nlenfrde

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/42748?token=9ddfec91567abff1016dfe34bbe47328

GERECHTSHOF 'S-HERTOGENBOSCH 18-03-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:778 

 

Deze beschikking is gegeven door mrs. C.A.R.M. van Leuven, H. van Winkel en E.P. de Beij en is op 18 maart 2021 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.

 

Langdurig contactverlies tussen vader en kinderen levert nog steeds ernstige ontwikkelingsbedreiging op die in > 3 jaar OTS niet is afgewend. Volgens visiedocument Expertteam ouderverstoting is concept ‘ouderverstoting’ continuüm waarin in de complexiteit van interacties naast een zeer negatieve ouder-kindrelatie vele andere posities kunnen ontstaan. Interactie beide ouders blijft altijd aandachtspunt. Nu ouders hun verantwoordelijkheid nog steeds niet nemen, is verdere verlenging OTS ism belangen kinderen (16 en 14).

 

Vader tegen Stichting Intervence, GI , over 2 kinderen (2004 en 2006)

Belangenhebbenden; moeder en de RvdK

 

Rechter heeft kinderen gehoord (hoe moeten wij dat zien in verhouding tot het advies rapport van het Expertteam Ouderverstoting waarin expliciet staat dat rechter-kind gesprekken niet oké zijn ?)

 

Vader wil verlenging OTS. Ook al hebben jaren inzet van diverse instanties niet geleid tot het gewenste resultaat, eerder een verwijdering tussen hem het de kinderen

Vader wil dat de Ots als nog zorgt voor omgang en gebruikt motief ontwikkelingsbedreiging.

 

Dus derden moeten dit dus ‘regelen” 

 

Terecht dat de rechtbank zich niet laat lenen voor de strijd.

 

Dit is een schoolvoorbeeld wat van er gebeurt als jij denkt via derden jouw punt te kunnen maken, het keer tegen jou. De kinderen zullen jou de onrust, die je hiermee veroorzaakt verwijten.

Zeker bij pubers ons dit niet de weg en speelt de ouder zich zelf in de kaart, geeft de ex alle troeven.

 

Interessant de rechter verwijst naar zijn eigen rapport 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/04/tk-beleidsreactie-op-het-adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek

 

 

Alles afwegende concludeert het hof dat in deze zaak op dit moment een voortgang van de ondertoezichtstelling niet langer verantwoord te achten is, gelet op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich thans bevinden.

Het Hof geeft als het ware de regie terug aan de ouders, als ook hun eigen verantwoordelijkheid. Zonder contact verbod, kan vader nu zelf, rechtstreeks, zonder inmenging keten proberen het contact te herstellen.

Het is te hopen dat moeder wordt uitgelegd wat de kwalijke gevolgen zijn van ouderverstoting en dat zij een actieve rol kan spelen bij het contact herstel.