nlenfrde

Ontstellend weinig inzendingen. Het lijkt wel alsof iedereen is lamgeslagen. Of dat menig ouder zijn/haar lesje wel heeft geleerd om het hoofd boven water te steken. Echter, als de veroorzakers van enorm veel leed weer eens de vrije hand hebben, voorzie ik een zwarte toekomst

Met de grote vraag Is het veelkoppig monster nog te stoppen? Waar is de grens? 

https://www.internetconsultatie.nl/toekomstscenario

 


Consultatie Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

29 mei 2021

 

Als laatste, omdat dit uiteraard ook betrekking heeft op de 15% mishandelde kinderen en derhalve bijhorende ouders, grootouders, families en vrienden die wij vertegenwoordigen; ouders die willen scheiden met behoud van kinderen, maar wie gelijkwaardig ouderschap wordt ontzegd door de openbaar toegegeven, ook door zichzelf, handelingsonbekwame keten, kan een reactie van onze kant niet uitblijven.

 

Let wel onze kinderen verbruiken 60% van het jeugdbeschermingsbudget en het resultaat is desastreus. Ontelbare ouders verliezen het contact met hun kinderen juist door toedoen van de gehele jeugdbeschermingsketen , het OM, de politie en de rechtspraak. Cijfers liegen niet.

 

Dat is het mooie van een consultatie, je kunt ongecensureerd de feitelijke misstanden en problemen adresseren, als ook passende oplossingen aandragen. Het gaat dus om de inhoud.

 

Die kan en zal naar alle waarschijnlijkheid wel weer terzijde geschoven worden door de verantwoordelijken, met hun eigen agenda, maar vraag je eens af hoe lang het systematisch ont-ouderen van kinderen, het marginaliseren van de vaderrol, de genderbias, de geïnstitutionaliseerde discriminatie en door het misbruiken van de stem van het kind een wig drijven tussen ouders en kinderen, het opvoeden onmogelijk makend, nog ‘goed’ zal gaan voordat de keten gemotiveerd zal zijn eerst orde op zaken te stellen binnen eigen gelederen, voordat er nu weer gesleuteld wordt en er nog meer macht bij de bestuurlijke elite, de instanties en de rechtspraak komt te liggen?

 

Hoe lang gaan ouders dit nog pikken, hoe lang gaat de maatschappij het pikken dat er tikkende tijdbommetjes rondlopen, die niet de hulp krijgen, die het kind nodig heeft, want niet ingekocht?! Dat ouders worden gedwongen ondermaatse hulp te accepteren, want anders lastig, strijdend geclassificeerd door de keten en als gevolg de regie verliezen? Ouders die zich verweren worden uitgebannen.

 

Hoe lang gaan ouders het nog pikken om terzijde geschoven te worden door zogenaamde jeugdzorgprofessionals ? Deel moeten nemen aan trajecten die bewezen contra productief zijn? Hun kind bloot stellen aan een trits aan handelingsonbekwame professionals die het kind extra traumatiseren? Waarbij de (internationale) wetten en verdragen worden geschonden, Het beste besluit voor het kind wordt genegeerd, omdat de keten boven de wet staat?

Menige hulpvraag in het vrijwillig kader ontspoort in het faciliteren van de pathogene ouder.

 

Met 450.000 kinderen (1 op de 9) afhankelijk van jeugdzorg en 55.000 uit huis plaatsingen is er iets grondigs mis binnen de gehele jeugdzorg keten!

Die geef je niet meer geld, maar dwingt hen om eerst maar eens afscheid te nemen van alles wat bewezen contra productief uitwerkt. Maar niets van dat!

 

Zeker als de rapporten er niet om liegen; vroegsignalering /het door hen omarmde GIRFEC, de kansencirkels , monteurs en postbodes laten melden, het uit de weg gaan van anamnese en vervolgens forensische diagnose, dus handelen op basis van vermoedens, onderbuik gevoelens, projectie, ego’s, leiden tot levenslange vernietiging van vele levens.

 

De onderzoeksmethoden, bevragingsmethoden door de jeugdzorgprofessionals zijn onwetenschappelijk en kind-onvriendelijk. Toch worden deze gepromoot door het NJI

 

De Meldcode Huiselijk geweld is gemanipuleerd door het Ministerie van JenV. Pathogeen ouderschap is bewust niet meegenomen als 4e reden waarom een kind een ouder zou kunnen afwijzen. Naast verwaarlozing, fysiekgeweld of seksueel misbruik.

Daarnaast wordt niet onderkend dat huiselijk geweld gender neutraal is , in alle lagen van de bevolking plaats vindt en er sprake is van pathogeen ouderschap.

Bewust is wetenschappelijke informatie weggehouden.

Zodoende kan er geen verantwoorde anamnese en vervolgens forensische diagnose plaatsvinden.

