nlenfrde

 

Stichting Écht Scheiden Zonder Schade  

Zalbommelstraat 40 | 5036 XJ Tilburg

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

W: www.verantwoordscheiden.nl 

KvK-nr: 75287048  

RSIN/fiscaalnummer: 860223656 

BAN: NL69 BUNQ 2036 2921 78 

 

 

Jaarverslag 2019 - 2020

 

Onze doelstelling, het veranderen van het rechtssysteem, hebben we (nog) niet gehaald.

 

Ondanks alle bewijzen dat de Familierechtspraak niet functioneert en misdaden tegen de menselijkheid verricht.

 

Ook in het Eindadviesrapport van het Expertteam Ouderverstoting is geconstateerd dat de familierechtspraak niet functioneert; vooroordelen, de genderbias, belangen, gebrek aan kennis, maar toch kind gesprekken aangaan, terwijl bewezen is dat deze gesprekken zwaar traumatiserend zijn voor de kinderen.

 

De wil om te veranderen is er zeker niet, maar de weerstand, door bewustwording en aangedragen oplossingen, door de burger/ouders wordt groter. Uiteindelijk zal de publiciteit rondom de ronduit destructieve, inhumane, wrede, uitspraken van rechters, die zich verbergen achter hun toga en gesloten deuren, zo toenemen dat er hopelijk iets gaat veranderen.

 

Want de crux zit inde ouders en vervolgens de rechtspraak. Zij zijn bij machte om het juiste uit te spreken! Immers, mits geen bewezen gevaar (anamnese en vervolgens forensische diagnose) voor het kind, een duidelijk ouderschapsplan, 50% parallel en duidelijke sancties richting de ouder die de afspraken schendt. 

 

Onze doelstellingen rondom de bewustwording betreffende ouderverstoting zijn ruimschoots behaald .

 

Wat dat betreft val ik niet in herhaling, maar verwijs ik naar onze tijdlijn Altijd interessant om te weten hoe dit zo heeft kunnen ontsporen, maar las dat voor nu teveel is, scroll je direct door naar 8 december 2020 met een compleet verslag , met in et bijzonder ‘Het is zoals het is’. 

 

Niermand, maar dan ook niemand, die er toe doet of werkzaam is rondom scheidende ouders, kan het fenomeen ‘ouderverstoting’ nog ontkennen. 

Degenen die dat wel doen, zijn aantoonbaar bewust handelingsonbekwaam. Van dit soort ‘hulpverleners’ kan een verantwoorde ouder netjes , maar beslist, gemotiveerd afscheid nemen.

 

Ouderverstoting staat op de kaart, zoveel is duidelijk.

 

Maar daarmee zijn de oplossingen ver uit het zicht.

 

 

 

  • Elke ouder die willens en wetens alsnog mee gaat in de waanzin en derden de macht geeft om zich gelijkwaardige toegang tot het eigen kind te laten ontzeggen, zonder gedegen anamnese en diagnose, maakt zich anno 2021 net zo goed schuldig aan kindermishandeling.

 

Het is aan de ouders zelf om dit te stoppen door 50% parallel ouderschap op te eisen, met ons wel doordachte ouderschapsplan en uiteraard de rechter moet verzoeken de beschikking van waarde te laten zijn: boete beding, om te zetten in lijfsdwang en inzet politie om te handhaven.

 

Het laatste kwartaal hebben we ons gericht op de ouder; elke ouder is eindverantwoordelijk, wetende wat je nu weet, volg onze tips , om te scheiden met behoud van kinderen, zonder inmenging van de keten. 

 

Op landelijk niveau hebben wij nu 6 position papers gepresenteerd aan de Tweede Kamer, waarvan er nu 1 met succes is gerealiseerd.

Dit gaat heel veel leed, een onnodige rechtsgang, besparen.

 

Onze zorgen rondom het Eindadviesrapport Expertteam Ouderverstoting zijn, ook gezien de wijze van tot standkoming, zijn bewaarheid geworden. 

Ook al tonen diverse onderzoeken en rapporten aan dat de gehele keten handelingsonbekwaam is, ouders worden verleid via laagdrempelige digitale platforms gebruik te maken van de zorg die de gemeente heeft ingekocht en zo, via gerichte drang, compleet in een vrijwillig kader, de regie te verliezen over hun leven en derhalve ook uiteindelijk hun kind.

 

‘Onze’ 15% van alle mishandelde kinderen verbruiken 60% van het gehele jeugdbeschermingsbudget, aan contra productieve trajecten en interventies. 

 

Dat kan en moet stoppen! 

 

Ouders kunnen onder het speciaal voor hen ingerichte hartje ‘verantwoord scheiden’ zich laten voorlichten , opdat zij scheiden met behoud van kinderen, ook al is er sprake van een pathogene ouder/ex.

 

 

 

1 juni 2021

 

Annemarie van Mackelenbergh

Voorzitter 

Stichting Écht Scheiden Zonder Schade

E:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

T: +31 6 37169408 

W: www.verantwoordscheiden.nl

 

 

pastedGraphic.png

Volg ons: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | LinkedIn