nlenfrde
Stuitend, wreed en onmenselijk, de Meldcode Veilig Thuis
 
31 maart 2021
 
Het confronterende artikel van Reportersonline :Wat 'niet pluis' is, bepaalt ieder zelf- Meldcode Veilig Thuis stort veel ouders in nachtmerrie, zou veel meer publiciteit moeten krijgen! 
 
 
  • Geïnstitutionaliseerde discriminatie
  • Systematisch ontouderen van kinderen op basis van 'hun manier van waarheidsvinding'.
  • Een wig drijven tussen ouders en kinderen en daardoor het opvoeden onmogelijk maken.
  • Handelingsonbekwame keten, geen kennis en/of opleiding, plus verkeerde onderzoeksmethoden, contra productieve trajecten
  • rechters die op de stoel van psychologen gaan zitten en kinderen belasten met gesprekjes

Alles erkend, zie bijvoorbeeld het adviesrapport van het Expertteam Ouderverstoting

Met 1 op de 9 kinderen (450.000) een jeugdbeschermingsmaatregel en 50.000 Uit Huis plaatsingen , waarvan het gros is/was overgeleverd aan de openbaar toegegeven handelingsonbekwame keten, kan men niet meer wegkijken!
 
Onder Rutte 3 zijn 6000 bedrijfjes gekomen, die verdienen aan ons leed (dank zijn Platform scheiden zonder Schade, Rouvoet, CU)
Al vertegenwoordigen onze kinderen 'maar' 10% van de kinderen die mishandeld worden (120.000), zij verbruiken 60% van het jeugdbeschermingsbudget!
Kinderen die zorg nodig hebben, krijgen die niet, want niet in gekocht! Dat bepaalt een ambtenaar!
Ouder worden gedwongen ondermaatse hulp te accepteren, zogenaamde drang vanuit de gemeente en gelieerde keten!
De interventies , de trajecten zijn bewezen contra productief! De schade is onwaarschijnlijk groot. talloze ouders hebben vanuit een hulpvraag in het vrijwillig kader het gezag en en contact met hun kind verloren! 
terwijl het kind achterblijft bij de pathogene ouder, waar tig hulpverleners op worden gezet, die het kind onnodig belasten.
 
 
 
Daardoor worden Anamnese en forensische diagnose, als ook de oplossingen zoals parallel ouderschap opzichtig genegeerd!
 
 
Monteurs en postbodes melden hun onderbuikgevoelens....
 
Klachten indienen wordt onmogelijk gemaakt, de zogenaamde jeugdprofessionals hebben vrij spel.
Ware psychopaten richten onnoemelijk veel schade aan. Ouders worden gechanteerd met hun kinderen. Geïntimideerd , overgeleverd aan ego's, leugens en belangenverstrengeling.
 
 
Nog erger zijn de familierechters, die niet meegaan met de huidige inzichten en met de meest bizarre, schrijnende uitspraken komen. Als verantwoorde ouder sta je machteloos! Ook al heb jij het nog zo goed voor elkaar, als een rechter meegaat met jouw ex, raak jij alles kwijt. zo makkelijk gaat dat!
 
Nu het expertteam Ouderverstoting met een noodwetje komt om ouders te kunnen dwingen 'hulp' te accepteren, is het einde zoek.
 
Onmenselijk, wreed!
 
Tegen alle internationale wetten en de grondwet in! Hopelijk kunnen wij wél op onze nieuwe volksvertegenwoordiging rekenen.
Eerst schoon schip, voordat het nog verder uit de hand loopt. 
 
Dus:
  • Meldcode Huiselijk Geweld completeren
  • Anamnese en forensische diagnose
  • transparant 
  • verantwoording nemen