nlenfrde

Beste ouders,

We hebben een standaard brief geschreven die je kunt toevoegen als jij aangifte wilt doen van ouderverstoting: onttrekken ouderlijk gezag art 279 WvSr en benadeling gezondheid; art 300 lid 4 WvSr. Samen vormen ze eigenlijk de aangifte wegens ouderverstoting. Dat hoeft dus niet in te houden dat je beide artikelnummers hoeft op te voeren. De politie schrijft bij feit: Overige misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid.

Bereid een aangifte goed voor, zorg dat je jouw bewijs/bijlagen op orde hebt en laat je niet wegsturen! Dus het handigste is om telefonisch een afspraak te maken. Let op!! Ze mogen een aangifte niet weigeren. Ze mogen jou ook niet vertellen dat het een civiele zaak is. Doen ze dat, dan meteen hun dienstnummer vragen. Naar huis en hoppa; www.politie.nl, rechtsboven contact; ik heb een vraag/klacht/opmerking... Plus bellen voor een nieuwe afspraak... dan kan het in één keer wel.

POLITIE IS VERPLICHT UW AANGIFTE OP TE NEMEN!

Politie adverteert met het bericht; "Doe altijd aangifte", want steeds meer mensen ervaren Politie als een niet werkende organisatie. Immers, u doet aangifte en politie doet er toch niets mee. Dat werkt demotiverend. en daar zullen wij een andere post aan wijden. Wat veel erger is, is dat Politie uw eventuele aangifte niet op wil nemen of zelfs aangeeft dat het onderwerp de aangifte niet waard is. Echter dat is niet aan politie om te bepalen. Als er voor uw gevoel een overtreding of een misdrijf is gepleegd jegens u of uw kinderen, dan MOET politie uw aangifte opnemen. Wil politie dat niet doen dan moet u zich beroepen op het Wetboek van Strafverordening artikel 163 lid 9.

Dit wetsartikel stelt:

"Tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161, zijn de opsporingsambtenaren, en tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162, de daarbij genoemde ambtenaren verplicht."

Blijft politie weigeren, dan is dit klachtwaardig. Vraag dan de naam van de agent en zijn dienstnummer zodat u een klacht kunt indienen bij het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Uw aangifte zal dan alsnog opgenomen worden. 
Bron: Sogni Legal

M.b.t. art 279 WvSr, zeker na de laatste brief van de minister Sander Dekker,

Waarin hij stelt dat het strafbaar stellen van omgangsfrustratie niet nodig is, daar er al genoeg middelen zijn, kunnen ze zich er niet meer vanaf maken. Print die brief desnoods uit en voeg hem toe als bijlage. Print ook de rectificatie van de Staatscourant uit, 30 okt 2018, waarin wordt gesteld dat art 279 een optimum remedium is, i.p.v. een ultimum remedium.

Vraag van te voren inzage in jouw politie dossier, dan weet je waarom ze jou zo raar behandelen en kan je ter plekke een artikel 28 procedure formulier invullen waarbij je aan kunt geven welke meldingen volgens jou verwijderd zouden moeten worden uit jouw dossier. Natuurlijk wel eerst de procesnummers noteren en wat je ervan kunt lezen, want veel zal zwart gemaakt zijn. Weet dat ouderverstoting mishandeling is: kindermishandeling, maar ook ex-partner geweld: art 300 lid 4. Dus als jij op schrift hebt staan dat jouw ex niet van plan is om... Of dat een GV jou wegschrijft gewoon omdat het kan, zonder naar de feiten te kijken, dan is dat dus reden voor een aangifte.

Handig om te weten:

In 2017 oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat strafbaarheid van psychische mishandeling ook in art. 300 lid 4 Sr te lezen is d.w.z. als benadeling van de (geestelijke) gezondheid. Echter zal vast moeten komen te staan dat de benadeling opzettelijk plaatsvindt. Dit is zo een zware voorwaarde dat er bij oudervervreemding bewijsproblemen ontstaan.

Is de verstoting inmiddels door het kind geïnternaliseerd en is het kind op een leeftijd dat het feitelijk zelf kiest om geen omgang te hebben (de laatste jaren van minderjarigheid), dan wordt het nog lastiger. Het eerlijke antwoord is dan dat het juridisch gezien feitelijk ‘te laat’ is om via een rechter nog iets te bereiken.

