nlenfrde

Advocaten

Al heb jij de beste, de meest integere, de duurste etc advocaat ter wereld; je schiet er niets mee op.

Je bent namelijk afhankelijk van de Familierechter en het is maar net wie je treft. Heeft die rechter er zin in, is ie met het juiste been uit bed gestapt, wil de rechter een positief verschil maken? Nou, wij durven gerust te stellen dat in 95% van alle scheiding-rechtszaken jij te maken krijgt met een rechter die straffeloos volledig zijn eigen ding doet. Met andere woorden; een gemiddelde scheidingsrechtszaak is een farce. Vraag is dus of jij al jouw geld gaat inzetten op welke advocaat dan ook.

Zo lang het rechtssysteem is zoals het is, het toernooi model van hoor en wederhoor, is het dus de grote vraag of jij je gaat verlaten op een advocaat. Je komt namelijk bedrogen uit. Sterker nog; op het eind kom jij letterlijk en figuurlijk met lege handen te staan.

Familierecht 

Daarbij komt dat familierecht advocaten een zeer dubieuze rol spelen. Zij weten namelijk als geen ander dat er niet onder ede wordt gehoord. Zie hier het startschot voor leugens en bedrog. Als geen ander kennen zij de trucjes en de zogenaamde klemcriteria en nou zou je zeggen ‘ mooi, die zetten ze dus ook in ten bate van mij en mijn kind’, maar het gekke is, dat doen ze dus niet bij de verstoten/ de meestal uitwonende ouder, maar wel bij de verstotende ouder. Het lijkt wel alsof de advocaten de poet verdelen. Dit keer laat ik jou winnen, de volgende keer jij mij.

Besef ook dat advocaten ook wel eens rechter mogen zijn en dus erg verweven zijn in het systeem. Is zo’n advocaat kritisch dan verliest hij/zijn opdrachten/kansen om bijvoorbeeld ook eens rechter te spelen. Laat staan dat jij een toegevoegde/ pro deo advocaat hebt. Die kan al helemaal geen stelling nemen, krijgt dan geen opdrachten meer. Met als resultaat dus dat jouw advocaat jou tot rust maant, jou vertelt toch heel zeker met alle instanties mee te moeten werken, niet in verzet te gaan, je volledig te onderwerpen. Terwijl de advocaat van jouw ex er met een gestrekt been in gaat, met het grootste gemak met instanties gaat bellen om de beschikking door te nemen of zodanig de boel onder druk zet dat de instanties niets anders durven dan precies datgene te doen wat de verstotende ouder wil.

Het valt ons ook op dat de advocaat van de verstoten ouder niet doorpakt in de rechtszaal, dat die advocaat dingen laat gebeuren, niet adequaat ingrijpt op leugens. Laat staan dat jouw advocaat met de vuist op tafel slaat. Wel nee, jouw advocaat dient halfslachtige voorstellen in, waardoor er altijd een vervolg komt. Een volgende zitting = kassa!

Wat ook zo raar is, wij voeren 4 woorden in op de google; kind-verklaart-tegen-vader en vallen in de wondere wereld van ouderverstoting, waardoor jij een autodidact wordt op het gebied van ouderverstoting. Maar voor jouw advocaat is dat een brug te ver. Dus zal jij die advocaat moeten voorzien van informatie en daar zit de crux; al die informatie die jij aanlevert kost jou nog geld ook! Met een gerust hart brengt deze advocaat de zogenaamde leestijd van die stukken bij jou in rekening.

En denk nou niet dat je beter af bent bij een vFAS advocaat, want het tegendeel is waar! Zelfs bedrieglijker omdat jij denkt dat deze advocaat de familiewaarden hoog heeft staan. Maar lees hun voorwaarden en gedragscodes; elke advocaat is verplicht de belangen van zijn/haar cliënt het beste te behartigen. Dus niet de belangen van jouw kinderen, punt.

Toch heb je ze zo af te toe nodig, vandaar de volgende tips:

