nlenfrde

Dit werkt echt inzichtelijk voor jou, het maakt jezelf bewust en daarnaast kan jij die tijdlijn aanvullen en altijd indienen als processtuk of bewijs bij instanties.
En ach, laten zien aan jouw (volwassen) kind, mocht je nog in contact komen en door kind ter verantwoording geroepen worden.

Een tijdlijn kun je aanleggen door feitelijk bewijs in chronologische volgorde naast elkaar te documenteren. Feitelijk bewijs is bijvoorbeeld een mailconversatie, foto, geluidsopname, video-opname, verzuimoverzicht van school, medisch dossier huisarts, gespreksverslagen, rapportages, aangiftes, beschikkingen etc. Hierna kun je categorieën aanbrengen in de tijdlijn, waardoor je een aantal sub-tijdlijnen krijgt. Bijvoorbeeld: Omgangsregeling, Overdrachten, communicatie, Reizen naar het buitenland, Hulpverlening, Justitie en Familierecht.

Nemen we bijvoorbeeld de categorie / sub-lijn ‘Omgangsregeling’, dan verzamelen we chronologisch alle feitelijke bewijzen die met de omgangsregeling te maken hebben. Wanneer, hoe vaak, hoe lang werd de omgang niet nagekomen? Hoe vaak werd dat door de ene ouder veroorzaakt? Hoe vaak door de andere? Etc etc.

Na verloop krijg je dan een aantal tijdlijnen die je kunt omzetten in cijfers in een korter overzicht. Hiervan zie je een fictief voorbeeld op de foto’s.

Dit kun je gebruiken in bijvoorbeeld een rechtszitting als de bovenste productie. De rechter ziet dan in één oogopslag wat er feitelijk is gebeurt, hoe vaak dat gebeurt, wie hiertoe de aanleiding was, etc etc. (Een rechter voelt er weinig voor om honderden e-mails te lezen, geluidsopnames te luisteren etc.

Je kan het ook overhandigen – zonder iets te verwachten – aan een hulpverlener. Als de hulpverlener het niet wil gebruiken, dan kan je vragen wat de reden hiervan is en of de huloverlever dit op schrift wil zetten. Doet de hulpverlener dit niet dan stuur je de hulpverlener zelf een correcte brief, met daarin het feit dat je het overzicht ter inzage hebt aangeboden, de hulpverlener het niet gebruiken wilde en de vermelding van de eventueel aanwezige of afwezige redenen ervan. Dit is dan weer bewijs dat je aan de tijdlijn toevoegen kan.

Je wordt als het ware een observator, registrator, en archiveert alles. Je kan eventueel een tijdlijn aanmaken die gaat over hoe je je voelde, wat je beleefde, hoe je reageerde, welke acties je ondernam. Zo krijg je ook inzicht in je eigen patronen, acties en reacties en het handelen dat daaruit voortvloeide.

Wanneer je naar een overzicht in de foto’s kijkt, dan begin je waarschijnlijk zelf al bepaalde conclusies te trekken. Dit laat je aan een advocaat over, of aan de hulpverlener die het wel wil inzien en gebruiken. Zelf doe je daar niets mee. De anderen zijn immers DE deskundigen. Je verzameld alleen feiten, zet ze op een rijtje en geeft hoeveelheden (cijfers) aan. Je doet als het ware zelf het feitenonderzoek / aan waarheidsvinding. Conclusies laat je formuleren door een advocaat.

Een stapje verder gaan is ook mogelijk.

Bijvoorbeeld:

Een lijn aanmaken waarin zichtbaar wordt wanneer geweld toeneemt of juist afneemt. Een lijn die zichtbaar maakt wanneer de omgang minder vaak niet word nagekomen en wanneer de omgang vaker niet wordt nagekomen.
Een tijdlijn van nieuwe partners van de ene ouder etc. Ook uit deze lijnen kun je cijfers extraheren:

Bijvoorbeeld in 100% van alle gevallen dat de ene ouder een nieuwe partnerrelatie aanging is er een toename van 40% van overdrachten waarbij geweld gebruikt wordt. Of juist omgekeerd: in 100% van alle gevallen van een nieuwe partner werd de omgangsregeling vaker nagekomen of verzocht ene ouder de andere ouder het kind vaker of langer te zien.

Of: In 80% van alle schoolvakanties neemt de hoeveelheid dreigende email's vanaf drie weken voorafgaand aan deze vakantie toe met 60%. Of: 85% van al het kortdurend ziekte verzuim van school begint op vrijdag voorafgaand het omgangsweekend met de andere ouder. In 60% hiervan is er sprake van een weekend aansluitend op een schoolvakantie bij de andere ouder, in 30% is dit een weekend met aansluitend een feestdag en in 10 % betreft het ziekte voorafgaand aan een normaal omgangsweekend.

In 10% van alle kortdurend ziekteverzuim van school is het kind gezien door de huisarts. In 100% van alle gevallen van ziekte blijkt bij navraag bij de huisarts dat de ene ouder de ziekte veel ernstiger aan de andere ouder voorspiegelde. In 8 % van alle ziekte vertelde de ene ouder dat het kind niet vervoerd kan worden tegenover 80% waarin de huisarts aangeeft dat het kind wel vervoerd kan worden en kan uitzieken bij de andere ouder.

Voorwaarde is wel dat je van alles, maar dan ook echt van alles bewijsmateriaal vastlegt.

Het helpt om zelf e.e.a. feitelijk aan te kunnen tonen. In plaats van zeggen: “Die ouder doet altijd vlak voor een vakantie dit en dat, en altijd als er een verjaardag is dan gebeurt er zus en zo”, kun je nu een geordend overzicht van feiten overleggen van ongeveer 2 dubbelzijdige A4tjes. Daarachter, gebundeld, alle e-mails, brieven, opnames etc.

Ik ben begonnen met het uitwerken van mijn eigen tijdlijn.

Het overzicht in de foto’s is fictief.

Een ander voorbeeld is het aanleggen van een tijdlijn in excel, dit is handig wanneer je veel tekst wilt toevoegen: