nlenfrde

Over nutteloze functies gesproken: de kindbehartiger.

Met een kindbehartiger van Sterk Huis krijgt je relatie met je kinderen definitief een nekschot. Niet gehinderd door enige kennis over de dynamiek van ouderverstoting legt de griffier de volgende verklaring van de kindbehartiger vast:
"De kindbehartiger heeft moeten constateren dat het de kinderen niet lukt om zich tijdens de omgangsmomenten te ontspannen, ook niet na verloop van tijd. Tijdens het laatste contactmoment hebben de kinderen zelfs geweigerd om de auto te verlaten. Zij blijven herhalen dat zij de vader niet meer wensen te zien. De kindbehartiger heeft hierover verklaard dat niet te verwachten valt dat de oorzaak van deze weerstand op eenvoudige wijze te achterhalen is."
 
Als verantwoorde ouder kan/mag/moet jij zeer kritisch kijken wie jij uitnodigt in jullie leven. Besef dat jij alles in een vrijwillig kader zelf kan/mag/moet stoppen.