 • Ten eerste procedeer niet uit jezelf, of het moet het verkrijgen van gezamenlijk gezag zijn.
 • Jij bent de baas! Jij bent eind verantwoordelijk. Jij bepaalt dus de strategie, niet jouw advocaat.
 • Maak van begin af aan heel duidelijke , heldere afspraken over wat jij betaalt en niet.
 • Dus jij betaalt NIET voor het heen en weer mailen/schrijven van de advocaten onderling. Dit is een zeer kwalijke zaak en gebeurt aan de lopende band, waardoor jouw deposito leeg loopt, terwijl je daar dus geen controle over hebt. Geloof ons, die advocaten communiceren onderling met groot enthousiasme en jij bent de dupe. Maak dit dus bespreekbaar en vraag hoe jouw advocaat dit denkt op te lossen, daar jij geenszins van plan bent om zo’n 500 euro lichter te zijn omdat de advocaten onderling maar niet op een datum uit kunnen komen en heen en weer mailen.
 • Maar pas ook op met de informatie die jij aan jouw advocaat verstrekt. Je zou denken dat een advocaat blij is met de informatie die jij aan hem/haar geeft. Dat is ook zo; financieel; de advocaat brengt leestijd in rekening….. Maak daar dus goede afspraken over; ik ga geen leestijd betalen.
 • Heb een tijdlijn. Wat, wanneer en hoe. Dus geen mening, maar feiten. Houdt die tijdlijn vanaf nu bij en vul die dus aan als er iets gebeurt wat jouw zaak raakt.
 • Lever zelf de ontlastende processtukken aan. Processtukken zijn dus artikelen, informatie, schrijven die jouw zaak kunnen ondersteunen. Maar spreek dus af dat dit jou geen extra geld kost.
 • Schrijf zelf jouw verweer. Laat een advocaat het hooguit aanvullen met de nodige wetsartikelen. Maak hier heldere prijsafspraken over.
 • Gebruik een advocaat hooguit voor het indienen/opsturen van de processtukken en doe het verder zelf.Dus ga zonder advocaat naar binnen. Dit moet je durven! Nou, naar 1 a 2 keer jouw neus in de rechtbank gestoten te hebben en enkele duizenden euro’s lichter, is die drempel een stuk lager en kom je tot de verbaasde conclusie dat je dit veel eerder had moeten doen. Immers nu kan jij zelf ongehinderd jouw geluid laten horen. Nu kan jij dus ook ongehinderd datgene van de rechter vragen wat van belang is, met het idee dat jij er geen zin in hebt om met een halfbakken vonnis weer naar de volgende zitting/rechtbank te moeten.
 • Als je alleen gaat, kan jij je naïef opstellen. Vragen aan de rechter of er onder ede gehoord kan worden. Natuurlijk niet! Maar leg uit dat zo het startschot voor leugens wordt gegeven en dat jij dus het recht wilt hebben op het opsteken van jouw hand bij elke leugen en dat de griffier verplicht is dit te noteren als het zo voorkomt.
 • Door daar alleen te staan kom jij aan het woord en niet jouw advocaat. Vooral als het lastig wordt, als jouw verweer steek houdt, krijg je vaak te horen dat de advocaat moet spreken en niet jij! Dat moet je helemaal niet willen, daar advocaten dus andere belangen hebben dan jij.
 • Als jij alleen gaat, dan heb jij het recht om een verweer voor te lezen. Een soort pleitnota. Let op; deze mag nooit langer zijn dan 10 minuten. Het fijne van zo’n verweer/pleitnota is dat niemand erop is voorbereid. Je overvalt dus als het ware de tegenpartij, want in die pleitnota kan jij alles kwijt wat jij van belang vindt. Een rechter die dit niet toestaat is fout en zeg dat als de rechter dit jou weigert, jij deze zal moeten wraken.
 • Heb kopieën van jouw pleitnota bij je, maar dien die niet in voor het voorlezen, daar de rechter het dan kan beschouwen als een processtuk en die mag je niet mee naar de zitting nemen.
 • Besef dus dat jij niets op de zitting mag indienen. Jouw ex dus ook niet, dus vindt er wat van als dat toch gebeurt.
 • In principe moet jij er voor waken dat het eerste proces niet er eentje wordt in een lange reeks. Dus weet waar jij expliciet om moet vragen/eisen. Dat is uiteraard gezamenlijk gezag (er is maar 1 wettelijke reden om die jou te ontzeggen; als jij de ontwikkeling van jouw kind in de weg staat! Weet dat dus!) en verder een omgangsregeling op papier . Als jouw ouderschap niet ter discussie stond voor de scheiding, waarom nu dan wel?! Precies, dus ben niet blij met een onderzoek van de Raad, laat staan dat jij een OTS (= onder toezichttelling) zou moeten zien als hulp om in contact met jouw kind te zijn. Weet dat deze organisaties er geen belang bij hebben om adequaat op te treden. Hoe langer de trajecten, hoe meer professionals er bij betrokken, hoe meer geld er aan jouw ellende wordt verdiend.
 • Motiveer dus bovenstaande, jij hoeft geen vernederende onderzoeken door handelingsonbekwame raadsonderzoekers. Als er al een onderzoek moet komen, dan is dat de MASIC. 180 vragen die geen ruimte bieden voor verhaaltjes. Wijs een rechter daarop. Speel hun spel niet mee!
 • Beter is dus om te vragen om een bezoekregeling (op papier) en de rest, daar komen jullie samen wel uit, hoe dan ook. Wel is het van groot belang dat jij dus gezamenlijk gezag hebt, daar jij dan juridisch recht hebt om ook naar de school van jouw kind te gaan, op de sportclub naar jouw kind te kijken, geïnformeerd te worden door artsen en dergelijke.
 • Ben specifiek; een bezoekregeling met dagen en zelfs tijden. Bijvoorbeeld; om de week van vrijdag 17.00 u tot en met zondag 18.00 u.
 • Denk meteen ook aan de verdeling van de vakanties en vraag aan de rechter om daar ook meteen een uitspraak over de doen en heel duidelijk. Bijvoorbeeld; de eerste 3 weken van de zomer vakantie, de 1e week van de kerstvakantie, de 1e week van de voorjaarsvakantie en vraag de rechter ook te vermelden dat het jaar erop jij de tweede helft hebt.
 • Vraag ook aan de rechter te vermelden dat dit de minimale omgangsregeling is. Dat er natuurlijk altijd ruimte is voor uitbreiding en dat daar dus niet meer extra over geprocedeerd hoeft te worden.
 • Zorg ook dat de rechter zich helder uitspreekt hoe het halen en brengen geregeld moet worden. Advies: degene die het kind wilt hebben, haalt! En een gelijkwaardige regeling! Dus beiden, jouw ex en jij, hebben een gelijkwaardige inspanning. Stel dat jouw ex piept dat dit te duur is, weet dat jouw ex bij de gemeente een onkosten vergoeding voor het vervoer kan aanvragen en benoem dat dan ook in de rechtszaal.
 • Ga niet mee in voorstellen zoals mediation of trajecten zoals Ouderschap Blijft of, erger, Kind uit de Knel. Deze gaan niet werken. Ze brengen jou alleen verder op afstand, daar jij al die tijd dat dit loopt geen omgang met jouw kind zal hebben. Zo tikken de maanden weg en zeker bij jonge kinderen werkt dit tegen je. Krijg je na een jaar ellende te horen van de volgende rechter dat er geen lotsverbondenheid meer is (kind is het zo gewend, ziet iemand anders als zijn/haar ouder) en dat jij naar huis mag om te wachten op het moment dat het (volwassen) kind ooit nog eens op zoek gaat.
 • Als jouw ouderschap voor de scheiding niet ter discussie stond, waarom nu dan wel? Besef dat psychologische testen door jouzelf betaald moeten worden en wat voegen ze toe?

