nlenfrde

Webinar Ouderverstoting 4 februari 2021

First things first, eerst dan maar het Webinar ouderverstoting van 4 februari 2021, alwaar wij, de Nederlandse bevolking, ouders en kinderen, verrast werden met blijkbaar de presentatie van het eind rapport van het Expertteam Ouderverstoting; ‘Adviesrapport Complexe omgangsproblematiek januari 2021’.

 

 

Een inhoudelijke reactie op het rapport volgt nog. Geen haast, daar onze volksvertegenwoordiging toch met reces is (goed gepland) en we (hopelijk, gelukkig), binnenkort te maken krijgen met een nieuw kabinet en een andere Tweede Kamer, met hopelijk een andere insteek, waardoor dit rapport beland waar alle rapporten moeten belanden, in de lade. Of, liefst, door de versnipperaar.

 

Frenk van der Linden Dagvoorzitter

Anna van Beuningen, ambtenaar ministerie JenV en expliciet ‘belast’ met dit onderwerp, leest de vragen voor, gesteld door het publiek

 

1e ronde: 

Cees van Leuven, voorzitter Expertteam Ouderverstoting en familierechter

Sander Dekker, minister Rechtsbescherming (VVD)

 

Wie zijn de deelnemers: gemeenten ambtenaren, jeugdzorg medewerkers, professionals, niet zoveel ouders….

 

Waar zijn ze naar op zoek?

Algemeen inzicht

Wat kan ik doen

Samenwerking beter, ook met andere professionals

 

Sander dekker onderschrijft onze mening; iedereen kent wel iemand die… Als jij je maar bewust bent. Sinds kort hij is blijkbaar bewust. 

 

Terechte vraag Frenk; Wie zijn jullie je te mengen achter de voordeur bij scheidingen? 

Een wollig antwoord over vrij zijn mbt het voeren van een eigen levens maar mensen wel goed voorgelicht moeten worden, helpen bij het maken van keuzes! Helpen bij de opvoeding! 

Voor te lichten over de consequenties…hoe het dus ook anders kan…om een hoop leed en verdriet te besparen.

De voorzet voor het preventief signaleren , plus inzet vrijwillig kader. Zeer gevaarlijke ontwikkeling. kansencirkels, meningen van ondeskundige professionals, GIRFEC, profilering, het mag niet, maar gebeurt

 

(Wij weten allemaal waar dat vrijwillig kader toe kan leiden….)

 

In theorie geweldig; zo kort mogelijk erop opdat conflicten niet uit de hand lopen en de rechtsgang niet nodig is. Daar is dus het Platform Scheiden Zonder Schade mee bezig, met als gevolg 6000(!) bedrijfjes die de gehele jeugdzorgruif leeg eten ,met wetenschappelijk aangetoond kind-onvriendelijke een onwetenschappelijke methoden en dus contra productief.

 

Juist het zelfstandig oplossen of met een ‘beetje hulp’ wordt tegengewerkt door diegenen die pretenderen het beste met onze kinderen voor te hebben. Menig GI houdt zich niet aan de beschikking, chanteert de ouder met de kinderen, zetten leugens in rapporten, eigenen zich rechten toe, die ze niet hebben, bannen ouders uit die zich uitspreken of zich verweren tegen de waanzin die hen overkomt. Cijfers liegen niet.

 

Vooral in dat ‘beetje hulp’ schuilt het grote gevaar! Het zogenaamde vrijwillig kader dat niet zelden tot uitbanning leidt.

 

Cees van Leuven: Het is complex, plus de geschiedenis. Pas in jaren 90 een kleine omslag in denken ten aanzien van scheidingen door de overheid.

Er is altijd een weg eruit… idealisme

 

Aanbevelingen; 

 1. Sein op rood; netwerk school, politie, andere professionals; Meldpunt voor mogelijk  contact verlies ! (Uitvoering bij ministerie, maar vergelijk met gemeenteloket) wordt doorgeleid naar scheidingsadviesteam
 2. Scheidingsadviesteam; 
  1. Onderzoek, is er een mogelijk gevaar, of niet verantwoord? Niets over anamnese, vervolgens diagnose, maar beide ouders onderwerpen aan iets wat bewezen contra productief gaat uitpakken. Met een pathogene ex ga je niet onderhandelen, die bescherm je door duidelijke afspraken te maken.
  2. Hulp; doorverwijzen naar de hulpprogramma’s die er nu al zijn…….
  3. Behandeling : nieuw: opdat ouders hun problemen kunnen oplossen, verminderen, opdat beide ouders met de kinderen kunnen omgaan. Dus weer onze regie uit handen geven, terwijl je wilt scheiden, met behoud van kinderen, zonder infiltratie van een openbaar toegegeven handelingsonbekwame keten, die de bevoegdheden ver te buiten gaan. Ouders zijn daar zelf bij en moeten dit juist afkappen. 

