nlenfrde

Documentaire ‘Goede Moeders’ 

7 juli 2021

 

De nieuwe film van Jorien Van Nes laat zien hoe ingrijpend groot het probleem is van het jeugdstelsel. En dat is niet alleen maar geldgebrek. Ik raad iedereen aan om te kijken. En daarna de DocTalk die Elena Lindemans, Dennis Kersten, Roel van 't Hoff en ???? maakten met Jorien. Link: https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/goede-moeders.html?fbclid=IwAR2nxQZy1AKruGe5y5BL5Djh14KYbEiKjFMm5K_d6DsRXOOrpYdDFLjdk9M

 

 

#2doc #vpro #kroncrv #documentaire #goedemoeders #jeugdzorg #jeugdstelsel #jeugdzorginstellingen #veiligthuis #politie #verloskundige #zwanger #uithuisplaatsing #ots #justitie

 

Alles wat aandacht krijgt, groeit. 

Scheidende ouders horen niet thuis in de jeugdbeschermingsketen. 

Immers, mits geen bewezen gevaar voor het kind zou niemand een ouder gelijkwaardig ouderschap mogen ontzeggen.

Bewezen => anamnese en diagnose door capabele professionals, die evidence based, wetenschappelijke (kindvriendelijke) onderzoek- en bevragingsmethoden hanteren.

 

Bewezen impliceert meteen het strafrecht, niet het civiel recht, laat staan de jeugdbeschermingsketen en de 6000 bedrijfjes die aan het scheidingsleed verdienen.

 

Met pijn in mijn hart heb ik naar deze documentaire gekeken.

 

Zie wat preventief signaleren aanricht.

 

Zie wat een openbaar toegegeven, ook door zichzelf, handelingsonbekwame keten aanricht

 

Zie wat ‘hun manier van waarheidsvinding’ aanricht

 

Zie wat onderbuikgevoelens aanrichten

 

Zie wat valse beschuldigingen, opinies, meningen, gebruik aan kennis en scholing, gebrek aan empathie en een geweten, wat leugens in rapporten aanrichten.

 

Ik ken genoeg ouders die nu ondergedoken zitten…. Doodsbang dat in 1 keer de politie op de stoep staat om ook nu weer het kind weg te halen, na eerst uitgebannen te zijn uit het leven van hun andere kind. Op basis van leugens en machtsmisbruik door menig jeugdzorgprofessional. Die zich niet laat aanspreken, niet laat bevragen, maar handelt, zonder anamnese en/of diagnose. Deze ouder moet lijdzaam toestaan dat zijn/haar kind achterblijft bij de pathogene ouder of een instantie! Mag er niets van vinden dat het kind alleen al daardoor mishandeld wordt.

 

De verhalen zijn vreselijk! Wanneer is het genoeg? Want hoe kan het zijn dat niemand aanslaat op de uitspraken door de zogenaamde professionals?

‘Als er onderbuikgevoelens zijn, dan is er wel wat meer aan de hand”

 

Hoe kan het zijn dat er nu zelfs een Wet Uitbuikplaatsingen in de Tweede kamer ligt, die door een demissionaire Minister voor Rechtsbescherming er doorheen gedrukt wordt.

 

Hoe lang kan ons parlement nog wegkomen met bewust wegkijken, ontkennen? Wat doet onze Tweede en Eerste Kamer.

 

Stop GIRFEC

Eerst een professionaliteitslag bij de keten, voordat de nieuwe jeugdwet aangenomen wordt

Anamnese en diagnose, in plaats van ‘hun manier van waarheidsvinding’.

Stop met het verheffen van handreikingen, richtlijnen en (WODC) rapporten boven de Grondwet, de Internationale wetten en verdragen.