 

Ervaringsdeskundigen, ouders, kinderen, slachtoffers , zijn tegen elkaar uitgespeeld, geïntimideerd, afgestraft in hun eigen zaken, gedemoniseerd en zelfs persoonlijk belaagd.

Hun aangedragen informatie is misbruikt . Of het is genegeerd, of het is gebruikt om de instanties zodanig in te richten dat ze geen ‘last’ meer hebben van onze aangedragen informatie.

 

Een goed voorbeeld is de motie Worsdorfer/Peters betreffende de afhandeling van de klachten die ouders ten opzichte van de instanties hadden ; Ouders zijn bevraagd en de instanties hebben deze informatie tot zich genomen om het indienen van klachten nog moeilijker te maken.. Ik dacht dat die motie toch een andere intentie had, maar niemand riep Sander Dekker tot de orde

 

 

We hebben genoeg ruchtbaarheid gegeven aan alle biased handreikingen , richtlijnen en (WODC) rapporten, opzichtig toegeschreven naar de opdrachtgevers toe, zonder integriteit of geweten, met enorme impact op duizenden levens van burgers die vast lopen in het fuik van de jeugdbescherming , met hun zogenaamde laagdrempelige digitale platforms.

Aangifte artikel 279 Wv Sr wordt standaard geseponeerd door het OM en derhalve gefrustreerd door de politie, door een handreiking op aanwijzing door het Ministerie van JenV. 

Terwijl ditzelfde Ministerie juist ouders aanmoedigde aangifte te doen, waardoor de unanieme aangenomen motie van van Nispen terzijde kon worden geschoven.

Nu, in één keer, maakt onze minister een 180 graden draai om dwang en drang mogelijk te maken.In plaats van in te zetten op rehabilitatie van duizenden ouders, die op basis van ‘hun manier van waarheidsvinding’ het gezag en/of contact met hun kind hebben verloren , worden steeds meer ouders monddood gemaakt en moeten zij lijdzaam toezien hoe hun kind achterblijft bij de pathogene ouder.  Of, wat is erger, jouw kind verliezen door middel van een volkomen onterechte uit huis plaatsing? Ouders die hun kind terug krijgen zitten meestal met een zwaar getraumatiseerd kind, waar geen juiste hulp voor is. 

 

Duizenden hulpverleners, jeugdprofessionals, psychologen, therapeuten, coaches, conflictbeheersers bemoeien zich ongevraagd met levens, met ouders die willen scheiden.

 

6000 bedrijfjes pikken een graantje mee sinds het ontstaan van het Platform Scheiden Zonder Schade, het resultaat is desastreus, maar de beloofde 624 miljoen zal de gemeentebegroting wel weer op orde brengen. Geen afscheid nemen van alles wat niet werkt, immers de keten houdt elkaar in het zadel en is schatplichtig aan elkaar.

 

Jongeren worden niet geleerd de destructieve patronen te doorbreken, maar zijn het verdienmodel. Niet zelden zijn het juist diegene die pretenderen het beste met het kind voor te hebben, ook de personen die de stem van het kind misbruiken en een wig drijven tussen ouders en kinderen.

 

Waar blijven de programma’s voor verantwoorde hereniging? Hoe kan het zijn dat er miljoenen worden uitgegeven aan wij-van-de-wc-eend congressen, webinars etc, met een entree die zo hoog is dat degenen die het betreft zijn uitgesloten? Terwijl de bezoekers punten ontvangen en de rekening declareren bij hun werkgever.  

 

Als wij iets onderschrijven is het wel het ontluisterende beeld dat het expertteam ouderverstoting schetst in het eindadvies rapport; de genderbias, geïnstitutionaliseerde discriminatie, gebrek aan juiste kennis en scholing, inadequate rechtspraak, het onnoemelijke leed dat ouders en kinderen ervaren .

 

En juist deze mensen willen, ondanks aantoonbare en bewezen handelingsonbekwaamheid, nu vorm gaan geven aan de toekomst.

 

Wat die toekomst ook vermag, kinderen van scheidende ouders horen niet thuis is de keten die genoeg zou moeten hebben aan de 85% andere kinderen die op juiste hulp zitten te wachten.

 

Ook ouders horen te beseffen dat wijzen niet werkt, de strijd aangaan tegen een ex en/of instanties keert tegen je. Maar effectief strijden voor het welzijn van het kind, in gedrag laten zien dat jij een verantwoorde ouder bent, zou niets gelijkwaardig ouderschap in de weg mogen staan. 

 

Derhalve is het ontstellend dat onze Minister voor Rechtsbescherming het streven naar gelijkwaardig in het leven van jouw kind te willen zijn als strijdend ervaart en parallel ouderschap (het best bewaarde geheim) als een mogelijke sanctie, terwijl juist parallel ouderschap vergezeld met strikte afspraken en duidelijkheid over mogelijke sancties , juist die rust brengt waar iedereen naar verlangt . Door de ouders tegen elkaar te beschermen, bescherm je het kind. 