Kijk; als je zo de tips leest, besef je ook waarom het handiger kan zijn om het helemaal zelf te doen, behalve het opsturen van eventuele processtukken dan. Een advocaat is niet gebaat bij 1 rechtszaak waarbij alles in 1 keer geregeld wordt. Zijn/haar verdienmodel zit in meerdere processen. Wat jou een hoop extra stress en onkosten oplevert.

Ze zullen er zijn; die integere, goed bedoelende advocaten, maar zo lang Nederland gebruikt maakt van het toernooi model heeft integriteit geen zin. Als je je al verlaat op een advocaat heb je meer aan een straat vechter, dan een slapjanus die jou vertelt vooral niet tegen de Raad in te gaan. Die jou adviseert om geen klachten in te dienen terwijl er helemaal niets van het raadsrapport klopt. Die jou een worst voorhoudt in de vorm van een OTS om omgang te realiseren.

En pas al helemaal op voor die snelle advocaten, die jou beloven om dit varkentje snel te wassen. Die geen wachtlijsten hebben of tegen jou zeggen dat het snel voorbij is. Dit zijn de grootste uitbuiters. Vraag jezelf eerst maar eens af waarom deze advocaat meteen plek voor jou heeft……

Al met al; jij bent de ouder, dus jij bent eind verantwoordelijk en jij bepaalt in hoe verre jij je laat plukken.

Dus maak goede afspraken en als jouw advocaat zich daar niet aan houdt, dien dan een klacht in tegen die advocaat bij de Deken/ de Orde van advocaten. Op de site van de rijksoverheid staat hoe je dat doet en hoe lastig jij het die falende advocaat kunt maken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-een-klacht-indienen-over-een-advocaat

Worden jouw klachten ongegrond verklaard, dan kan je nogmaals een klacht indienen (copy/paste) en al die keren komt de naam van die foute advocaat onder de ogen van zijn collega’s en gaat die advocaat mooi voor schut.

Nu nog iets; heb jij een toegevoegde advocaat die zich ervan af maakt omdat er niet veel aan jou te verdienen valt, vindt er wat van, niet alleen via  de Orde/Deken van advocaten maar ook via de Raad van Rechtsbijstand en de gemeente! Zijn/haar naam moet overal voorbij komen, name and shame.

Dit zelfde kun je ook doen als de (toegevoegde) advocaat van jouw ex overduidelijk aan ouderverstoting doet. Dus bewust liegt en bedriegt om er zo voor te zorgen dat jij jouw kinderen niet meer mag zien.

Doe jouw beklag tegen advocaten die kolen op het vuur gooien

Een advocaat is door de Raad van Discipline in Noord-Holland vier weken geschorst wegens het aanwakkeren van het conflict in een vechtscheiding. Dat deed ze door een reeks kansarme procedures te starten. Ook stelde ze de wederpartij onnodig in een kwaad daglicht. Lees het hele artikel hier