 

Frenk spreek aan op die lukrake trajecten en interventies, waarbij van Leuven meteen afstand doet van het reguliere aanbod, te licht!

 

Dus forensische mediation en behandeling, waarbij het probleem direct wordt aangepakt => Frenk  wijst op manipulatie. Van Leuven zegt dat met de nieuwe aanpak dat niet mogelijk zal zijn.

 

3) Drang; rechter draagt het op

 

4) In alle situaties kind erbij betrekken; door specialisten

 

5) handhaving ; ouder werkt niet mee; rechter legt sancties op; wijziginghoofdverblijfplaats(zeggenschap) .

50/50 kan ook als sanctie dienen (?!) Hoor ik dat nou goed? Dat zou toch ten alle tijden het uitgangspunt moeten zijn! Mits geen bewezen gevaar voor het kind, 50 %parellel ouderschap?! Cees van Leuven heeft notabene er zelf een stichting voor opgericht. Interessant om te ontdekken met wie.

Boetes/dwangsommen

Gijzeling

Gezag tijdelijk schorsen, andere ouder kan dan al met kind in behandeling en weiger ouder kan er aan ontkomen als die wel mee werkt. Waarom behandeling? Welke behandeling? Dit kan juridisch nooit via het civielrecht. Zet in op hereniging! Waarom wordt het aanbod van Childress/Pruter niet opgepakt

Inzet politie , gespecialiseerden agenten die waarschuwen voor het strafrecht.

 

6) transparant stappenplan , binnen een korte kenbare tijd preventie, interventie ,  handhaving en nazorg

 

Reactie Sander Dekker; vertalen naar de praktijk? "Bottleneck; heel veel hulpverlening , stukje van de puzzel, maar geen vermogen om samen te komen en contactverlies te voorkomen" .

Voorstel; een pilot….(de zoveelste! En in interviews heb ik vernomen dat het gaat om de rechtbanken Den Bosch, Breda en Den Haag. Gezien hun handelen en reputatie heb ik daar weinig vertrouwen in)

Prioriteiten? Nee, en-en…. Handhaving lastig. Sancties, dwangmaatregelen kunnen een escalerend effect hebben.(De mening van onze minister die dus het recht zou moeten beschermen, niet afvallen)

Cees van Leuven; houdt een pleidooi handhaving bij ouders weg te halen. Pleidooi voor specialisten! Regionaal geregeld.

Kan het helen? Volgens Cees wel; wijst op de leegte in het kind, plus generationele overdracht.

Steun; Jongeren leren ! Jongeren leren de destructieve patronen te doorbreken, opdat zij niet de geschiedenis herhalen, leren verantwoorde keuzes te maken, door het hen inzichtelijker te maken. Het verhaal heeft immers 2 kanten.

Geen enkel kind wil biologisch gezien een ouder afwijzen, daar moet altijd een gegronde reden achter liggen.

Elimineer, zie onze position paper huiselijk geweld.

Meer aandacht voor het innerlijke kind in het onderwijs, wat je jonge kinderen mee wilt geven; hoe je bouwt aan goede relaties, empathisch vermogen, verplaatsen in een ander . Er zijn zeer verantwoorde programma's ter bevordering van de weerbaarheid, juist voor kinderen. Waarom daar geen focus op, in plaats van meldpunten?

 

Dus Sander Dekker kan makkelijk zijn persoonlijke wensen uitspreken, na 17 maart komt hij niet meer terug. Ondertussen verliezen nog steeds verantwoorde, liefdevolle ouders de regie over hun leven en vaak hun kinderen. Wreed en mensonwaardig, tegen alle rechten en grondrechten van de mens, een tijdelijke uitzonderingswet spant de kroon! Dit voorstel zal nooit waarheid mogen worden!

Wie zijn dan die specialisten? Wie komen er in zo’n adviesteam? Integriteit/ belangen onderzoek doen? 

Vragen publiek:

Rechtelijke macht en herkennen en onderkennen ouderverstoting? 