Wegens het gebrek van het strafrecht als effectief middel tegen oudervervreemding of ouderverstoting zie je momenteel globaal twee situaties waarbij:

‘Onttrekking aan het ouderlijk gezag’ wordt gesteld volgens art. 279 Sr. M.a.w. als de andere ouder niet meewerkt aan de zorgregeling van een kind die de leeftijd van ‘eigen omgangskeuze’ nog niet heeft bereikt. Dit is een situatie die veel duidelijker is. Heb je geen gezag, dan kan je hiervan echter nog geen gebruik maken.

Door de ‘verstoten ouder’ getracht wordt de hoofdverblijfplaats te krijgen van het kind.

Ben je van mening dat de andere ouder een actieve campagne voert om jullie kind van jou los te weken, dan is dit op zich een voor het kind onveilige situatie. 
Bron: vechtscheidingshulp.nl

Combineer geen aangiftes, maar houd het dus op dit ene onderwerp, zo concreet mogelijk, anders geef je de screeningsafdeling van de politie de ruimte om te gaan shoppen.

Dus beste ouders, we hebben weer wat te doen en laten we het dan ook doen. Net zo lang totdat ze begrijpen dat het niet langer kan zo en 180 graden gaan draaien! Rechte rug, moedig en vast besloten. Ook al doorloop je alle fases en kom je geen stap verder; telkens weer heb jij jouw punt kunnen maken! Staat dan jouw ex of een GV weer op de stoep met valse meldingen, dan worden die toch echt anders bekeken... Ze zijn immers gewaarschuwd... En wat jouw ex of de GV (GI) jeugdzorg medewerker kan, kan jij dus ook: werken aan jouw dossier opbouw. Want het blijft mij elke keer weer verbazen, die rode loper wordt telkens voor de verkeerde persoon uitgerold. Het wordt tijd dat de politie en het OM ophouden met de verkeerde persoon te faciliteren en betere prioriteiten gaan stellen zoals het de-escaleren door de wijkagent. Het is niet anders, wie niet wil horen, moet voelen. Dan maar het hele systeem overbelasten. Want wie zijn zij, die strepen door levens denken te kunnen halen?!

De begeleidende brief voeg je dus toe bij jouw aangifte! Je hebt jouw pakket met bewijzen (kopietjes) bij jou, netjes geordend. Deze brief zit bovenaan, ligt op alle verdere bijlagen. Ik zou dus eerst deze brief doen, dan de politie flyer en dan een tijdlijn/feiten, de aangifte helemaal zelf uitgetypt, daarna de bewijzen/bijlagen en dan de eventuele vertrouwensbrieven. Als je aangifte doet, moet je wel weer jouw verhaal vertellen, maar verwijs dan telkens naar jouw schrijven, die brief, jouw uitgeschreven aangifte, de tijdlijn en de bewijzen (kopieën). Vertrouwensbrieven: Ken jij mensen die in jou geloven? Liefst mensen van enig statuur zoals bijvoorbeeld een arts, maar ook goede kennissen/vrienden, die niet verkeerd bekend staan? Vraag hen een brief te schrijven waarin ze jou omschrijven; het vertrouwen in jou uitspreken. En als jij dus mensen kent die getuige zijn geweest van verstotend gedrag, gesprekken hebben gevoerd met de verstoter die een helder licht kunnen werpen op de zaak, vraag hen dit op papier te zetten; zwart op wit; de getuigenverklaring. Persoonlijk zou ik eerst het dossier compleet willen hebben. Dus eerst inzage in het politiedossier om te kijken wat er tegen jou ligt, daar kun je vervolgens ook weer wat mee bij de aangifte. Deze standaard brief staat op onze website. Kopie paspoort erbij en succes verzekerd.

Maak iedereen heel duidelijk dat het actie - reactie is. Ik heb jullie niet opgezocht, maar als het moet, nou hier ben ik!

Je gaat dus goed voorbereid jouw aangifte doen. Liever een dag later en alles op orde en compleet, dan haast werk. Heb voldoende bijlagen en denk ook aan geloof/vertrouwensbrieven van ieder die deze voor jou wil schrijven. En voeg die dus ook toe als bijlagen. Heb ook de politie folder uitgeprint en voeg die erbij. Die voor het openbaar ministerie, komt in de volgende stap, als je een brief terug krijgt dat ze er niets mee doen. Dan mag je namelijk de officier van Justitie aanschrijven. Nou dat is praktisch copy/paste, want het hele pakket is nog bij de politie en dat hoort het OM op te vragen. Anders informeer jij er naar, haal je het op en stuur je het door.

