nlenfrde

Lees eerst de onderstaande informatie.

https://annemarievanmackelenbergh.wordpress.com/2019/01/15/jeugdzorgers-als-kwetsbare-soort/?fbclid=IwAR0xgnFli5Zef1xR7jvARTa1sXga522QxxQIefVbdEH9c0l8QoM_VoweYII

https://www.herkenouderverstoting.com/info-ouders/instanties/jeugdzorg/321-verklaring-van-herken-ouderverstoting-met-betrekking-tot-jeugdzorg

Pak jouw laatste beschikking. Kijk naar de conclusie. Wat heeft de rechter bepaald? Waarom heb jij een OTS? Wat is de opdracht aan Jeugdzorg, dus aan de GV (gezinsvoogd)? Let op; alles wat er verder is die beschikking staat is ruis. Dat is het verhaal van beide ouders al dan niet aangevuld met een opmerking of wat dan ook van een instantie, die mocht onderzoeken of wat dan ook. Het doet er allemaal niet toe. De GV heeft van een rechter een opdracht gekregen, beschreven in slechts een regel of 10, en daar moet een GV zich aan houden. Dus kijk naar die opdracht. Pak daarnaast de jeugdwet erbij en de gedrags- en beroepscodes (staan op de website). En kijk of de GV zich aan de termijnen en de opdracht houdt.

Doet de GV dat niet dan heb je een weg te gaan:

Het traject is doorgaans: eerst een afspraak maken met betrokkene. Daarna omhoog klimmen richting leidinggevende-teamleider, en directie. Zowel schriftelijk als mondeling, om over het probleem te praten en hen de kans te geven mogelijke oplossingen te bespreken. Dáárna klachtroute via overkoepelende organisaties, (SKJ, Tuchtrecht , ombudsman, etc.) Als straks een Bjz certificaathouder is, kunt u als uw klacht is behandeld door de klachtencommissie van Bjz en u niet tevreden bent, eventueel de klacht indienen bij het Keurmerkinstituut, https://keurmerk.nl/keurmerkinstituut/alles-over-keurmerken/klantenonderzoek-klacht-beroep/

Lees over het indienen van klachten verder via: https://www.stichtingkog.info/.../een-klacht-indienen

(aldus een lid van onze Facebookpagina)

Doe dit alles netjes en beschaafd, waarbij jij vooral in het begin heel veel vragen stelt.

Notitie: boven alles , buiten alle klachten om, houd jij het lijntje open met de GV! Door wekelijks een korte nette mail te sturen met deze vraag:

Kunt u mij vertellen wat ik volgens u moet doen om een actieve rol en omgang te hebben met mijn kind daar de sociale -, emotionele - en identiteitsontwikkeling van mijn kind in het gedrang is.

En voeg de presentatie van Prof. Tavecchio en Prof. Stams eraan toe.

Niets meer en niets minder.

Zet jouw kind centraal, het is jouw grondwettelijke zorgplicht om dat te doen! Wijs jouw GV op de schriftelijke aanwijzingen die de GV zou kunnen versturen om ouderverstoting te stoppen. Weet ook dat als jij een SA (schriftelijke aanwijzing) krijgt, deze enkel en alleen rechtsgeldig is als een rechter er in mee gaat en dat jij dus recht hebt om je tegen deze GV bij de rechter gemotiveerd te verweren.Daar heb je geen advocaat voor nodig. Dat kan jou ex ook.Natuurlijk. Maar zeg nou zelf, een SA dat je geen omgang meer hebt op basis van vermoedens is makkelijker onderuit te halen dan een SA omdat je het kind weg houdt van een ouder, of niet naar school laat gaan omdat het kind nog liever een dagje bij een ouder wil zijn.

Punt is, dat als wij allemaal massaal bovenstaande weg bewandelen er niets meer aan onze ellende te verdienen valt.

Verandering zal vanuit de maatschappij moeten komen. Verwijs elke GV naar onze website. Het is haar/zijn keuze of deze zich wil bijscholen of niet. Of de GV zijn/haar vakliteratuur wil bijhouden of niet.

Jij hebt maar 1 keuze; opkomen voor jouw kind. Netjes en beschaafd, gebruikmakend van het systeem.