Trainingen/opleidingen, maar nog steeds niet een specialisatie .

Wij hebben aangetoond hoe slecht het is gesteld met die scholing en/of bijscholing. Toch gaan deze rechters zich  voornamelijk bezig houden met deze zaken, en hebben ze intervisie (houden elkaar in het zadel, schatplichtig aan elkaar, geen onafhankelijke rechtspraak achter gesloten deuren en niet onder ede horend) , supervisie van wie, want klachten bij de president van de rechtbank (de enige plek waar wij terecht kunnen daar wij een constitutioneel hof hebben) worden meteen afgewimpeld, ook al zijn heel veel uitspraken ronduit wreed.

Gelijkwaardig opvoeden door beide ouders?

50/50 kan grond zijn van discussie en verdere juridisering?! Dit zegt dus onze minister van rechtsbescherming, daarmee voorbijgaand aan de grondwet en de wet gelijkwaardig ouderschap 2009. Ongekend wreed en contactarm om te durven beweren dat het streven naar gelijkwaardig ouderschap, wat elke verantwoorde ouder zou moeten willen, gezien de sociale, emotionele en identiteitsontwikkeling van het kind (zorgplicht), zorgt voor het conflict!  Dat heet dus victim blaming. Het zijn niet deze ouders die het probleem vormen, maar juist de ouders, die vanwege jeugdtrauma’s niet in staat zijn om het belang van het kind voorop te zetten. Daarbij gesteund juist door de instanties en rechtspraak, die net zo denkt als onze minister.

 

Van Leuven: naast ouders staan en in die drang ouders stimuleren; ouders opvoeden! (Frenk; een wonderlijke taak voor rechters en overheid!)

 

Van Leuven wijst op de mensenrechten en plichten. Dat is dan lekker selectief!

Oude zaken? 

Wel om gevraagd door zelfs de kinderen. 

Zeker oude zaken, begin maar eens met rehabilitatie, ik kan zoveel ouders aandragen, die per direct eer- en contact herstel zouden moeten krijgen! Waarom is daar geen aandacht voort?


Promo Hollandse Kroon, 18 gemeenten, voorkomen gedwongen kader.

Pilot.

80% van de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zijn scheiding gerelateerd. Een aanslag op het jeugdzorgbudget en bewezen contra productief.Wethouder start een pilot, anderhalf jaar geleden.

Er is een laagdrempelige website voor iedereen, ouders, kinderen, professionals. Waar iedereen dus volstrekt in het vrijwillig kader zich overlevert aan juist die keten die nog niet de professionalisering slag heeft gemaakt en niet bevoegd zijn om zich met een complexe scheiding te mogen bemoeien.

 

 • Sociaal wijkteam
 • Gemeenten ambtenaren
 • Jeugdbescherming
 • advocatuur
 • Rechtbank (opleggen) 

 

Het streven is nobel, ouders ‘licht aanmoedigingen’ door een gehele keten, die zich eerder mag voorbereiden op een parlementaire enquete en zich uit het juridisch proces houden, maar zolang zelfs onze Minister van rechtsbescherming 50/50 als conflictverhogend ziet terwijl de grondwet en verdragen toch echt wat anders voorschrijven, geven gezaghebbende ,liefdevolle verantwoorde ouders zich over aan een openbaar toegegeven handelingsonbekwame keten! 

 

Zo lang dit niet op orde is heb ik mijn wantrouwen ten aanzien van scheidingsplein.nl

 

Eerst 50/50% borgen, doen ze daar moeilijk over, meteen afkappen en jouw rechtszaak voeren, is mijn advies

 

De Raad van de Kinderbescherming weet dit, maar blijkbaar is de memo nog niet ten tijden van het filmpje geland.

Zo ook het rapport niet; als het dan toch moet, liever dat scheidingsadviesteam, dan de keten die duizenden levens overhoop heeft gehaald.


2e ronde 

Andre Rouvoet, voorzitter Scheiden Zonder Schade

Steven Pont

Andre Rouvoet: Sinds zomer 2017betrokken, schaden voor kinderen voorkomen, 3,5 jaar, breder dan ouderverstoting, thema zit onder zijn huid.

Steven Pont; gewonde kind, hechtingsfiguren, ouders maken mij het ingewikkeld; => de mens maakt mijn wereld ingewikkeld. 80% kans meer kans op ellende.