Stel dat de officier van Justitie er ook geen zin in heeft, dan heb jij het nog makkelijker; op de website staat een standaardbrief richting de rechter m.b.t. een artikel 12 procedure. Eigenlijk vraag je aan de rechter dat hij/zij de Officier van Justine aanspoort als nog tot vervolging over te gaan. Denk nou niet dat ze blij met jou zijn. Het blijft apart, de foute ouders krijgen de rode loper, jou wordt het praktisch onmogelijk gemaakt. Het wordt jou ook ontraden; zou u dat wel doen? Zo houdt u toch ook de strijd gaande?…Antwoord kort en krachtig: acties horen consequenties te hebben en gelijke monniken/gelijke kappen!

Vervolg op jouw aangifte wegens ouderverstoting.

Het is helaas te verwachten… Je hebt een brief terug gekregen van de politie dat jouw aangifte niet verder behandeld wordt en ze deze gaan ‘toevoegen aan de politie administratie’. Of te wel, we voelen ons niet geroepen om iets met deze vreselijke vorm van mishandeling te doen. De politie loopt ernstig achter; er wordt gewezen op een wet die 1 maart 2009 in werking is getreden; Wet bevordering ouderschap en zorgvuldige scheiding. Maar de politie heeft daarop zijn eigen interpretatie; het is een civiele kwestie. 

Zoals ook de rechters hun eigen interpretatie op deze wet hebben. Al met al is deze wet een gedrocht, die meer ellende veroorzaakt dan wat anders, maar dat is een ander verhaal. Daar komt ook nog eens bij dat de politie, in samenspraak met het Openbaar Ministerie artikel 279 WvSr wél toepast als het hen zo uitkomt…

Zie bijvoorbeeld de zaak HJ Oussoren. Gelijke monniken, gelijke kappen zou je zo zeggen, toch?

Punt is dat de politie denkt te kunnen roepen dat het een civiele kwestie is, maar er zijn genoeg recente ontwikkelingen om te kunnen stellen dat ook de politie beter met de tijd mee kan gaan. Zo wordt er in het rapport Scheiden zonder schade (22 februari 2018) uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke de-escalerende rol van de wijkagent. Die rol kan enkel de-escalerend zijn als omgangsfrustratie ook consequenties heeft. Dat als de omgang dus gefrustreerd wordt, de wijkagent in eerste instantie een ‘stop gesprek’ kan voeren en de frustrerende ouder kan wijzen op mogelijke consequenties; oproepen naar het bureau te komen om verhoord te worden als verdachte, gevolgd door een TOM gesprek, of, erger, een vervolging. Nou ja, schrik daar nou niet van; het zal uitdraaien op een sepot onder voorwaarden, maar voorgekomen heeft die persoon wel een strafblad. Dus DNA afstaan, geen verklaring van geen bezwaar meer. Al met al niet leuk. Wellicht een schadevergoeding bij elke keer dat die ouder in herhaling valt. Zodra er dus consequenties aan gedrag worden gekoppeld zal dat een groot effect hebben; die ouder zal zich bedenken.

En stel; die ouder blijft de omgang frustreren, dan wordt ouderverstoting = kindermishandeling wel erg duidelijk en zal het kind naar de geestelijke gezonde ouder moeten; wijziging hoofdverblijfplaats. Rol van de politie zoals die zou moeten zijn inzake omgangsfrustratie

Ja, dit is even een schokgolf door Nederland maar zal heel veel ellende gaan schelen. De weerstand bij de politie en het openbaar ministerie en het meten met twee maten is ongekend groot. Niet voor niets heeft de heer van Nispen (SP) gesteund door de heer Koopmans (VVD) en mevrouw Bergkamp (D66) een motie ingediend

https://www.sp.nl/nieuws/2018/07/succes-sp-negeren-van-omgangsregeling-moet-niet-straffeloos-kunnen

Deze motie is unaniem aangenomen door de Tweede kamer op 6 juli 2018 ! Want blijkbaar negeert het Openbaar Ministerie artikel 279 WvSr als het hen zo uitkomt en staat menig ouder alleen. Te vaak gaan ouders over tot eigen recht.

Om het Openbaar ministerie nog eens goed uit te leggen wat artikel 279 WvSr inhoudt is deze zelfs 15 maart 2018 afgestoft in de Staatscourant. Maar daar waren wij niet blij mee en het Vader Kenniscentrum heeft namens stichting KOG en Herken Ouderverstoting een brief gestuurd met uitleg waarom wij toch echt een aanpassing wilden. Die aanpassing is dus 30 oktober 2018 gehonoreerd. Van een ultimum remedium is artikel 279 WvSr nu een optimum remedium! Jammer dat wij de wet beter kennen dan degenen die hem moeten toepassen.

