nlenfrde

Zo nemen wij aanstoot aan het WODC rapport uit februari 2019 'Huiselijk geweld breed in Nederland’, aan de Kamer aangeboden door Minister De Jonge. 

Apart dat bij bovenstaand WODC rapport geen aandacht is voor pathogeen ouderschap, vaak met ouderverstoting als resultaat. Bij navraag kregen wij te horen dat de onderzoekers expliciet was opgedragen deze zware vorm van mishandeling te negeren…


---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: "Ramakers, C.C. (Clarie)" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Aan: 'Marieke van Woerkom' <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Datum: 2 maart 2020 om 10:45
Onderwerp: RE: De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Beste mevrouw Van Woerkom,

 

In het onderzoek naar de prevalentie van kindermishandeling zijn de onderzoeksvragen en de vormen van kindermishandeling vastgesteld in overleg met het WODC van het ministerie van Veiligheid & Justitie. De definitie van kindermishandeling mocht niet afwijken van de definitie die in eerdere metingen werd toegepast. De vorm van kindermishandeling die u schets, maakte geen deel uit van deze studie. Hiermee zeggen we niet dat dit niet belangrijk is of niet zou moeten worden meegenomen in een nieuwe meting. Echter in een dergelijk onderzoek onder scholieren moet ook rekening gehouden worden met het aantal vragen dat gesteld kan worden. In ons onderzoek waren er dat al beslist teveel en wij hebben dan ook aanbevolen om het aantal vragen in een nieuw onderzoek drastisch te verminderen om een betrouwbare invulling ervan te borgen.  

 

Met vriendelijke groet,

Clarie Ramakers


 

En niemand, ook niet de politiek, die hier wat van vindt, die het WODC rapport afkeurt of zegt dat het rapport nog niet compleet is.

Daardoor kunnen bovenstaande partijen hun eigen interpretaties rondom mishandeling loslaten, want zeg nou zelf, hoe vaag is dit: ‘de veiligheid van de betrokkenen en het belang van de slachtoffers staat centraal’. 

Maar hoe bepaal je deze, en mág het OM deze nuance wel aanbrengen? Deze subjectiviteit zorgt ervoor dat het OM weigert te vervolgen en daarbij ook de politie niet ondersteunt in de wens om eventueel normerende gesprekken te gaan voeren. Het meest vreselijke is nog wel dat het Ministerie JenV en zeker het OM, met hun taskforce huiselijk geweld, bewust, wetenschappelijke argumenten negeert en stug het destructieve pad blijft volgen.

Ouders, noodgedwongen autodidact, die bovengenoemde partijen wijzen op de wetenschappelijke inzichten, worden aangemerkt als strijdend. Als agressief. Ja, wat denk je, jouw kind wordt mishandeld en het drijft je tot waanzin dat niemand het wil inzien en wil ingrijpen.

Terwijl juist bovengenoemde instanties pretenderen in het belang van het kind te handelen…

Kijk naar de datum van onderstaand artikel; 12 juli 2019!!!


De prevalentie van huiselijk geweld in Nederland 2019/01
 
 
  • Het rapport geeft geen blijk van kennis van het feit dat Ouderverstoting kindermishandeling is en als zodanig een vorm van huiselijk geweld. Al de vormen van huiselijk geweld (fysiek geweld, seksueel geweld, verwaarlozing en psychisch geweld) zijn symptomen. Symptomen van een geestelijke ziekte. Bij een geestelijke ziekte behoort gelijk een somatische ziekte, d.m.v een anamnese allereerst een diagnose gesteld te worden, voordat er overgegaan kan/mag worden tot een behandeling. Een chemokuur bij diabetes werkt niet echt lekker!  In tegenstelling tot de somatische zorg, die van uitstekende kwaliteit is (Corona!) is die van de geestelijke gezondheidszorg ver onder de maat in het geval van huiselijk geweld.