Voorstel; mensen die gaan scheiden zijn emotioneel. Zou het niet geweldig zijn als de omgeving ouders bewust maakt/ klankbord/ ouders alert houdt het kindbelang centraal te houden?!

De rol van het sociale netwerk is enorm belangrijk

 

Hoe bereiken wij de ouders en de omgeving?! 

Gewonde mensen, verwonden mensen => intergenerationeel. Heb daar aandacht voor!

 

Gedrag veranderen; geef ze een belang! 

Psycho educatie; vertellen met een kind doet !U wilt toch niet dat, als u van uw kind houdt? 

 

Mini psychologen creëren?! Rouvoet wil eerst het vertrouwen in de professionals die er al zijn….

(Dit in relatie tot de 6000 bedrijfjes, de wildgroei, de waanzin die dan ouders en kinderen overkomt.)

Steven Pont wijst terecht op eigen verantwoordelijkheid, verwachtingen ten aanzien van hulpverlening bijstellen, zelf de regie houden, met jezelf aan de slag en pijn niet doorgeven aan het kind.

Eerst het verwonden stoppen, ouders helen, voordat je met het kind aan de slag gaat!

Waarschuwt tegen het feit dat het kind kiest voor de mishandelende ouder als coping-mechanisme.

 

Rouvoet geeft toe dat de hulpverlening op zoek moet naar de echte waarheid voordat ze er een etiket opleggen

 

Nogmaals mijn oproep dus tot anamnese en diagnose…

 

Oproep om ‘relatie vaardigheden’ opnemen in het onderwijs. Psychologie, filosofie , sociologie, als 1 vak> een soort personal management . De wereld in ingewikkeld, ga als school in de maatschappij staan. Wat is liefde, hoe los je en conflict op etc.

 

Rouvoet; promoot weer de professionals, oproep tot betere kennis overdracht, etc

 

Steven Pont wijst hem terecht.

 

Kennis?

Meer aandacht ervoor in de opleidingen, die is er nu nog niet, toegankelijk voor professionals en de ouders-kinderen. 

Nou, ze hoeven het wiel niet uit te vinden. Laat dat initiatief maar zitten, iedereen kan beter zich te rade gaan op onze website 

 

Steven wijst op het gebrek aan juiste educatie aan professionals.

 

Steven Pont legt haarfijn parentificatie uit en de psychische gevolgen !

 

Rouvoet stelt 50% parallel ouderschap ter discussie en promoot BOR, andere vormen van contact… met andere woorden, hij promoot weer de pyromanen bij de brandweer. De openbaar toegegeven handelingsonbekwame keten, die elke gezaghebbende, verantwoorde ouder hoort te weigeren. 

 

Complimenten aan Frenk van der Linden! Respect! Dank voor de indringende vragen. Wat is liefde? Daar gaat het om!

 

Wat ons heden ten dage overkomt, wetende wat wij nu weten, uit het onmenselijk wreed ons over te willen leveren aan een handelingsonbekwame keten. Elke ouder is eindverantwoordelijk.

 

Dit gaat tegen alle wetten, grondwet, verdragen, het ERVH, ERVM, IRVK, etc etc in.

 

Hanteer dit credo; geen speld tussen te krijgen; MITS GEEN BEWEZEN GEVAAR VOOR HET KIND , 50% PARALLEL OUDERSCHAP, ONS OUDERSCHAPSPLAN.

50% voor het gezonde tegenwicht, minder heeft geen zin.

Bewezen = anamnese en diagnose! Er zijn kind vriendelijke ,wetenschappelijk gevalideerde methodes, maar de keten is niet onderlegt deze toe te passen.


Na de presentatie werd mij gevraagd een enquete in te vullen.

 

Of ik dit webinar waardevol heb ervaren, of anderen ook dit moeten zien etc, 

Dit webinar kreeg voor mij een volle 10.

Als het iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel de agenda van onze overheid. Menig hulpvraag in een vrijwillig kader heeft geleid tot complete uitbanning. 6000 bedrijfjes moeten ook eten, maar het resultaat is desastreus. Cijfers spreken voor zich!

Frank van der Linden en Steven Pont zorgden voor een goed tegenwicht! 

 

Ouders horen zeker gewaarschuwd te zijn, zoveel is duidelijk. Laat ieder voor zich nadenken of zijn/haar gedrag bevorderend is en eigen verantwoordelijkheid nemen. Niet uit handen geven.