nlenfrde

Ontstellend: Minister Sander Dekker ziet de wens gelijkwaardig ouderschap als conflict verhogend

En zo haalt elke ouderbelangengroep iets anders uit de 17 pagina's die de Minister Sander Dekker onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het is nog al wat, de minister van rechtsbescherming maakt van onrechtmatig handelen door de instanties (systematisch uitbannen van verantwoorde ouders door het opleggen van de koninklijke weg) beleid!

In plaats van de grondwet te respecteren ziet deze minister kans om verantwoorde ouders, die terecht wijzen op het recht om voor hun kind te zorgen, daarbij zelfs hun zorgplicht centraal stellend, alsnog uit te bannen, daar het streven naar gelijkwaardig ouderschap conflict verhogend zou zijn....

Je moet maar durven!

Wederom een motie die geheel anders wordt uitgevoerd, dan de bedoeling kan zijn. Waarover op zijn minst kamerlid van der Graaf vragen hoort stellen.

Zeker als het VKC (Vader Kennis Centrum) met een uitstekende analyse en motivatie komt en daarbij de Tweede Kamer heeft geïnformeerd.

Wanneer wordt de ingeslagen weg (systematisch ontouderen, een wig drijven tussen ouders en kinderen door juist diegenen die pretenderen het beste met het kind voor te hebben) gestopt?

Wanneer is het genoeg? Te meer daar deze minister verdomd goed op de hoogte is van het feit dat anno 2021 het onmenselijk en wreed is om ouders uit te bannen, zonder dat deze ouders een bewezen gevaar vormen (anamnese en diagnose door capabele professionals met wetenschappelijk gevalideerde onderzoekmethodes).

Waar blijft onze volksvertegenwoordiging?