nlenfrde

Wat zegt het Europese Hof over Uit Huis Plaatsingen:

Let op, Nederlandse rechters 'vergeten' dit met regelmaat:

  • Consensus, erkenning, de wetenschap dat zowel voor als na een scheiding ouders en kinderen recht hebben op een onbelemmerde, onbelaste, veilige omgang met elkaar. Dat vindt het grootste deel van de wereld en het is aldus vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, om precies te zijn in art. 9 lid 3 IVRK, maar ook in Europese verdragen (artikel 8 EVRM en art. 24 lid 3 EU­Handvest) en in onze eigen wetgeving: art. 1:377a van het Burgerlijk Wetboek.
    Er is geen reden om op voorhand af te wijken van het idee dat beide ouders evenveel rechten hebben op omgang met hun kind, ook al is dit juridisch gezien niet altijd de situatie. (zie het eindrapport van het Expertteam Ouderverstoting)

Altijd leuk rechters te confronteren met bovenstaande kennis en erop wijzen dat een collega, een rechter aan het Hof nota bene, Mr Cees van Leuven, dit voor ons heeft opgeschreven......

Want met 50.000 UHP's is er iets grondigs mis in Nederland.

Blijkbaar kunnen Nederlandse ouders het niet. Of is er iets meer aan de hand, zoals het geweldige verdienmodel? De perverse prikkels, de heksenjacht, het weigeren van wetenschappelijke kennis, weigeren anamnese en forensische diagnose toe te passen?