Als klapper op de vuurpijl schrijft onze minister Sander Dekker (ministerie van JenV) een lange brief naar de Tweede kamer waarin wordt gesteld dat de unaniem aangenomen motie van Nispen c.s. nr. 27 niet uitgevoerd hoeft te worden daar er immers al genoeg middelen voorradig zijn zoals artikel 279 WvSr en art 300 lid 4! Reactie n.a.v. het WODC rapport t.a.v. Anna van Beuningen

Al met al geeft ons dat de kans om een stap verder te gaan; een brief naar het parket van de OvJ te schrijven met de reden waarom jij vindt dat het openbaar Ministerie wel tot vervolging over moet gaan.

Deze brief verstuur jij dus aangetekend. Met dit keer de kopieën van de rectificatie in de Staatscourant en de brief van de minister, plus, de folder bestemd voor de officier van justitie!

Dit is dus de tweede stap, een stuk minder werk dan de vorige/de aangifte, want heel dat pakket moet nu uit het politie archief gehaald worden en doorgestuurd worden naar het openbaar Ministerie. Denk nou niet dat het Openbaar Ministerie er zin in zal hebben, maar we hebben dus steeds minder werk; op naar de artikel 12 procedure. Ook hiervan hebben wij een standaard briefje onder standaard brieven en doe dit keer de folder richting rechtspraak erbij. Bijgaand een voorbeeld motivatiebrief waarin jij onderbouwt waarom de rechter tegen het OM moet zeggen dat het OM jouw ex voor ouderverstoting moet vervolgen:

Goed, je hebt dus het Hof aangeschreven en je krijgt dus een uitnodiging om jouw zaak te bepleiten. Je mag een advocaat meenemen, maar ach, spaar die uit en doe het zelf. Schrijf jouw pleitnota zelf en heb die in 5-voud bij je. Raak niet onder de indruk. Je komt tegenover 3 raadsheren te zitten die wellicht totaal GEEN kijk hebben op ouderverstoting en alles in het werk stellen om het heel klein te maken. Maar ach, jij hebt niets te verliezen. Dus als ze het weg wuiven of roepen dat het kind nu volwassen is of wat dan ook, zeg gewoon wat jij denkt en vindt.

Nadat jij jouw pleitnota hebt voorgelezen zegt een officier van Justitie ook nog wat. Nou ja, die haalt de afwijzingsbrief aan en probeert het weer heel klein te maken; frustreren van de omgang/contactmomenten. De raadsheren vinden het niet leuk, maar laat weten dat jij artikel 300 lid 4 nog zwaarder vindt tellen dan wat dan ook! De raadsheren beëindigen het gesprek en zeggen jou dat je over 6 weken iets hoort.
 
Jij hebt jouw punt gemaakt. Jouw ex zal op haar/zijn tellen moeten passen bij de volgende valse melding of aangifte. Jij hebt de politie, het OM en het gerechtshof een crash cursus ouderverstoting gegeven. Zie het als een vorm van rehabilitatie voor jezelf. Als ooit jouw kind naar jou opzoek gaat, is dit het eerste wat je het kind kunt laten lezen. Hoe zo loslaten?!
 
Bijgaand een voorbeeld van een pleitnota:
 
 
Wellicht krijg jij een afwijzingsbrief. Geef die aan ons door! Wij hebben bewijs nodig om aan te voeren dat de motie van van Nispen alsnog van de plank moet en uitgevoerd!

Voor dit alles heb jij geen advocaat nodig en laat jij het systeem voor je werken. Jij hebt immers niets te verliezen en je pakt zo overal wel jouw podium om jouw punt te maken.

Als wij dit nu allen zo doen, dan zal de druk om de wijkagent te steunen, door deze te laten trainen door twee kanjers van politie collega’s, die wel bekend zijn met ouderverstoting, toenemen. Deze kanjers zijn bekend bij de politie en lid van het VKC. Dat zij door de politie/organisatie nog niet zijn vrijgespeeld om dus de korpsen goed voor te lichten is schrijnend. Het wekt bij Herken Ouderverstoting de indruk dat zij hun prioriteiten nog niet goed op een rijtje hebben.

Zo staat een woninginbraak hoger geclassificeerd dan ouderverstoting… apart.

Mocht jij dus een afwijzing ontvangen, mail de Tweede Kamer en de heer van Nispen in het bijzonder. Wijs de Tweede Kamer op het feit dat zij dus blijkbaar worden voorgelogen en dat dus de motie uitgevoerd moet worden, met spoed, daar elke dag voor ons telt en elk kind er 1 te veel is.

Alle email adressen vindt jij onder oproep 8.

Nieuwe voorschriften politie mbt art 279 WvSr Onttrekken ouderlijk gezag