen, de website wordt wekelijks voorzien van nog meer informatie om verantwoorde ouders munitie te geven om de zaak eens en voor altijd te beslechten in de rechtszaal. 

De crux zit in de ouders zelf en daarna de rechtspraak. Een verantwoorde ouder motiveert de rechter het juiste te doen, ongeacht de belangen die een rechter heeft met de keten