nlenfrde

Wat elke ouder MOET weten, of te wel, einde discussie!

Beste ouders, met alle kennis die nu voorhanden is, hoef jij je niet meer weg te laten sturen.

Wij kunnen het niet vaak genoeg herhalen en kijk naar het filmpje van Dr Childress.

Als jouw ouderschap voorheen niet ter discussie stond, als jouw zaad of eicel blijkbaar wel goed genoeg was om een kind van jou te willen, dan is er GEEN reden om jou het contact, de omgang, met jouw kind te ontzeggen.

Zeker als jij voorheen een goede relatie had met jouw kind, is het compleet onnatuurlijk als een kind aangeeft geen contact te willen. Dan staat die 'stem van het kind' ter discussie, daar een kind de consequenties van gedrag/uitspraken, nog niet goed kan overzien. Een bewezen wetenschappelijk feit m.b.t. volgroeien van de hersenen pas op 23 jaar.

Ouders hebben recht op ouderschap op basis van hun culturele waarden, hun persoonlijke waarden en hun religieuze waarden. Deze culturele of religieuze waarden spelen een zeer belangrijke rol binnen de opvoeding, waarbij de persoonlijke waarden extra benadrukt worden. De maatschappij heeft niet de bevoegdheid om ouders hun ouderschap gebaseerd op deze waarden te ontzeggen. Dit biedt ouders een ruime speelruimte met betrekking tot hun beslissingen als ouders.

Zolang er geen sprake is van kindermishandeling (vastgelegd d.m.v. een overeenkomstige DSM-5-diagnose van kindermishandeling), hebben ouders volgens de Rechten van de Mens, recht op ouderschap op basis van hun persoonlijke waarden. 

Persoonlijke waarden zijn ingebed in culturele waarden, persoonlijke waarden zijn ingebed in spirituele en religieuze overtuigingen. Persoonlijke waarden worden gerespecteerd door de professionele psychologie. Psychologen beoordelen niet wie de "betere ouder" is die het "verdient" om een groter deel van de tijd met het kind te hebben, psychologen beoordelen niet wie een "slechte ouder" is die het verdient om minder betrokken te zijn bij het kind.  

Als er geen kindermishandeling is, dan zijn de rechten van ouders op ouderschap volgens hun culturele waarden, hun persoonlijke waarden, en hun religieuze waarden hun mensenrechten en worden deze gerespecteerd. 

Als er kindermishandeling is, moet dit worden gedocumenteerd door een overeenkomstige DSM-5-diagnose van kindermishandeling, V995.54 Fysiek kindermisbruik, V995.53 Seksueel misbruik van kinderen, V995.52 Kinderverwaarlozing, V995.51 Psychologisch misbruik van kinderen. Als er geen DSM-5-diagnose van kindermishandeling is, is er geen reden om de tijd en betrokkenheid van een ouder met zijn kind te beperken.

De enige reden om een ouder het contact met haar/zijn kind te ontzeggen, is bewezen kindermishandeling. En die is er niet. Sterker nog, jouw ex doet aan kindermishandeling. En bij gebrek aan degelijke diagnostiek wordt dit niet vastgesteld. Schandalig! Dus eis dat onderzoek, de MASIC en daarop volgend maatwerk, de juiste diagnostiek.

Met andere woorden: Laat je niet wegsturen of in een hoekje drukken!

Nu hebben de instanties, de bijzonder curator, de rechters, nou ja, iedereen in de keten, er een handje van om met allerlei termen aan te komen zetten zoals estrangement, vervreemding, onthechting, PAS, of wat al niet meer. Ga daar niet over in discussie! Laat je niet verleiden.

Het is ouderverstoting of te wel parental alienation en door het omschrijven van gedrag kan jij dus vaststellen of daarvan sprake is.

Sterker nog: als er dus sprake is van ouderverstoting, dan wordt het kind mishandeld, maar niet door jou! Dan moet er ingegrepen worden, net zo goed als dat gebeurt bij seksueel misbruik, fysieke mishandeling en/of verwaarlozing.

Nu vragen rechters/instanties, nou ja, iedereen in de keten om wetenschappelijk bewijs… Verwijs ze maar naar onze website. Onder downloads tig wetenschappelijke rapporten die het feit ondersteunen dat een kind beide ouders nodig heeft om evenwichtig op te groeien.

En keer de vraag eens om: laat iedereen nu maar eens met wetenschappelijk bewijs komen dat hetgeen ze al die jaren hebben aangericht goed is voor een kind en niet ten koste gaat van de sociale, emotionele en identiteitsontwikkeling van het kind!

Want het blijft apart, 'ze' proberen jou in een hoek te drukken, 'ze' houden je aan het werk door met bewijzen (wetenschappelijk onderbouwde rapporten) te komen, maar als je dus sterk staat en dat doet, zijn ‘ 'ze' geïrriteerd en schrijven ze je weg als lastig en strijdend.

Want tja, 'zij' hebben er voor doorgeleerd en wie ben jij om het, als autodidact, het beter te weten?!

Dus verlies geen energie. Zeg maar dat ze hun vakliteratuur en kennis uit zichzelf up to date moeten houden, verwijs naar onze website en zet ze zelf maar aan het werk, dat zij beter moeten motiveren waarom ze handelen zoals ze doen!