Pas de Meldcode Huiselijk geweld aan

 

Een paar links naar publiciteit rondom de documentaire

 

 

  • Zo lang er geen anamnese en diagnose plaats vindt, maar gehandeld wordt op ‘hun manier van waarheidsvinding’, projectie, framing, opinies, meningen, door mensen die niet goed genoeg zijn opgeleid, mag iedereen in angst leven! Kansencirkels, afvink lijstjes, het zogenaamd preventief signaleren door te denken dat slachtoffers van huiselijk geweld , zelf ook huiselijk geweld toepassen, zorgt ervoor dat elke ouder zeer terughoudend moet zijn ! Dat begint al voor de zwangerschap, laat staan daarna.
  • Komt een 'kwetsbare vrouw' bij de verloskundige: 'Ze verdienen 'n tweede kans'

 

  • https://www.linda.nl/nieuws/tv/goede-moeders-kwetsbare-zwangere-melden-dilemma-verloskundige/

 

 

 

  • https://www.facebook.com/vrouw/videos/2861984700729110  De VROUW-kijktip van vandaag: de documentaire Goede Moeders. Verloskundige Sylvia von Kospoth ontdekt dat veel uithuisplaatsingen van kinderen voortvloeien uit slecht gefundeerde rapportages. Hoe kan ze in zo’n situatie het belang van moeder en kind voorop stellen als deze moeders niet alleen blijdschap, maar ook grote stress en angst ervaren of ze dit kind wel zullen mogen houden?

 

“Te vaak maakt zij mee dat de voorwaardelijkheid en controle door ‘organen’ onverantwoorde stress voor moeder, partner en ongeboren kind betekenen; dat onderzoek niet goed gebeurt; dat de criteria onhelder, subjectief en gekleurd door het verleden zijn; zelfs dat anonieme meldingen over falend moederschap vals kunnen zijn. Extra (en gigantische) complicatie is dat bij vrouwen het verdriet over afgenomen kinderen immens is en dat bij hen de hoop meespeelt dat de nieuwe, betere omstandigheden niet alleen betekenen dat ze de ongeborene mogen houden, maar ook dat ze ‘verloren’ kinderen terug zullen krijgen. Wat zelden gebeurt, want de hechting in een pleeggezin telt zwaarder.

In haar ‘ach meid toch…’ tegen een van haar cliënten, die blijvend rouwt om de kinderen die ze kwijt is, die ze incidenteel mag zien maar zelfs niet mag vasthouden, en dat altijd in gezelschap van pleegouder en professional, ligt de betrokkenheid van Sylvia, die zich ontpopt als strijdster. We horen en zien hier de stemmen van felle criticasters. Dat onttrekking aan de ouderlijke macht soms onvermijdelijk en zelfs redding kan zijn moeten we zelf bedenken.”

 

 

Stuitend. Parool, Lips, wil het niet weten! Wil niet inzien dat daadwerkelijk 60% van de UHP’s op basis van fouten in de keten hebben plaatsgevonden en dat het onterecht weghalen van kinderen de realiteit is! 

 

 

 

 

 


 Naar aanleiding van de documentaire heeft Lisa Westerveld (GL) 8 juli schriftelijke vragen gesteld aan Blokhuis (VWS) en Sander Dekker (JenV).

Ik ben erg benieuwd of Lisa Westerveld wederom akkoord gaat met de perceptie van de ministeries JenV en VWS, of dat de bewijzen, de verhalen van ouders, de rapporten, de publiciteit, de brieven van ouders en belangengroepen voldoende tegenwicht bieden !

Lisa is als geen ander geïnformeerd, veel vragen zijn al beantwoord! 

Ongeschoolde professionals profileren verplicht (aspirant) ouders door signaallijsten/kansencirkels toe te passen. Dat gaat ver! Veel te ver! In de UK is het verboden, onbegrijpelijk dat elke gemeente voor zich mag beslissen of de gehele keten deze manier van zogenaamd preventief signaleren moet toepassen! 

Saillant detail is dat Hugo de Jonge, destijds wethouder Rotterdam , CDA en Sander Dekker, destijds staatssecretaris Onderwijs, VVD, en Mercelle Hendrickx, wethouder Tilburg, D66, plus nog wat politieke D66b vriendinnen GIRFEC naar Nederland hebben gehaald, waardoor nog meer macht bij de instanties kwam te liggen , terwijl het in de Uk al onder vuur lag.

Vraag 5, 6, 7 en 8  : Hun manier van waarheidsvinding; daar hebben wij genoeg van gevonden en over gevraagd. Ontstellend hoe ouders zijn misbruikt en daarna in hun individuele zaken zijn afgestraft. Anamnese en vervolgens diagnose wordt opzichtig uit de weg gegaan.

 


Sander Dekker komt met een uistelbrief! 

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de documentaire over Goede Moeders