nlenfrde

5 januari 2021 hebben Marieke van Woerkom en de penningmeester zich uitgeschreven als bestuursleden van de stichting Écht Scheiden Zonder Schade.

Verschil van mening ligt daaraan ten grondslag. Beiden raakten ervan overtuigd dat 'er niets gaat veranderen', zo lang misstanden op hoger niveau niet worden aangepakt. Naar hun mening en die van enkele andere aanhangers, horen ouders dus maar beter solidair zijn, zand in de wielen van oa de rechtspraak strooien, protesteren, feitelijk de strijd aangaan van de instanties/overheid, opdat de 'boosdoeners' verjaagd worden....

Als nuance heb ik aangegeven dat ouders met kinderen ouder dan 18 jaar en niet LVB, dus geen prooi meer zijn voor de jeugdbeschermingsketen, gerust kunnen protesteren, maar 'onze niche markt', de verantwoorde ouders dus maar beter niet! 

Het is namelijk zoals het is en elke ouder kan in het klein (eerst eigen situatie) een positief verschil maken.

Deze ouders hebben maar 1 missie; zo snel mogelijk van de keten af en dus zorgt die ouder ervoor dat er in gedrag niets is aan te merken. Bij alles zou een ouder kunnen bedenken of hun handelen ten voordele van het welzijn van het kind is. 

Helaas zijn wij daar samen niet uitgekomen. Zonder overleg zijn Twitter en Linkdin sinds september 2020 gebruikt voor een persoonlijke mening en is er aandacht besteed aan zaken die niets met ouderverstoting te maken hebben, maar wel impact hebben op hoe serieus wij genomen willen worden.

Zonder in detail te treden hebben een aantal incidenten geleid tot de naamswijziging in Verantwoord Scheiden. Als elke ouder de woorden 'eindverantwoordelijkheid, voortschrijdend inzicht, zorgplicht' centraal zouden stellen, dan ontnemen zij de keten van hun macht.

Dan hoeven zij niet de barricaden op , misplaatste solidariteit.

Jammer dat de feitelijke boodschap aan alle scheidende ouders tegen zoveel weerstand aan moet lopen. Als elke ouder in het klein, binnen eigen kring, de aangedragen kennis en wetenschap zou toepassen, dan zouden er geen barricaden nodig zijn! 

Immers met parallel ouderschap is de gehele openbaar toegegeven handelingsonbekwame keten uitgesloten. Echter, dan moet natuurlijk in gedrag die ouders niets in de weg staan. Dat is de realiteit! 

De stichting blijft bestaan, 2 nieuwe bestuursleden staan ingeschreven. Onze sociale media is aangepast. Helaas afstand genomen van de zorgvuldig opgebouwde naam Herken Ouderverstoting. Een naam die steeds meer misbruikt werd, juist door ouders en dat geeft te denken!

Of de website en onze inzet ten goede van scheidende ouders en kinderen blijft bestaan, is afhankelijk van uw donaties.

Of wij kunnen adverteren en alle scheidende ouders kunnen (blijven) waarschuwen, is net zo goed afhankelijk van jouw donatie

Het is immers nooit te laat!