 

Deze minister komt tot op de dag van vandaag weg met eenzijdig voorlezen van voornemens in de Tweede Kamer en een brief over de ingeslagen weg…..Zijnde dwang en drang, plus een noodwetje om de echte wet te kunnen omzeilen.

 

Dus nu krijgen we oude wijn in nieuwe zakken? Met als gevolg steeds meer weerstand vanuit de maatschappij, want wegkijken, het systematisch ont-ouderen van kinderen, een wig drijven tussen ouders en kinderen, schandalen wegwuiven, slachtoffers afschilderen als wappies, zal zijn grenzen hebben.

 

Oplossingen:

Landelijk protocol Huiselijk geweld

Geen jeugdbeschermingsketen bij scheidende ouders

Landelijk protocol complexe scheiding; mist geen bewezen gevaar voor het kind 50% parallel ouderschap.


Van: Support | Helmich Interim en Advies <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Verlenging periode internetconsultatie "Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming"
Datum: 20 mei 2021 om 12:02:32 CEST
Aan: Support | Helmich Interim en Advies <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

Geachte mevrouw, heer,                                            

Eerder heeft u een e-mail ontvangen waarbij wij u geattendeerd hebben op de internetconsultatie voor het “Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming”. Vanuit verschillende partijen en samenwerkingsverbanden hebben wij begrepen dat de reactie periode als te kort wordt ervaren.

Na overleg met de betrokken bewindslieden is besloten de periode van internetconsultatie te verlengen met twee weken, dat wil zeggen dat uw reactie tot en met 19 juni a.s. ingediend kan worden.

Met vriendelijke groet,

Willemijn Helmich

 

Willemijn Helmich

T: 06 11238919

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.willemijnhelmich.nl


Van: "Internetconsultatie" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Bevestig uw reactie op Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
Datum: 28 mei 2021 om 17:47:23 CEST
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geachte voorzitter A van Mackelenbergh,

Bedankt voor uw reactie op de consultatie:
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Let op:
Voordat uw inzending compleet is dient u deze hier te bevestigen.
Deze procedure hanteren wij om misbruik te voorkomen.

Als u hebt gekozen voor publicatie van uw reactie op de website, wordt uw reactie na een werkdag zichtbaar op de website.

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Justitie en Veiligheid,
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Annemarie van Mackelenbergh VA <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Doorst: Hoog tijd dat elke ouderbelangengroep van zich laat horen
Datum: 1 juni 2021 om 11:33:05 CEST
Aan: , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Goede morgen mevrouw Helmich,
 
Onderstaande mail heb ik naar diverse ouderbelangengroepen gestuurd. Ik ben benieuwd of zij hun hoofd nog boven water durven te steken, na alle belaging en negatieve gevolgen voor hun eigen zaak/situatie/afhankelijkheid van de goodwill van jeugdprofessionals.
 
Naast het feit dat ’slachtoffers’ van de keten, de mishandelde kinderen terwijl ze in de handen van de keten waren, wel uitkijken om de aandacht of zichzelf te vestigen! Met de door jeugdzorg en aanverwante instanties omarmde  generationele overdracht  en de kansencirkels, de zogenaamde vroeg signalering, die  juist de slachtoffers profileren, gemeengoed zijn, mag het niemand verbazen dat zij die fooi van 5000 euro laten liggen.
 
Waarom dit trouwens op onze schouders moet rusten, is de grote vraag. Waar is de integriteit, het geweten? Gezien de duizendenn slachtoffers per jaar? Wanneer durven de professionals zelf op te staan om het inhumane , wrede beleid van nu en zeker in de toekomst te stoppen?
 
Vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Annemarie van Mackelenbergh VA <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Hoog tijd dat elke ouderbelangengroep van zich laat horen
Datum: 31 mei 2021 om 10:14:03 CEST

En weer neem ik het initiatief.
 
Gelukkig zijn er meer die nu opstaan en ageren tegen de ingeslagen weg, die er niet beter op wordt nu Cees van Leuven, met zijn Expertteam Ouderverstoting, wederom de handelingsonbekwame keten naar voren schuift als het antwoord op ouderverstoting.
 
Dit gecombineerd met de ‘nieuwe’ jeugdwet, zie consultatie, maakt het systematisch ontouderen van kinderen nog eenvoudiger.
 
Enfin, maar 18 reacties (incl die van mij ) .
 
Mocht je een hart hebben voor de jeugd, met het oog op de toekomst, dan zou het fijn zijn als je juist nu wat van je laat horen.
 
Reactie op deze consultatie is tot half juni verlengd
 
 
Als bonus wat publiciteit die onze stelling onderbouwt; geen jeugdbeschermingsketen bij complexe scheiding en graag dus een landelijk protocol in plaats van hobbyisme
 
 
Groet,


Annemarie van Mackelenbergh
Voorzitter 
Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
E:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: +31 6 37169408 
W: www.verantwoordscheiden.nl
 


Volg ons: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | LinkedIn